Saknade eller fel artikel(er)

Om den levererade beställningen innehåller felaktig vara eller saknar ett eller flera föremål, vänligen rapportera detta till vårt Supportteam så fort som möjligt.

Vänligen skicka med en bild/er av den levererade beställningen och en beskrivning av vad som var felaktigt med din mottagna beställning.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.

Alternativt kan du beställa en resa via hemsidan.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.