A Bolt Business magyarországi Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Bolt Business használatára vonatkoznak.

Hatályos: 2021.05.10.

1. Meghatározások

1.1. Bolt - Bolt Technology OÜ, az észt jog szerint alapított és bejegyzett 12417834 nyilvántartási kódú, Vana-Lőuna tn 15, Tallinn 10134, Észtország ("Bolt Technology OÜ") és/vagy a Bolt HTX Kft, a magyar jog szerint alapított és bejegyzett 01-09-285252 nyilvántartási kódú, 1112 Budapest, Talaj utca 20 ("Bolt Hungary"), illetve a Bolt HTX Kft, a magyar jog szerint alapított és bejegyzett 01-09-285252 nyilvántartási kódú, 1112 Budapest, Talaj utca 20 ("Bolt Hungary"), engedéllyel rendelkező, minősített taxi diszpécser Magyarországon;

1.2. Bolt App - a Bolt szolgáltatások elérésére szolgáló okostelefon-alkalmazás;

1.3. Bolt Business - Üzleti ügyfeleknek szóló szolgáltatások az Ügyfél által engedélyezett Utasok által igénybe vett fuvarok kezelésére és kifizetésére;

1.4. Üzleti portál - a Bolt Business használatához szükséges átjáró, amely a Bolt weboldalán keresztül érhető el a http://business.bolt.eu címen;

1.5. Üzleti fiók - az Ügyfél fiókja, amely lehetővé teszi a Bolt Business használatát (pl. lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy utasokat regisztráljon az Üzleti fiókba és fizessen a Bolt Business használatáért);

1.6. Ride Booker - egy speciális célú Bolt Business platform, amely lehetővé teszi az Ügyfelek számára, hogy szállítási szolgáltatásokat kérjenek egy Ride Booker Utas számára;

1.7. Ügyfél - az Üzleti portál regisztrációs oldalán Ügyfélként azonosított személy, aki az Üzleti fiókot használja;

1.8. Flottapartner - adott esetben az a cég/egyéni vállalkozó, amely a szállítást végzi, és amely rendelkezik az összes szükséges követelménnyel, beleértve a megfelelő taxiengedély(eke)t;

1.9. Utas - olyan személy, aki a Bolt alkalmazást használja a Flottapartnerek szállítási szolgáltatásainak igénylésére;

1.10. Ride Booker Utas - olyan személy, aki a Bolt App használata nélkül kér szállítási szolgáltatást. A Megállapodásban az Utasra történő bármely hivatkozás magában foglalja a Ride Booker Utast is, kivéve, ha kifejezetten másképp nem rendelkezik.

1.11. Felhasználó - az az Utas, akit az Ügyfél regisztrált az Üzleti számláján, és ezáltal jogosult a Bolt Business használatára az Ügyfél által meghatározott korlátok között és a jelen feltételeken belül.

1.12. Adminisztrátor - az Ügyfél által kijelölt személy, aki az Üzleti fiókot kezeli, azaz Felhasználókat regisztrál és töröl, Felhasználói információkat tekint meg és szerkeszt, Felhasználói csoportokat és azok jogait kezeli;

1.13. Sofőr - olyan személy, aki szállítási szolgáltatásokat nyújt (adott esetben a flottapartner nevében), és többek között rendelkezik az adott területen a vonatkozó szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi, jogszabályban előírt engedéllyel, képesítéssel és követelménnyel.

1.14. Megállapodás - az Ügyfél és a Bolt közötti jelen Megállapodás, amely a következőkből áll:

1.14.1. a jelen Általános Szerződési Feltételek;

1.14.2. az Üzleti portálon és/vagy a Bolt alkalmazásban megjelenített speciális feltételek, pl. az árinformációk vagy a fizetési módok, a felhasználói kézikönyvek, a szolgáltatás leírások tekintetében; és

1.14.3. a jelen szerződésben említett egyéb feltételek, beleértve az adott területen alkalmazandó, időről időre módosított Bolt utasokra vonatkozó feltételeket (elérhető a https://bolt.eu/legal/ oldalon), az alkalmazandó promóciós kódok feltételeit és az e-scooterek vagy más járművek használatára vonatkozó utasításokat vagy szabályokat; 1.15. Viteldíj - az a díj, amelyet a Felhasználó köteles megfizetni a flottapartnernek / sofőrnek a szállítási szolgáltatásért - amelyet jogszabály írhat elő. 1.16. Fizetési megbízott - Bolt Operations OÜ, a Bolt Technology OÜ nevében a fizetések és/vagy a számlázás megkönnyítése érdekében a fizetési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos technikai támogató szolgáltatásokért felelős megbízott.

