Vi glömde att packa en artikel

Vänligen kontrollera att beställningen är klar innan du packar och överlämnar den till kuriren eller kunden.

Om du har glömt att packa en artikel, vänligen kontakta Support via appen. Vi kan möjligtvis:

  • Be kuriren att återvända för att hämta artikeln (om möjligt)
  • Återbetala kundens värde för det saknade föremålet.

Observera att återbetalningar kommer att visas på din veckofaktura.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.

Available for iOS and Android devices.
Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.