เริ่มเดินทางใน

Warri, Nigeria!

Bolt in Warri

ติดต่อเรา

การลงทะเบียนคนขับใหม่
Training office
Suite 40, Peck Shopping Mall, 110 Airport Road beside Greener Line, Warri.
ที่อยู่จดทะเบียน
Suite 40, Peck Shopping Mall, 110 Airport Road beside Greener Line, Warri.
ขับขี่กับโบลต์

สร้างรายได้เพิ่มจากการขับขี่

เข่าร่วมชุมชนกับคนขับ +500,000 คนจากทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม
บริการรับส่งสนามบินของโบลต์

รับส่งที่สนามบิน

ใช้โบลต์เพื่อนเดินทางไปยังสนามบิน จากนั้นใช้โบลต์เพื่อเดินทางแบบคนท้องที่

รับแอป Bolt