Jag får oönskade nyhetsbrev

Om du inte vill ta emot Bolts nyhetsbrev kan du avsluta prenumerationen på marknadsförings meddelandena:

  • Marknadsföring igenom e-post: använd knappen Avsluta längst ner i brevet
  • Marknadsförings igenom SMS meddelanden: svara STOPP på meddelandet.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.

Alternativt kan du beställa en resa via hemsidan.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.