Om åkeriportalen

Åkeriportalen tillåter dig att göra följande: 

  • Registrera dig och logga in i portalen 
  • Administrera ditt åkeri genom att registrera förare och fordon 
  • Ta ut rapporter för förare anslutna till ditt åkeri: slutförda resor, fakturor och utbetalningar. 

Efter att du registrerat dig som partner hos Bolt och fått ditt konto godkänt kommer ditt konto att aktiveras. Du kommer få dina inloggningsuppgifter skickade på mail och sms.

Huvudmenyn består av följande delar: 

  • Kontrollpanel – allmän information om åkeriet, information om nya ansökningar och redan aktiva förare och fordon. 
  • Fleet (Förare och fordon) – Åkeri-inställningar, lägg till nya förare och fordon. 
  • Rapporter (Veckorapporter, dagliga rapporter, utbetalningar) – information om slutförda resor och finansiella sammanställningar.
  • Fakturor (Kundfakturor och Fakturor från Bolt – se fakturor för passagerare och fakturor från Bolt. 
  • Min profil - se ditt åkeris kontoinformation.

Om_a_keriportalen.png

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.

Alternativt kan du beställa en resa via hemsidan.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.