เริ่มเดินทางใน

บาร์เกิน, Norway!

โบลต์ในบาร์เกิน

บริการที่มีในบาร์เกิน

รับการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกกับโบลต์

Economy

service Economy icon
1-4

The most affordable way to move

32 kr base
11.50 kr กม. + 4.30 kr นาที
80 kr ขั้นต่ำ

โบลต์

service Bolt icon
1-4

Fast, convenient, high-quality rides

40 kr base
14 kr กม. + 5 kr นาที
90 kr ขั้นต่ำ

Comfort

service Comfort icon
1-4

Spacious and convenient rides

55 kr base
16 kr กม. + 5.50 kr นาที
100 kr ขั้นต่ำ

Premium

service Premium icon
1-4

High-quality cars to arrive in style

65 kr base
22 kr กม. + 6 kr นาที
100 kr ขั้นต่ำ

XL

service XL icon
1-6

A 6-seater, perfect for larger groups or extra luggage

75 kr base
22 kr กม. + 6 kr นาที
100 kr ขั้นต่ำ

Electric

service Electric icon
1-4

Fully electric vehicles

40 kr base
14 kr กม. + 5 kr นาที
90 kr ขั้นต่ำ

Scooter

service Scooter icon
1

On-demand electric scooters

ติดต่อเรา

การช่วยเหลือทางโทรศัพท์สำหรับคนขับและผู้โดยสาร
การลงทะเบียนคนขับใหม่
ขับขี่กับโบลต์

สร้างรายได้เพิ่มจากการขับขี่

เข่าร่วมชุมชนกับคนขับ +500,000 คนจากทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม
บริการรับส่งสนามบินของโบลต์

รับส่งที่สนามบิน

ใช้โบลต์เพื่อนเดินทางไปยังสนามบิน จากนั้นใช้โบลต์เพื่อเดินทางแบบคนท้องที่

รับแอป Bolt