Kuljettajien tietosuojaseloste

Bolt Operations OÜ (yritysrekisterinumero 12417834), joka sijaitsee osoitteessa Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Viron tasavalta, on kuljettajien henkilötietojen rekisterinpitäjä ja on nimittänyt tietosuojavastaavan(privacy@bolt.eu).

Termi ”me” viittaa Bolt Operations OÜ:öön. Se on yksityinen osakeyhtiö, joka on perustettu ja rekisteröity Viron tasavallan lakien mukaisesti ja jonka yritysrekisteritunnus on 14532901.

1. Käsittelemämme henkilötiedot

 • Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asuinpaikka.
 • Kuljettajien ja ajoreittien maantieteellinen paikannus.
 • Ajoneuvoja koskevat tiedot (mukaan lukien rekisterinumero).
 • Kuljettajan tehokkuus ja luokitukset.
 • Ajokortti, valokuva, ammatti ja henkilöllisyysasiakirjat.
 • Rikostuomioita ja rikoksia koskevat tiedot. Kuljetuspalvelujen tarjoamiseen liittyviä taloudellisia tietoja ei pidetä henkilötietoina, koska kuljettajat tarjoavat palveluja taloudellisen ja ammatillisen toiminnan yhteydessä.
 • Tiedot, jotka liittyvät pikaviestien välityksellä tapahtuvaan viestintään suoraan Bolt-sovelluksessa (”Lähetä viesti” -toiminto): viestinnän päivämäärä ja kellonaika sekä sen sisältö.

2. Käsittelyn tarkoitukset

 • Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme yhdistää matkustajat ja kuljettajat ja auttaa heitä liikkumaan kaupungeissa tehokkaammin.
 • Geopaikannusta ja ajoreittejä käsitellään maantieteellisen alueen analysoimiseksi ja ehdotusten antamiseksi kuljettajille. Jos et halua paljastaa sijaintiasi matkustajille, sinun on suljettava Bolt-sovellus tai ilmoitettava Bolt-sovelluksessa, että olet offline-tilassa etkä tällä hetkellä tarjoa kuljetuspalveluja.
 • Ajokorttia, ammattia, henkilöllisyysasiakirjoja sekä rikostuomioita ja rikoksia käsitellään voidaksemme määritellä, onko kuljettaja lain vaatimusten mukainen ja soveltuuko hän kuljettajan ammatin harjoittamiseen.
 • Bolt-sovellus näyttää kuljettajan kuvan, nimen ja ajoneuvon tiedot, jotta matkustajat voisivat tunnistaa kuljettajan ja ajoneuvon.
 • Saat Bolt-kuljettajaportaalista yhteenvetoja, jotka sisältävät tehokkuutesi ja luokituksesi kuljettajana. Kuljettajaa koskevat yhteenvedot ja luokitukset ovat välttämättömiä, jotta matkustajille voidaan tarjota luotettavia palveluja.
 • Henkilötietoja, jotka liittyvät suoraan Bolt-sovelluksen pikaviesteihin, käsitellään palvelun ja asiakastuen tarjoamiseksi (mukaan lukien kuljettajan ja kuljettajan välisten riitojen ratkaiseminen), turvallisuussyistä sekä tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseksi ja analysointia varten.

3. Oikeusperusta

 • Henkilötietoja käsitellään kuljettajan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi. Boltin palvelujen käytön edellytyksenä on kuljettajan tunnistus- ja paikkatietojen käsittely.
 • Henkilötietoja voidaan käsitellä oikeutetun edun perusteella petollisten maksujen tutkimiseksi ja havaitsemiseksi.
 • Rikostuomioita ja rikoksia koskevia tietoja käsitellään oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi.

4. Maksun saajat

 • Henkilötietojasi luovutetaan vain matkustajille, joiden tilauksen olet hyväksynyt. Matkustajat näkevät kuljettajan nimen, ajoneuvon, puhelinnumeron, valokuvan ja sijainnin. Matkustajat näkevät kuitissa myös kuljettajan henkilötiedot.
 • Henkilötietoja voidaan kuljettajan sijainnista riippuen luovuttaa Boltin paikallisille tytäryhtiöille, edustajille, tytäryhtiöille, asiamiehille jne. Henkilötietoja käsitellään samoilla ehdoilla kuin tässä tietosuojailmoituksessa on ilmoitettu.

5. Turvallisuus ja käyttöoikeus

 • Palvelujen tarjoamisen yhteydessä kerätyt henkilötiedot siirretään ja tallennetaan Zone Media LTD:n ja/tai Amazon Web Services, Inc:n datakeskuksiin, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella. Vain Bolt-konsernin yritysten ja yhteistyökumppaneiden valtuutetuilla työntekijöillä on henkilötietojen käyttöoikeus, ja he voivat käyttää tietoja ainoastaan palvelujen käyttöön liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi (mukaan lukien kuljetuspalveluja koskevat riidat).
 • Bolt-konsernin yritykset ja yhteistyökumppanit voivat nähdä henkilötietoja siinä määrin kuin se on tarpeen asiakastuen tarjoamiseksi kyseisessä maassa, katso lisää https://bolt.eu/cities/.

6. Matkustajien henkilötietojen käsittely

 • Et saa käsitellä matkustajien henkilötietoja ilman meidän lupaamme. Et saa ottaa yhteyttä matkustajiin tai kerätä, tallentaa, säilyttää, antaa käyttöoikeutta, käyttää tai ristiinkäyttää matkustajan antamia tai Bolt-sovelluksen kautta saatavissa olevia henkilötietoja muuhun kuin kuljetuspalvelujen suorittamiseen.
 • Sinun on noudatettava matkustajien henkilötietojen käsittelyä koskevia sääntöjä ja ehtoja, jotka on esitetty matkustajien tietosuojailmoituksessa (https://www.bolt.eu/legal/). Jos rikot matkustajien henkilötietojen käsittelyä koskevia vaatimuksia, voimme sulkea kuljettajatilisi ja vaatia sinulta vahingonkorvauksia.

7. Tietojen käytettävyys, korjaaminen, säilyttäminen, poistaminen ja siirrettävyys

 • Henkilötietoja voi tarkastella ja korjata Bolt Driver Portalissa.
 • Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin sinulla on aktiivinen kuljettajatili. Jos tilisi suljetaan, henkilötietojasi säilytetään vielä 3 vuoden ajan.
 • Kirjanpitoa varten tarvittavia tietoja säilytetään 7 vuotta.
 • Jos epäillään rikosta, petosta tai väärien tietojen antamista, tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen sisäisten, oikeudellisten ja sääntelyvaatimusten mukaisesti.
 • Tietoja säilytetään riitatapauksissa, kunnes vaatimus on täytetty tai kunnes vaatimuksen voimassaolo päättyy.
 • Vastaamme sähköpostitse lähetettyyn henkilötietojen poisto- ja siirtopyyntöön kuukauden kuluessa ja ilmoitamme tietojen poisto- ja siirtoajan.
 • Pikaviestitietojen säilytysaika suoraan Bolt-sovelluksen viesteissä on 90 päivää lukuun ottamatta tapauksia, joissa viestit liittyvät raportoituun tapaukseen – siinä tapauksessa säilytämme niitä 6 kuukautta.

8. Erimielisyyksien ratkaiseminen

 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riidat ratkaistaan asiakastuen kautta (info@bolt.eu) tai ottamalla yhteyttä Boltin tietosuojavastaavaan (privacy@bolt.eu).
 • Valvontaviranomainen on Viron tietosuojavaltuutettu www.aki.ee), johon voi ottaa yhteyttä sähköpostitse info@aki.ee.