Åtgärda ett laddningsproblem med surfplattan

Om enheten inte längre laddas:

  • Stäng appen
  • Öppna enhetens Batteri inställningar
  • Stäng av batteriskydd / batterisparläge
  • Starta om enheten och försök ladda den igen.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.

Alternativt kan du beställa en resa via hemsidan.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.