2. Az üzleti számla beállítása és kezelése

2.1. A Bolt Business használata előtt az Ügyfélnek az Üzleti portálon kért információk megadásával regisztrálnia kell egy Üzleti fiókot. Az Ügyfél szavatolja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadására kattintó személy jogosult arra, hogy az Ügyfelet a jelen Megállapodásban képviselje.

2.2. Az Üzleti fiók lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy az Utasokat Felhasználóként regisztrálja, és ezáltal felhatalmazza a Felhasználókat, hogy az Ügyfél által meghatározott korlátok között és az általános szerződési feltételeknek megfelelően használja a Bolt Business terméket.

2.3. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy csak az alábbi feltételeknek megfelelő Utasok jogosultak a Bolt Business Felhasználóként történő használatára:

2.3.1. Az Utas rendelkezik aktív személyes Bolt-fiókkal (nem vonatkozik a Ride Booker Utasokra);

2.3.2. Az utas megerősítette a regisztráció során megadott mobilszámot; és

2.3.3. Az Utas személyes Bolt-fiókját nem zárolták, függesztették fel vagy szüntették meg a https://bolt.eu/legal oldalon elérhető, az Utasokra vonatkozó Bolt Általános Szerződési Feltételek megsértése miatt.

2.4. Az Utas Felhasználóként történő regisztrációjához az Ügyfélnek fel kell töltenie a szükséges Utasadatokat az Üzleti Portálra.

2.5. A Bolt Business használatára felkért Utasok automatikusan összekapcsolódnak az Ügyfél fizetésekhez használt Üzleti számlával, és lehetőséget kapnak arra, hogy a viteldíjakat az Utas személyes számláján vagy az Ügyfél Üzleti számláján keresztül, utankénti alapon rendezzék.

2.6. A sikeres regisztrációt követően az Ügyfél egyedi mester felhasználónevet és mester jelszót kap, amellyel az Üzleti portálon keresztül hozzáférhet az Üzleti fiókjához.

2.7. Az Ügyfél kijelöl egy vagy több adminisztrátort, akik személyes adminisztrátori felhasználónévvel és adminisztrátori jelszóval férnek hozzá az Üzleti fiókhoz és az Üzleti portálhoz.

Személyes adatok feldolgozása

2.8. A Bolt és az Ügyfél a jelen Szerződés alapján kezelt személyes adatok tekintetében külön adatkezelők maradnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: "GDPR") értelmében. Bolt és az Ügyfél ezáltal:

2.8.1. betartja az összes alkalmazandó adatvédelmi törvényt, beleértve a megfelelő technikai és szervezési adatvédelmi intézkedések alkalmazását. A Bolt a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve a Bolt vonatkozó utasokra vonatkozó adatvédelmi szabályzatában (elérhető a https://bolt.eu/legal oldalon) leírtak szerint kezeli.

2.8.2. haladéktalanul tájékoztatják egymást a jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatos bármely adatkezelési incidensről vagy jogsértésről;

2.8.3. ésszerűen segítik egymást az érintettek (a GDPR szerinti) és az arra felhatalmazott hatóságok kéréseinek megválaszolásában.

2.9. Az Ügyfél vállalja, hogy rendelkezik a személyes adatok feldolgozásának megfelelő jogalapjával, és amennyiben az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok ezt megkövetelik, az egyes Utasoktól hozzájárulást szerez be:

2.9.1. tájékoztatja az egyes Utasokat arról, hogy felkérte a Boltot, hogy vegy fel a kapcsolatot a Utassal az Utas Felhasználóként történő regisztrációjával kapcsolatban, és hogy az ilyen regisztrációt az Üzleti számlához kapcsolódó közvetlen elektronikus marketing üzenetek követhetik, beleértve a promóciós kódokat és bónuszokat (a közvetlen marketing nem vonatkozik a Ride Booker Utasokra);

2.9.2. értesíti az egyes Utasokat arról, hogy az Utas személyes Bolt-fiókjának az Üzleti számlával való összekapcsolása hozzáférést biztosít az Ügyfél számára az Üzleti számlára terhelt utazások részletes útinformációihoz;

2.9.3. üzeneteket és egyéb kommunikációt fogad a Bolttól a Bolt Business biztosítása érdekében.

3. A Bolt Business használatának szabályai

3.1. Az Ügyfél felelős azért, hogy csak pontos és teljes körű információkat adjon meg, és ezeket az információkat mindig naprakészen tartja.

3.2. Az Ügyfél vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfél által választott, az Üzleti számlához kapcsolódó fizetési móddal kapcsolatos minden olyan változásról, amely veszélyeztetheti az Ügyfélnek a jelen Szerződés szerinti terhelhetőségét.

3.3. Az Ügyfél az Üzleti portálhoz való hozzáférést csak az arra felhatalmazott Rendszergazdákra korlátozza, akik nem oszthatják meg és nem ruházhatják át hozzáférési jogosultságaikat harmadik személyre. Az Ügyfél felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő hitelesítő adatai alapján történik.

