Information om avgifter

Det finns två typer av avgifter på Bolt Food-plattformen:

  • Förmedlingsavgift
  • Marknadsavgift.

Se dina lokala allmänna villkor för mer information om dessa.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.

Alternativt kan du beställa en resa via hemsidan.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.