Hur man får en prisuppskattning

Resans pris beräknas baserat på:

  • Baspris: priset för upphämtning
  • Minut taxa: tid från början till slutet av en resa
  • Kilomete taxa: avståndet till den rutt som täcks
  • Dynamisk prissättning, om tillämpligt.

Du kommer att se prisuppskattningen för varje kategori efter att du har angett din destination. Denna förutsägelse är den bästa uppskattningen vi kan ge med tanke på den optimala rutten och den beräknade ankomsttiden.

Det slutliga priset kan variera beroende på faktorer som trafik, väder, vägkonstruktioner, att ta en annan rutt eller ändra destination i mitten av resan.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.

Finns för iOS- och Android-enheter.
Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.