เริ่มเดินทางใน

Borås, Sweden!

Bolt in Borås

In a region historically known for its textile industry, you’ll find Borås. The city has a huge statue of Pinocchio in the center and is known for being one of the rainiest cities in Sweden. If you forget to bring an umbrella, do not worry! Bolt is there to save you within minutes. Regardless of the weather, taking a Bolt is a great way to get around.

Available services in Borås

รับการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกกับโบลต์

Economy

service Economy icon
1-4

The most affordable way to move

30 kr base
7.04 kr กม. + 3.87 kr นาที
80 kr (Weekday) / 90 kr (Weekend) ขั้นต่ำ

โบลต์

service Bolt icon
1-4

Fast, convenient, high-quality rides

36 kr (Weekday) / 42 kr (Weekend) base
7.83 kr (Weekday) / 9.4 kr (Weekend) กม. + 4.36 kr (Weekday) / 5.23 kr (Weekend) นาที
90 kr (Weekday) / 95 kr (Weekend) ขั้นต่ำ

Child

service Child icon
1-3

Car is equipped with at least one booster seat for a child (15-36 kg)

36 kr (Weekday) / 42 kr (Weekend) base
7.83 kr (Weekday) / 9.4 kr (Weekend) กม. + 4.36 kr (Weekday) / 5.23 kr (Weekend) นาที
90 kr (Weekday) / 95 kr (Weekend) ขั้นต่ำ

Premium

service Premium icon
1-4

High-quality cars to arrive in style

36 kr base
8.90 kr กม. + 4.95 kr นาที
100 kr ขั้นต่ำ

Pets

service Pets icon

This category is pet-friendly, conditions apply

36 kr (Weekday) / 42 kr (Weekend) base
7.83 kr (Weekday) / 9.4 kr (Weekend) กม. + 4.36 kr (Weekday) / 5.23 kr (Weekend) นาที
90 kr (Weekday) / 95 kr (Weekend) ขั้นต่ำ

Electric

service Electric icon
1-4

Fully electric vehicles

36 kr (Weekday) / 42 kr (Weekend) base
7.83 kr (Weekday) / 9.4 kr (Weekend) กม. + 4.36 kr (Weekday) / 5.23 kr (Weekend) นาที
90 kr (Weekday) / 95 kr (Weekend) ขั้นต่ำ

Scooter

service Scooter icon
1

On-demand electric scooters

Fares are estimates only. Prices may vary based on traffic conditions, unforseeable delays, discounts and other factors. <br> <br> Weekday: Monday 05.00 to Friday 15:00 <br> Weekend: Friday 15:00 to Monday 05:00

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

การช่วยเหลือทางโทรศัพท์สำหรับคนขับและผู้โดยสาร
การลงทะเบียนคนขับใหม่
คนขับปัจจุบัน
Training office
Frihamnsgatan 4, 115 56 Stockholm
โค้ดการลงทะเบียน
559191-6993
ขับขี่กับโบลต์

สร้างรายได้เพิ่มจากการขับขี่

เข่าร่วมชุมชนกับคนขับ +500,000 คนจากทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม
บริการรับส่งสนามบินของโบลต์

รับส่งที่สนามบิน

ใช้โบลต์เพื่อนเดินทางไปยังสนามบิน จากนั้นใช้โบลต์เพื่อเดินทางแบบคนท้องที่

รับแอป Bolt