Om DAC7 och nödvändiga partneruppgifter

Enligt DAC7 ombeds alla nya Bolt-partners i EU, Norge och Storbritannien att tillhandahålla skatteinformation (dvs organisationsnummer/personnummer) på begäran av Bolt, antingen vid registrering eller inom 60 dagar efter kontoaktivering. Denna information krävs för att kunna rapportera skatteinformation till skattemyndigheterna i enlighet med DAC7.

Vi kommer att ta kontakt med er gällande informationen vi behöver. Observera att ditt konto och/eller utbetalningar kan pausas tills att vi har mottagit nödvändig information. Se våra villkor för ytterligare information.

Observera:

I Sverige används personnummer (alt. samordningsnummer) eller organisationsnummer som skatteregistreringsnummer, beroende på om du är en enskild näringsidkare eller juridisk person (t ex företag). Se information för andra EU-länder, Norge och Storbritannien nedan. Var god ange om du har skatteregistreringsnummer från ett annat land.

 

Country

Enskild näringsidkare (namn + format)

Juridisk person (namn + format)

Austria

N/A

Steuernummer (St. Nr.), Format: 99-999/9999

Belgium

Numéros d’identification fiscale (NIF) = Numéro National (NN), Format: 99999999999

Numéros d’identification fiscale (NIF) = Belgische ondernemingsnummer, Format: 0999.999.999 

Croatia

Osobni identifikacijski broj (OIB), Format: 99999999999

Cyprus

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Format: 99999999L

Czech Republic

Daňové Identifikační Číslo (DIČ), Format: 999999/999 or 999999/9999

Estonia

Maksukohustuslasena registreerimise number = Isikukood, Format: GYYMMDDSSSC

Maksukohustuslasena registreerimise number (KMKR) = Registrikood, Format: 99999999

Finland

Verotunnistenumero =Henkilötunnusta, Format: 999999(+/-/A)999(L/9)

Verotunnistenumero=Y-Tunnus, Format: 1234567-8

France

Numéro fiscal de référence / numéro SPI, Format: 99 99 999 999 999

Numéro SIREN, Format: 999 999 999

Germany

Steuerliche Identifikationsnummer (Steuernummer) = Identifikationsnummer, Format: 99 999 999 999

Steuerliche Identifikationsnummer (Steuernummer) = Handelsregisternummer/Steuernummer, Format: HRB 10000B or 21/815/08150

Hungary

Adóazonosító jel, Format: 999999999

Adószám, Format: xxxxxxxx-y-zz

Ireland

Tax Identification Number = Personal Public Service Number (PPS No) or CHY (non-natural person), Format: 1234567T or 1497955KA or CHY 1234

Tax Identification Number = Tax Reference Numbers (TRNs), Format: 1234567T or 1497955KA

Latvia

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (NMIN) = TBC, Format: 38XXXX-XXXXX or 121212-XXXXX

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (NMIN), Format:

 • 9000xxxxxxx (issued by SRS)
 • 4000xxxxxxx or 5000xxxxxxx (issued by Register of Enterprise)

Lithuania

Mokesčių identifikavimo numeris = TBC, Format: 9999999999

Mokesčių identifikavimo numeris = Juridinio asmens kodas, Format: 999999999

Malta

Tax identification number (nationals) (TIN) = Identity card number, Format: (0000)999L till 9999999L


Or Taxpayer reference number, Format: 999999999 (non-EU nationals)

Taxpayer reference number (TRN/TIN), Format: 999999999

Netherlands

Burgerservice Nummer (BSN), Format: 999999999

BTW-nummer = VAT, Format: 999999999

Norway

Nasjonalt identitetsnummer or D-nummer, Format:99999999999

Organisasjonsnummer, Format: 999999999 or 999999999LLL (VAt-liable entity)

Poland

Numery identyfikacji podatkowej (NIP) = PESEL, Format: 99999999999

Numery identyfikacji podatkowej (NIP), Format: 9999999999

Portugal

Número de identificação fiscal (NIF), Format: 1xx xxx xxx or 2xx xxx xxx or 45x xxx xxx (non-residents)

Número de identificação fiscal (NIF), Format: 

 • 5xx xxx xxx (corps and public entities)
 • 6xx xxx xxx (state entities)
 • 70x xxx xxx or 71x xxx xxx or 72x xxx xxx (inheritances, corporations, non-residents, investment funds)
 • 90x xxx xxx or 91x xxx xxx (irregular companies and others)
 • 98x xxx xxx (corps and non-residents without permanent establishment)

Romania

Numerele de identificare fiscală (NIF-uri), Format: 9999999999999

Numerele de identificare fiscală (NIF-uri), Format: 9999999999

Slovakia

Daňové Identifikačné čísla (DIČ) = Rodné číslo, Format: 9999999999 or 999999/999(9)

Daňové Identifikačné čísla (DIČ), Format: 9999999999 or 999999/999(9)

Spain

Número de identificación fiscal (NIF), Format:

 • 99999999L  (natural persons with DNI)
 • L9999999L (non-resident without DNI)
 • X ó Y ó Z 9999999 (foreigners with NIE)
 • M9999999L (foreigners without NIE)

Número de identificación fiscal (NIF), Format: L99999999

Sweden

Skatteregisteringsnummer (TIN) = Personnummer or Samordningsnummer (not registered in Swedish public records), Format: Format: 999999–9999 or 999999+9999

Skatteregisteringsnummer (TIN), Format  

 

 

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.

Alternativt kan du beställa en resa via hemsidan.

Beställ en resa på några sekunder, kom iväg på några minuter.