Mitt förarkonto är blockerat

Om ditt konto är blockerat:

  • Du kan inte gå online
  • Orsaken till blockeringen visas i appen tillsammans med de krävda åtgärderna ifall sådana finns
  • Om ditt konto är tillfälligt blockerat kan du också se ett slutdatum för blockeringen i appen
  • Om du inte kan se slutdatumet för din blockering betyder det att kontot blockerats permanent.

Följ instruktionerna i enlighet med tillämpligt fall.


Kontot är permanent blockerat

Följ stegen som är relevanta för din situation för att låsa upp ditt konto:

  • Ogiltiga eller utgångna dokument: ladda upp giltiga dokument via förarportalen.
  • Farligt eller skadligt uppträdande under körningen (låg poäng): Du kan överklaga blockeringen genom att kontakta vårt support team. Ditt överklagande kommer att ses över och du kommer att bli informerad om utfallet via mejl eller via appen.

Om några åtgärder nämns i anledningen till blockeringen, följ instruktionerna som tillhandahålls för att avblockeras. 

Kontot är tillfälligt blockerat

Följ stegen som är relevanta för din situation för att låsa upp ditt konto:

  • Låg aktivitetspoäng eller betyg: kontot kommer att låsas upp automatiskt eller efter att en omträning har slutförts.
  • Vilken som helst form av tjänstefel: kontot kommer att låsas upp automatiskt, efter att en diskussion (1 - on - 1) med support teamet genomförts, alternativt efter att du har genomfört din omträning.
  • Misstänkt aktivitet: blockeringen kommer att låsas upp automatiskt efter en viss tidsperiod. Du kan se ett slutdatum för blockeringen i appen.
  • Farligt eller skadligt uppträdande under körningen (låg poäng): Ditt konto kommer att granskas av Bolt-teamet inom 2 arbetsdagar efter att den tillfälliga blockeringen tillämpats och du kommer att få resultatet av granskningen via mejl eller via appen.

Om några åtgärder nämns i anledningen till blockeringen, följ instruktionerna som tillhandahålls för att avblockeras.

Om du behöver ytterligare hjälp vänligen kontakta vårt support team via appen.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.

Available for iOS and Android devices.
Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.