Ändra informationen för din restaurang

Vänligen kontakta Support om du vill ändra följande uppgifter för ditt konto:

  • Bankuppgifter
  • Lösenord
  • Telefonnummer
  • Tillgång till restaurang
  • Restaurangens namn
  • Användarnamn.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.

Finns för iOS- och Android-enheter.
Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.