เริ่มเดินทางใน

Lund, Sweden!

Bolt in Lund

The city of Lund is famous for its students and the ability to transform students into masters.

Available services in Lund

รับการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกกับโบลต์

Economy

service Economy icon
1-4

The most affordable way to move

30 kr base
6 kr กม. + 4.6 kr นาที
60 kr (Weekday) / 69 kr (Weekend) ขั้นต่ำ

โบลต์

service Bolt icon
1-4

Fast, convenient, high-quality rides

36 kr (Weekday) / 39 kr (Weekend) base
7.88 kr (Weekday) / 9.45 kr (Weekend) กม. + 4.95 kr (Weekday) / 5.93 kr (Weekend) นาที
69 kr (Weekday) / 89 kr (Weekend) ขั้นต่ำ

XL

service XL icon
1-6

A 6-seater, perfect for larger groups or extra luggage

51kr base
11.30kr กม. + 7kr นาที
90kr ขั้นต่ำ

Scooter

service Scooter icon
1

On-demand electric scooters

Fares are estimates only. Prices may vary based on traffic conditions, unforseeable delays, discounts and other factors.

Weekday: Monday 05.00 to Friday 15:00
Weekend: Friday 15:00 to Monday 05:00

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

การช่วยเหลือทางโทรศัพท์สำหรับคนขับและผู้โดยสาร
การลงทะเบียนคนขับใหม่
คนขับปัจจุบัน
Training office
Frihamnsgatan 4, 115 56 Stockholm
โค้ดการลงทะเบียน
559191-6993
ขับขี่กับโบลต์

สร้างรายได้เพิ่มจากการขับขี่

เข่าร่วมชุมชนกับคนขับ +500,000 คนจากทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม
บริการรับส่งสนามบินของโบลต์

รับส่งที่สนามบิน

ใช้โบลต์เพื่อนเดินทางไปยังสนามบิน จากนั้นใช้โบลต์เพื่อเดินทางแบบคนท้องที่

รับแอป Bolt