Kampanjoiden Yleiset Ehdot: Kuljettajat

Nämä ovat yleiset ehdot ja edellytykset, jotka koskevat kaikkia Boltin Kuljettajien eduksi järjestämiä kampanjoita tai tarjouksia. Lue ne läpi ennen kuin otat osaa kampanjoihin, sillä ne määrittävät muun muassa seuraavat asiat:

 • Mitkä ovat kriteerit tarjoukseen / kampanjaan osallistumiselle,
 • Miten Bolt tekee kampanjaan tai tarjouksiin liittyvät edut Sinulle saataviksi;
 • Miten Bolt voi lopettaa tai peruuttaa kampanjoita/tarjouksia;
 • Milloin Bolt voi kieltäytyä tekemästä kampanjaan/tarjoukseen liittyvät edut sinulle saataviksi

Ellei toisin mainita, kaikki suurilla alkukirjaimilla alkavat termit käsittävät saman sisällön kuin soveltuvat Kuljettajia/Fleet Ownereita koskevat yleiset ehdot ja edellytykset.

1. Milloin nämä yleiset kampanjaehdot pätevät?

 • Nämä ehdot pätevät aina, kun otat osaa Boltin järjestämään kampanjaan tai tarjoukseen.
 • Nämä ehdot voidaan toimittaa Sinulle sähköpostitse, Bolt Driver -sovelluksen kautta tai muulla tavalla, jonka Bolt katsoo sopivaksi, kampanja- tai tarjouskohtaisten ehtojen lisäksi.
 • Ollaksesi kelvollinen osallistumaan kampanjaan/tarjoukseen, Sinun tulee täyttää kaikki kampanjaan/tarjoukseen liittyvät erityiset ehdot sekä nämä Kampanjoiden Yleiset Ehdot ja soveltuvat Kuljettajia koskevat ehdot ja edellytykset.

2. Miten Bolt voi keskeyttää tai lakkauttaa minkä tahansa kampanjan/tarjouksen?

 • Bolt voi keskeyttää minkä tahansa kampanjan/tarjouksen kunnes toisin ilmoitetaan, tai lakkauttaa sen koska tahansa, kunhan alla olevat ehdot täyttyvät:
 • Et ole vielä täyttänyt kaikkia kampanjaan/tarjoukseen liitettyjä erityisiä ehtoja; ja
 • Kampanjan/tarjouksen keskeyttämisestä tai lakkauttamisesta on tiedotettu Sinulle sähköpostitse, Bolt Driver -sovelluksen kautta tai muulla Boltin sopivaksi katsomalla tavalla.

3. Petos ja muut poikkeavat toimet

 • Bolt voi keskeyttää mihin tahansa kampanjaan/tarjoukseen liittyvien etujen tekemisen saatavaksi mahdollisesti petollisen toiminnan tai poikkeavien toimien tutkimisen ajaksi.
 • Bolt voi välittömästi ja ilman erillistä ilmoitusta keskeyttää kampanjan/tarjouksen kokonaisuudessaan tai sulkea Sinut sen ulkopuolelle, mikäli mahdollisesti petollista toimintaa tai muita poikkeavuuksia tulee ilmi.
 • Petollinen toiminta: minkäänlainen yritys huijata Bolt-alustaa, muita Bolt-alustan käyttäjiä tai kolmansia osapuolia (esim. maksupalveluntarjoajia, maksukortin myöntäjiä, jne.). Tähän voivat sisältyä tekaistujen matkojen luominen, maksutavan luvaton käyttäminen, etukäteen sovitut matkat, hintaan kohdistuvat manipulaatiot jne.
 • Poikkeavuudet: mikä tahansa epätavallinen vuorovaikutus Bolt-alustan kanssa. Tämä sisältää itse tehdyt tilaukset, useat perättäiset kyydit saman matkustajan kanssa (sama laite tai maksuväline), alennuskoodien liiallinen käyttö, epätavalliset matkat (samasta sijainnista alkavat kyydit tai kyydit jotka ovat epätavallisen pitkiä ajallisesti tai maantieteellisesti), epätavallinen määrä kyytejä, joihin liittyy häiriöitä maksutilanteessa (palautuksia, maksuvälineen epäonnistumisia jne.).

4. Kampanjoiden/tarjouksien edut

 • Tavallisesti Bolt tarjoaa kampanjoiden/tarjouksien edut Boltin maksujen alennuksina, ellei kampanjan/tarjouksen erityisissä ehdoissa ilmaista muuta.

 • Boltin maksujen alennuksen tapauksessa alennusta sovelletaan seuraavaan Boltille suoritettavaan maksuun välittömästi kampanjan/tarjouksen päättymisen jälkeen, kampanjan/tarjouksen ehtojen täyttymisen jälkeen tai muun kampanjan/tarjouksen erityisissä ehdoissa mainitun periodin jälkeen.

 • Sinulla tulee olla aktiivinen Bolt-kuljettajatili voimassa olevilla maksutiedoilla saadaksesi Boltin kampanjoihin/tarjouksiin liittyviä etuja.

 • Kaikki kampanjoiden/tarjouksien edut ovat saatavilla vain kerran per Kuljettaja, ellei erityisissä ehdoissa muutoin mainita.

5. Muutokset näihin Yleisiin Kampanjoiden Ehtoihin

 • Bolt voi milloin tahansa ilman ennakkoon annettua tietoa muuttaa näitä Yleisiä Kampanjoiden Ehtoja
 • Tällaiset muutokset Yleisiin Kampanjoiden Ehtoihin tulevat voimaan välittömästi kaikkiin uusiin kampanjoihin ja tarjouksiin.
 • Tällaiset muutokset Kampanjoiden Yleisiin Ehtoihin eivät koske kampanjoita/tarjouksia, jotka ovat jo käynnissä ehtojen muuttuessa.

6. Muut tärkeät ehdot ja edellytykset

 • Kaikkiin muihin kohtiin Boltin kampanjoista/tarjouksista johtuvaa sopimussuhdetta sovelletaan Kuljettajia/Fleet Ownereita koskevia ehtoja ja edellytyksiä
 • Kuljettajia koskevien ehtojen ja edellytysten ollessa ristiriidassa näiden Kampanjoiden Yleisten Ehtojen kanssa, sovelletaan näitä ehtoja
 • Näiden Kampanjoiden Yleisten Ehtojen ollessa ristiriidassa kampanjan/tarjouksen erityisten ehtojen kanssa, sovelletaan jälkimmäisiä.

Scan to download

Almost there!

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app.