Linnatranspordi ümbermõtestamine

Liiklusummikute rohkus, pidevalt suurenev õhusaaste ja elukvaliteedi langus on märgid sellest, et linnadel on aeg astuda samme parema tuleviku poole.
Meie eesmärk on aidata linnadel leida keskkonnasäästlikke transpordiviise, jagades teadmisi ja asjakohaseid andmeid ning töötades välja uusi lahendusi, mis aitaksid linnaelanike elu parandada.
Linnatranspordi ümbermõtestamine

Kuidas me mikromobiilsust haldame

Operating fleets of light vehicles in 200+ cities has given us a unique understanding of the importance of strong local regulations. Micromobility in cities can be handled in a couple of different ways.

Kergliikurite tänavarenditasud

Pakub linnadele lisatulu infrastruktuuri parandamiseks ja muudeks transpordiga seotud algatusteks.

Hoiab ära rendisõidukite liigse paigutamise tänavatele, vähendades kulusid.

Motiveerib operaatoreid võtma meetmeid, mille tulemuseks on tõukerataste maksimaalne kasutamine.

Vabastab tänavaruumi, vähendades kasutuseta seisvate tõuke- ja jalgrataste hulka.

Load eraoperaatoritele

Operaatorid peavad esitama oma tegevuskavad ja tõendid kohalike eeskirjade järgimise kohta.

Kohustab operaatoreid regulaarselt andmeid jagama, et omavalitsused saaksid eeskirjade täitmist kontrollida.

Seab kasutuseesmärgid, mis aitavad hallata sõidukipargi suurust ja soodustada teenuse regulaarset kasutamist.

Annab linnale rohkem võimu kohalike eeskirjade jõustamiseks.

Euroopa suurima elektriliikurite operaatorina on meil hea meel jagada oma ainulaadseid teadmisi ja aidata linnadel välja töötada tõhusaid mikromobiilsuse eeskirju.

Võta meiega ühendust

Tööriistad linnatranspordi ümberkujundamiseks

Elektriliste tõukerataste kasutamine vähendab CO2 heitkoguseid, liiklusummikuid ja õhusaastet ning muudab linnakeskkonna paremaks.

Euroopa suurima tõukerattaoperaatorina oleme keskendunud ohutu ja keskkonnahoidliku mikromobiilsusteenuse pakkumisele.

Tõukerattad pakuvad täiendust ühistranspordile ja aitavad linnaelanikel teha oma igapäevatoimetusi jätkusuutlikumalt.

Enamikus Euroopa linnades algab ja lõpeb üle 30% tõukerattasõitudest ühistranspordipeatusest 100 m raadiuses.

Ohutus on esmatähtis

Erilised ohutusfunktsioonid

Uuenduslikud ohutusfunktsioonid (nt tandemsõidu ennetamise süsteem ja kognitiivse reaktsiooni test) aitavad ennetada tõukerattaga sõitmist alkoholi või muude mõnuainete mõju all ja suurendavad teadlikkust reeglitevastase sõidustiili ohtudest.

Sõitjate harimine

Tegutseme elektriliikurite vastutustundliku kasutamise nimel ning sõitjate ja neid ümbritsevate liiklejate huvides. Meie ohutussätetesse on koondatud algaja seadistus, kohalikud reeglid, sõiduõpetused ja ohutusnõuanded.

Vastutustundlik parkimine

Õpetame kasutajaid korrektselt parkima ja palume linnaelanikel halvasti pargitud elektriliikuritest teada anda. Samuti tuvastab meie tehisintellektipõhine süsteem parkimisreeglite rikkumised ja näitab kasutajatele, kuidas tõukerattaid õigesti parkida.

Jätkusuutlikkus

Bolti keskkonnapoliitika eesmärk on vähendada meie toodete ja teenuste ökojalajälge.

Jätkusuutlikud protsessid

Jätkusuutlikkus on meie tegevuse keskmes – elektrisõidukite ja taastuvenergia kasutamine Bolti ladudes ja kontorites on vaid paar näidet selle kohta. Meie eesmärk on linnades säästlikumate liiklemisviiside juurutamine ja oma CO2 jälje vähendamine.

Kõrgeimad keskkonnastandardid

Saame uhkusega öelda, et meil on ISO 14001:2015 sertifikaat. Samuti täiustame pidevalt oma meetodeid ja protseduure keskkonnamõju vähendamiseks.

Rohelisemate liiklemisviiside populariseerimine

Töötame aktiivselt selle nimel, et vähendada lühikeste autosõitude arvu linnades ja populariseerida loodushoidlikumaid alternatiive. Kasutame selleks näiteks rakenduse teavitusi ja erisoodustusi, tänu millele on elektriliste tõukerataste kasutamine suurenenud kuni 200%.

Meie blogi

Oleme alati valmis aitama

Euroopa suurima elektriliikurite operaatorina jagame hea meelega oma teadmisi ja nõustame kohalikke omavalitsusi mikromobiilsuse küsimustes.
Võta meiega ühendust