Правила та Умови послуги Delivery

Ці Правила та Умови послуги Delivery (надалі – Правила) діють відповідно до та є додатком до основних Правил та Умов Bolt (https://bolt.eu/uk-ua/legal/ua/terms-for-riders), Політики конфіденційності для пасажирів (https://bolt.eu/uk-ua/legal/ua/privacy-for-riders) та Умов партнерства для водіїв (https://bolt.eu/uk-ua/legal/ua/terms-for-drivers) і визначають особливі умови та правила користування послугою Delivery у додатку Bolt.

Всі умови та правила, визначені Правилами та Умовами Bolt і Політикою конфіденційності для пасажирів, застосовуються до Клієнтів послуги Delivery з урахуванням особливостей, встановлених цими Правилами.

Користуючись послугою Delivery у додатку Bolt, Клієнт погоджується з цими Правилами.

При користуванні послугою Delivery між Клієнтом та Водієм укладається договір про надання кур’єрських послуг. Bolt не є стороною договору між Клієнтом та Водієм, не надає кур’єрських послуг, послуг перевезення, послуг зберігання тощо.

Клієнти самостійно несуть відповідальність за надання правильної адреси Пункту призначення для доставки Відправлення, контактів Отримувача відправлення та звільняють компанію Bolt та Водія від відповідальності за негативні наслідки, спричинені наданням невірної адреси. Водій не несе відповідальності за схоронність Відправлення. Відповідальність Водія в будь-якому випадку обмежена вартістю Відправлення, але не може перевищувати 500 гривень.

1.Терміни

Клієнт – користувач додатку Bolt, який зробив замовлення про доставку Відправлення за допомогою послуги Delivery.

Послуга Delivery – категорія додатку Bolt, яка передбачає доставку Відправлень містом Водіями на замовлення Клієнтів.

Отримувач відправлення – особа, визначена Клієнтом як отримувач відправлення.

Водій – особа, яка зареєстрована в додатку Bolt як Водій, та погодилась надавати кур’єрські послуги на власному автомобілі.

Пункт відправлення – адреса, зазначена Клієнтом за допомогою додатку Bolt, за якою повинно бути отримане Відправлення для подальшої доставки.

Пункт призначення – адреса, зазначена Клієнтом за допомогою додатку Bolt, за якою повинно бути доставлене Відправлення.

Відправлення – річ, щодо якої Клієнт замовляє кур’єрську доставку.

2. ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГИ DELIVERY

2.1. Замовлення послуги здійснюється через додаток Bolt шляхом вибору категорії “Delivery”.

2.2. Якщо Клієнт замовляє послугу Delivery, а Водій підтверджує можливість надання послуги, то доставка вважається попередньо замовленою.

2.3. Після того, як Водій підтвердить, що він/вона здійснить доставку вашого Відправлення, ви укладете окрему угоду з Водієм про надання кур’єрських послуг доставки Відправлення. Bolt не здійснює доставку і не є стороною вашої угоди з Водієм.

2.4. Послуга Delivery надається виключно від Пункту відправлення до Пункту призначення, які вказуються Клієнтом самостійно в момент замовлення послуги Delivery. Ця послуга не передбачає доставку “від дверей до дверей”, Отримувач відправлення має бути заздалегідь повідомлений Клієнтом про деталі доставки та має самостійно забрати посилку з машини Водія. Водій не повинен здійснювати завантаження/розвантаження Відправлення.

2.5. Скасуванням замовленої послуги Delivery вважається ситуація, коли Водій відповів на ваш запит, а ви в подальшому відхилили, скасували або відмовилися від такої послуги. Коли запит на послугу Delivery скасовується після певного періоду часу, ви повинні сплатити плату за скасування.

2.6. Скасуванням замовлення також вважається ситуація, коли Клієнт не з’являється в Пункті відправлення впродовж певного періоду часу, зазначеного у додатку Bolt, з моменту, коли Водій повідомив його про прибуття в Пункт відправлення за допомогою додатку Bolt, або ситуація, коли отримувач замовлення не з’являється в пункті призначення впродовж певного періоду часу, зазначеного у додатку Bolt, з моменту, коли Водій повідомив Клієнта про прибуття в Пункт призначення за допомогою додатку Bolt.

2.7. Якщо Водій відмовляється надавати послугу Delivery через те, що одна чи декілька умов надання послуги Delivery, визначених в цих Правилах, не виконуються Клієнтом, то плата за скасування буде списана з Клієнта. Якщо Водій відмовляється надавати послугу Delivery з інших причин, плата за скасування не списується або підлягає поверненню Клієнту.

**3. ВИМОГИ ДО ВІДПРАВЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВІДПРАВЛЕННЯ **

3.1. Розмір Відправлення, що буде доставлятися, не має перевищувати 65 х 55 х 40 см.

3.2. Якщо необхідно доставити Відправлення, що перевищує вказані розміри, або Відправлення (чи його частина) повинні бути розміщені у салоні автомобіля, Клієнт повинен попередити про це Водія, зателефонувавши йому. Перевезення такого Відправлення залишається на розсуд Водія.

3.3. Передаючи Відправлення Водію, Клієнт має переконатися, що Відправлення знаходиться у належному для доставки стані (чисте та таке, яке можна перевозити автомобілем, і від доставки відправлення не пошкодиться та/або стан його не зміниться до моменту його видачі отримувачу). Всі можливі ризики щодо стану Відправлення на момент видачі отримувачу покладаються на Клієнта.

