Väntetidsavgifter

Avgifter för förarens väntetid är en kostnad för dig som börjar ticka två minuter efter att din förare anlänt till din upphämtningsplats. Denna avgift syftar till att kompensera för förarens arbetsinsats och väntetid.

Du kommer att få en notis om att avgiften har startat. När föraren startar din resa, dvs. du har satt dig i bilen, slutar avgiften tillämpas.  Om din resa avbokas och du debiteras en avbeställningsavgift kommer du inte att debiteras för väntetiden.

Vänligen uppmärksamma att ytterligare avgifter för väntetid kan tillämpas ifall föraren väntar på dig på den mellanliggande destinationen.

Du kan se det beloppet som debiteras för väntetid:

  • På Historik - fliken i appen (visas som Väntetid).
  • På kvittot (visas som Betald vänteavgift).

Om du har frågor angående den betalda väntetidsavgiften kan du kontakta vårt supportteam för ytterligare förtydligande.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.

Alternativt kan du beställa en resa via hemsidan.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.