3.4. Az Ügyfél jelen Megállapodásnak való megfelelésétől függően az Ügyfélnek jogdíjmentes, visszavonható, nem kizárólagos, nem átruházható, nem engedményezhető, al-licencbe adás joga nélküli licencet adunk az Üzleti portálhoz való hozzáférésre és annak használatára a jelen Megállapodással összhangban és annak teljes időtartama alatt.

3.5. A Felhasználó mobilkészülékének elvesztéséről vagy ellopásáról való tudomásszerzést követően az Ügyfél köteles haladéktalanul deaktiválni az adott készülék megfelelő telefonszámát az Üzleti portálon.

3.6. Az Ügyfél a Bolt Business-t kizárólag a Szerződéssel összhangban lévő jogszerű üzleti célokra használja, és nem használhatja a Bolt Business-t jogosulatlan vagy jogellenes célokra, és nem károsíthatja a Bolt Business megfelelő működését.

3.7. Abban az esetben, ha a Felhasználó személyes fiókját felfüggesztik vagy megszüntetik, ennek a Felhasználónak hozzáférése az Üzleti fiókhoz is felfüggesztésre kerül.

3.8. A Bolt Business funkcióinak és funkcióinak hozzáadására, eltávolítására és frissítésére vonatkozó jog bármikor fenntartva van, beleértve az Utasoknak a megtett utazások alapján nyújtott promóciós kezdeményezéseket is.

3.9. Az Ügyfél maga nem, és nem hatalmazza fel harmadik személyeket arra, hogy:

3.9.1. dekompilálni, szétszerelni, visszafejteni vagy más módon megkísérelni a Bolt Üzletághoz kapcsolódó forráskód vagy a mögöttes technológia, módszertanok vagy algoritmusok levezetését;

3.9.2. visszaélni az Üzleti Portállal azáltal, hogy tudatosan vírusokat, trójaiakat, férgeket, logikai bombákat vagy más olyan anyagokat juttat be, amelyek bármilyen módon károsítanák a Bolt Business használatát;

3.9.3. az Üzleti portál bármely biztonsági funkciójának megkerülése, letiltása vagy más módon történő megzavarása;

3.9.4. támogatni, népszerűsíteni vagy részt venni bármilyen illegális vagy törvénytelen magatartásban, vagy olyan magatartásban, amely kárt vagy sérülést okoz bármely személynek vagy vagyontárgynak;

3.9.5. az Üzleti portálról a Megállapodásban foglaltaktól eltérő adatokat gyűjteni;

3.9.6. olyan tartalmat küldjön be vagy járuljon hozzá, amely meztelenséget vagy erőszakot tartalmaz, vagy sértő, fenyegető, obszcén, félrevezető, valótlan vagy sértő;

3.9.7. olyan tartalmat nyújt be vagy járul hozzá, amely nem az Ügyfél/felhasználó tulajdonában van, vagy amelynek használatára nincs joga, vagy amely más módon sérti harmadik felek szerzői jogait, védjegyeit vagy egyéb jogait;

3.9.8. a tulajdonos által meghatározott licencfeltételek megsértésével használja a tartalmat;

3.9.9. más személyre vonatkozó információkat vagy kommentárokat nyújt be vagy tesz hozzá az Üzleti Portálhoz az adott személy engedélye nélkül;

3.9.10. fenyegetni, visszaélni vagy behatolni más személy magánéletébe, vagy bosszúságot, kellemetlenséget vagy szükségtelen aggodalmat okozni, vagy zaklatni, felzaklatni, zavarba hozni, riasztani vagy bosszantani bármely más személyt; vagy

3.9.11. bármilyen automatizált rendszert, beleértve korlátozás nélkül a "robotokat", "botokat", "pókokat" vagy "offline olvasókat", használni az Üzleti portálhoz való hozzáféréshez oly módon, hogy több kérőüzenetet küldjön az Üzleti portálnak, mint amennyit egy ember ésszerűen képes ugyanabban az időszakban produkálni;

3.9.12. a viteldíjak felemelése, emelése vagy más módon történő módosítása vagy manipulálása.

3.9.13. a Ride Booker Utas kivételével a Bolt Business használatához kapcsolódóan bármilyen további díjat vagy költséget kivetni a Felhasználóra.