3.4. Під час приймання Відправлення від Клієнта Водій має право дізнатися, що саме буде перевозитись.

3.5. У разі виникнення у Водія обґрунтованої підозри, що відправляється вантаж, в який включено предмет (-и) з категорії заборонених або Відправлення може завдати збитків Водія та/або автомобілю (протікає, просипається, видає звуки, має сильний запах тощо), то Водій має право вимагати надання Відправлення для огляду і перевірки вмісту. У разі виявлення у Відправленні заборонених речей, або такого Відправлення, що може завдати збитки, Водій має право відмовити в перевезенні та скасувати послугу.

3.6. Клієнт повинен надати водію номер телефону для зв’язку з Отримувачем відправлення, а також може передати Отримувачу відправлення інформацію про поїздку за допомогою опції “Поділитися поїздкою” у додатку Bolt.

4. ЗАБОРОНЕНІ ВІДПРАВЛЕННЯ

4.1. Забороняється відправляти

Відправлення, які містять:

4.1.1. Тварин (залишки тварин чи необроблене хутро) та інші живі істоти.

4.1.2. Грошові кошти (знаки), у тому числі іноземну валюту, цінні папери.

4.1.3. Вогнепальну зброю та її частини, боєприпаси, холодну зброю, предмети, що імітують вогнепальну і холодну зброю, інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії, порох тощо).

4.1.4. Вогненебезпечні, легкозаймисті та вибухові речовини, радіоактивні речовини й інші небезпечні відправлення з відповідним маркуванням («вибухові матеріали та речовини», «гази», «легкозаймисті рідини», «речовини, здатні до самозаймання», «токсичні та інфекційні речовини», «речовини, що окислюють», «радіоактивні матеріали», «корозійні і їдкі речовини», «інші небезпечні речовини і вироби»).

4.1.5. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ України до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства.

4.1.6. Алкогольні напої, спирт етиловий, високооктанові кисневмісні домішки, тютюнові вироби.

4.1.7. Інші предмети, які заборонено доставляти, перевозити чинним законодавством України (нестандартні предмети, які не входять в жодну з перелічених категорій, але заборонені до перевезення чинними законодавчими актами) та предмети, які не можна перевозити, доставляти без додаткових ліцензій, дозволів, погоджень тощо.

5. НЕДОСТАВЛЕНІ ВІДПРАВЛЕННЯ

5.1. Якщо Водій доставить відправлення в Пункт призначення, а отримувач відправлення не буде очікувати Відправлення у вказаній Клієнтом точці, то Водій телефонує Отримувачу відправлення та/або очікує його протягом 2 (двох) хвилин після прибуття у Пункт призначення.

5.2. Якщо з Отримувачем відправлення немає зв’язку та/або Отримувач відправлення не з’являється протягом 2 (двох) хвилин після прибуття, Водій може зателефонувати Клієнту.

5.3. Водій має право покинути Пункт призначення, якщо Отримувач відправлення не з’являється впродовж 5 (п’яти) хвилин після прибуття автомобіля до Пункту призначення (недоставлене відправлення).

5.4. Відправлення, що не було передане Отримувачу відправлення, відправляється Водієм на адресу Пункту відправлення на ім’я Клієнта через незалежну службу доставки за вибором Водія за кошти Клієнта протягом розумного строку, але не більше ніж протягом 3 (трьох) діб з моменту недоставляння Відправлення. Водій не несе жодної відповідальності за безпеку та цілісність недоставленого Відправлення.

5.5. Ані водій, ані Bolt не надає послуг зберігання Відправлення та не відповідає за збереження недоставленого Відправлення.

**6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ **

6.1. Компанія Bolt не несе відповідальності за прямі, непрямі, випадкові, штрафні, непередбачені, фактичні або опосередковані збитки, зокрема втрачений прибуток, втрачені дані, або матеріальні збитки, пов'язані з послугою Delivery, або іншим способом обумовлені збитки, пов’язані з використанням послуги Delivery. Bolt не несе відповідальності і не компенсує будь-які прямі або непрямі збитки, які виникли у зв’язку зі здійсненням доставки Відправлення, в тому числі збитки, які були завдані Водію, його автомобілю та/або третім особам.

6.2. Компанія Bolt не несе відповідальності за затримку в наданні послуг або відсутність доступу до них. Компанія Bolt також не несе жодної відповідальності за ненадання або неналежне надання послуг будь-якими третіми особами, будь-які дії чи бездіяльність третіх осіб, наявність чи відсутність у таких осіб дозвільної документації чи спеціального правового статусу тощо.

6.3. Компанія Bolt не гарантує постійний або безперебійний доступ до використання додатку Bolt. Функціонування додатку може порушуватися діями непереборних сил та інших факторів, запобігання або виправлення яких є неможливим для Компанії Bolt.

6.4. Відповідальність за порушення Водієм умов доставки, в тому числі за пошкодження або втрату відправлення, обмежується та компенсується у розмірі не більше вартості відправлення, але за жодних умов не більше, ніж у розмірі 500 (п’ятсот) гривень за кожне відправлення. Клієнт погоджується з тим, що вартість відправлення не буде в жодному разі перевищувати 500 (п’ятсот) гривень. У випадку, якщо фактична вартість відправлення є вищою, ніж 500 (п’ятсот) гривень, Клієнт несе ризик, оцінюючи вартість відправлення при використанні послуги Delivery у розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

Просканувати, щоб завантажити

Майже готово!

Відскануйте QR-код камерою вашого телефону для завантаження додатку.