เริ่มเดินทางใน

อีโลริน, Nigeria!

โบลต์ในอีโลริน

ติดต่อเรา

การลงทะเบียนคนขับใหม่
ที่อยู่จดทะเบียน
Tom's Place, 37, Offa Road, Opposite FRSC ZONAL Office, GRA Ilorin
ขับขี่กับโบลต์

สร้างรายได้เพิ่มจากการขับขี่

เข่าร่วมชุมชนกับคนขับ +500,000 คนจากทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม
บริการรับส่งสนามบินของโบลต์

รับส่งที่สนามบิน

ใช้โบลต์เพื่อนเดินทางไปยังสนามบิน จากนั้นใช้โบลต์เพื่อเดินทางแบบคนท้องที่

รับแอป Bolt