Mitt konto är blockerat på grund av lågt betyg

Din tillgång till Bolt plattformen kan upphävas på grund av konsekventa och återkommande tecken på potentiellt skadligt eller farligt uppträdande under körningen.

Om du tycker att detta beslut inte är rättfärdigat vänligen kontakta oss via denna artikel och förklara varför du känner så. Vi kommer att granska dina resor och ge återkoppling till dig om vårt beslut inom 30 dagar. Vänligen kolla också våra Interna Riktlinjer för Klagomålshantering.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.

Alternativt kan du beställa en resa via hemsidan.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.