Vad är dynamisk prissättning?

När efterfrågan på resor är hög (t.ex. topptimmar, stora evenemang, extrema väderförhållanden etc.) ökar priserna för att uppmuntra förare till att köra.

När priserna höjs ser du en pil som pekar uppåt bredvid resepriset. Du kan kontrollera priserna för varje kategori genom att välja den och klicka på fordonsikonen.

På grund av de prisändringarna som beskrivs ovan kan en resa från en viss plats till en annan inte alltid vara till samma pris, dvs. kostnaden för den kan variera.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.

Alternativt kan du beställa en resa via hemsidan.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.