Status för förare och fordon

Varje förare och fordon har en aktuell status i Statusfältet. Denna status ändras när du går igenom stegen i registreringen. 

Förare och fordon som är aktiva och redo för att köra med Bolt visas under Aktiva förare respektive Aktiva fordon.

Status för förar- och fordonsansökningar

 • Pågående - din ansökan om att lägga till föraren är inte helt färdig. Du behöver slutföra registreringen: 
  • Pågående (kontaktuppgifter) - din ansökan är inte klar. Vänligen öppna registreringsformuläret igen och lägg till kontaktuppgifter. 
  • Pågående (personuppgifter) – dina ansökan är inte klar. Du behöver göra klart din ansökan och lägga till personuppgifter.
  • Pågående (personliga dokument) – din ansökan är inte klar. För att slutföra din ansökan behöver du göra klart registreringen och ladda upp foton på de obligatoriska dokumenten. 
 • Skickats in – en förfrågan har skickats och Bolt granskar just nu din ansökan. 
 • Nekad – föraren eller fordonet har inte aktiverats på grund av bristande överensstämmelse med kraven. 
 • Ofullständiga dokument - din ansökan behöver kompletteras med giltiga dokument.
 • Dokument skickat - föraren har laddat upp nya dokument för godkännande.
 • Ladda upp dokumenten igen – ett fel inträffade när dokumenten laddades upp. Vänligen försök igen genom att klicka på Öppna registreringsformuläret. 

Du kan när som helst fortsätta att fylla i ansökan genom att klicka på föraren eller fordonet och fylla i återstående information. 

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.

Alternativt kan du beställa en resa via hemsidan.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.