Ladda ner fakturor och rapporter

Följ de här stegen för att ladda ner dina fakturor och rapporter via leverantörsportalen:

  • Öppna leverantörsportalen (Provider Portal)
  • Klicka på Fakturor och försäljning under avsnittet Analys.
  • Välj det aktuella datumet.
  • För att ladda ner rapporten väljer du Ladda ner XLSX eller Ladda ner CSV.
  • För att ladda ner fakturan klickar du på ikonen för nedladdning i avsnittet Veckofakturor.

Fakturorna och rapporterna skickas också till din e-post varje vecka.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.

Alternativt kan du beställa en resa via hemsidan.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.