Linnatranspordi ümbermõtestamine

Liiklusummikute rohkus, pidevalt suurenev õhusaaste ja elukvaliteedi langus on märgid sellest, et linnadel on aeg astuda samme parema tuleviku poole.
Meie eesmärk on aidata linnadel leida keskkonnasäästlikke transpordiviise, jagades teadmisi ja asjakohaseid andmeid ning töötades välja uusi lahendusi, mis aitaksid linnaelanike elu parandada.
Linnatranspordi ümbermõtestamine

Kuidas me mikromobiilsust haldame

Kuna meie elektriliikurid on saadaval 200+ linnas, oleme saanud lähemalt jälgida, kui oluline on selgepiiriliste kohalike eeskirjade olemasolu. Mikromobiilsust saab hallata mitmel eri viisil.

Kergliikurite tänavarenditasud

Pakub linnadele lisatulu infrastruktuuri parandamiseks ja muudeks transpordiga seotud algatusteks.

Hoiab ära rendisõidukite liigse paigutamise tänavatele, vähendades kulusid.

Motiveerib operaatoreid võtma meetmeid, mille tulemuseks on tõukerataste maksimaalne kasutamine.

Vabastab tänavaruumi, vähendades kasutuseta seisvate tõuke- ja jalgrataste hulka.

Load eraoperaatoritele

Operaatorid peavad esitama oma tegevuskavad ja tõendid kohalike eeskirjade järgimise kohta.

Kohustab operaatoreid regulaarselt andmeid jagama, et omavalitsused saaksid eeskirjade täitmist kontrollida.

Seab kasutuseesmärgid, mis aitavad hallata sõidukipargi suurust ja soodustada teenuse regulaarset kasutamist.

Annab linnale rohkem võimu kohalike eeskirjade jõustamiseks.

Euroopa suurima elektriliikurite operaatorina on meil hea meel jagada oma ainulaadseid teadmisi ja aidata linnadel välja töötada tõhusaid mikromobiilsuse eeskirju.

Võta meiega ühendust

Tööriistad linnatranspordi ümberkujundamiseks

Elektriliste tõukerataste kasutamine vähendab CO2 heitkoguseid, liiklusummikuid ja õhusaastet ning muudab linnakeskkonna paremaks.

Euroopa suurima tõukerattaoperaatorina oleme keskendunud ohutu ja keskkonnahoidliku mikromobiilsusteenuse pakkumisele.

Tõukerattad pakuvad täiendust ühistranspordile ja aitavad linnaelanikel teha oma igapäevatoimetusi jätkusuutlikumalt.

Enamikus Euroopa linnades algab ja lõpeb üle 30% tõukerattasõitudest ühistranspordipeatusest 100 m raadiuses.

Safety as a priority

Unique safety features

Innovative safety features, like our patented tandem riding prevention system, and a cognitive reaction test help to prevent riding under the influence of alcohol or other substances and raise awareness of its dangers.

Educating riders

We encourage responsible usage of e-vehicles to ensure the safety of riders and the wider public. Our Safety Toolkit allows riders to use a Beginner Mode, learn about local rules, and read safety instructions and tips.

Parking responsibly

We educate our users to park responsibly and encourage them to report bad examples they see on the streets. Additionally, our AI technology detects parking violations and shows riders how to park their scooters safely.

Sustainability

Our Environmental Policy is part of Bolt’s on-going commitment to reduce the environmental footprint of our products.

Sustainable operations

Sustainable practices power our processes. Using electric vehicles for internal operations, and renewable energy in our warehouses and offices are just two examples. We’re committed to bringing green transport options to cities and offsetting our CO2 emissions.

The highest environmental standards

We’re proud to be ISO 14001:2015 certified. We’re committed to enhancing our environmental management system, putting in place effective procedures that minimise our environmental impact.

Popularising greener transport

We actively work to reduce the number of short car trips in cities by encouraging the use of greener methods. We also incentivise users to opt for these modes through in-app messages and promotions, resulting in a up to 200% rise in e-scooter use.

City Solutions Blog

We're here to help

As the largest micromobility operator in Europe, we’re keen to share our experiences and advise local governments on micromobility solutions.
Võta meiega ühendust