Hur du ändrar din meny

I Menyredigeraren:

Redigera din meny

I alternativet Min meny:

  • Klicka på knappen Redigera
  • Gör relevanta ändringar
  • Klicka på knappen Spara ändringar.

Redigera dina menyartiklar

I alternativet Artiklar:

  • Bläddra eller använd sökfältet för att hitta objektet
  • Klicka på knappen (>)
  • Redigera relevanta fält
  • Klicka på knappen Spara.

För att ändra priset på flera artiklar åt gången, bocka för flera rutor och klicka sedan på redigera priser” högst upp till höger.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.

Available for iOS and Android devices.
Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.