3.10. A felek bizalmasan kezelik a másik féltől a jelen megállapodással kapcsolatban kapott üzleti, műszaki vagy pénzügyi információkat, beleértve a jelen megállapodás feltételeit is, kivéve, ha:

3.10.1. a közlő fél írásban engedélyezi az egyes információk kért nyilvánosságra hozatalát;

3.10.2. az ilyen információ már nyilvános;

3.10.3. az átvevő fél a bizalmas információkat kizárólag a Megállapodásban engedélyezett célokra használja fel;

3.10.4. az átvevő fél közigazgatási vagy bírósági végzést vagy bármely más, bizalmas információ nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kérést kap, amennyiben az átvevő fél írásban értesítette az átadó felet az ilyen kérésről, lehetővé téve az átadó fél számára, hogy a nyilvánosságra hozatal ellen minden rendelkezésre álló védekezést érvényesítsen.

3.11. Az átvevő fél a nyilvánosságra hozó fél bizalmas információit ugyanolyan módon védi, mint ahogyan saját tulajdonában lévő és bizalmas információinak bizalmas jellegét védi, de semmiképpen sem az ésszerű gondossági szintnél kevesebbet alkalmazva.

4. Kifizetések és visszatérítések

Általános

4.1. Az Ügyfélnek az Üzleti számlájához a fizetési módot az Üzleti portálon rendelkezésre álló fizetési módok listájából kell kiválasztania, amely magában foglalhatja például a közvetlen, előre fizetett és utólagos fizetést.

4.2. A Bolt fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint eltávolítsa vagy módosítsa az elérhető fizetési módokat.

4.3. Az Ügyfél felel az összes Viteldíj megfizetéséért, amely a Felhasználóknál az Üzleti számla opció keretében merül fel, függetlenül attól, hogy a Felhasználó rendelkezett-e az Ügyfél felhatalmazásával az ilyen költségek felmerülésére, mivel az Ügyfél kizárólagos felelőssége, hogy ilyen előzetes felhatalmazást adjon a Felhasználónak.

4.4. Az Ügyfél vállalja, hogy megfizeti azokat a bírságokat, díjakat, büntetéseket és egyéb díjakat és költségeket, amelyek abból erednek, hogy a Felhasználó lemondja a fuvart, a Felhasználó bármilyen járművet használ, a Felhasználó bármilyen járművet szabálytalanul parkol, vagy azért, mert a Felhasználó bármilyen más törvényt, szabályt, rendeletet vagy rendeletet megszegett a Bolt Business használata során. Az Ügyfél engedélyezi az ilyen összegek automatikus levonását az Ügyfél hitelkártyájáról (ha az adott fizetési módhoz hitelkártya megadása szükséges), vagy más fizetési módok esetén az Ügyfél terhelését/számlázását.

4.5. Ha az Ügyfél vitatja az Ügyfél által választott fizetési módot terhelő tranzakciókat, az Ügyfélnek az említett tranzakció dátumától számított 10 munkanapon belül kapcsolatba kell lépnie a Bolt-tal a business.budapest@bolt.eu email címen, ezt követően az ilyen vitatás nem tekinthető érvényesnek.

4.6. A fogyasztó beleegyezik abba, hogy a jelen szerződés szerinti esedékes kifizetéseket a jelen szerződésben kijelölt Fizetési megbízott segítheti elő, aki az esetleges panaszok megválaszolására és a kifizetésekkel kapcsolatos vitás kérdések rendezésére hivatott. Az Ügyfél beleegyezik, hogy minden panaszt közvetlenül a Fizetési megbízottal vitat meg.

4.7. Minden kifizetés nem visszatéríthető, kivéve, ha a jelen szerződés kifejezetten másként rendelkezik, vagy ha az alkalmazandó jogszabályok másként rendelkeznek. A visszatérítéseket az Üzleti számlán jóváírásként kell jóváírni, amely a jövőbeni utazások kifizetésére használható fel.

4.8. Az Ügyfél rendelkezésére kell bocsátani az országonkénti fuvardíjakat tartalmazó számlakivonatot. A számlák az Ügyfél számára megtekinthetők és letölthetők az Üzleti portálon.

Közvetlen kifizetések

4.9. A jelen Szerződés időtartama alatt az Ügyfél köteles egy vagy több érvényes hitelkártyát biztosítani és fenntartani, amely(ek) az Üzleti számlához kapcsolódik(nak), hogy a Bolt a Bolt Business használatával kapcsolatos, a jelen Szerződésben meghatározott fizetéseket megterhelje.

4.10. Miután a Felhasználó fuvart igényelt, az Ügyfél hitelkártyáját automatikusan megterheljük egy olyan összeggel, amely megegyezik a Felhasználó adott fuvaráért fizetendő Viteldíjjal.

4.11. Ha a hitelkártyáról történő automatikus terhelés sikertelen, a fuvarkérés elutasításra kerül, és a Felhasználónak a Bolt alkalmazásban elérhető alternatív fizetési módot kell választania. Az Ügyfél abban az esetben is felelős a fizetési kötelezettségért, ha a fuvart elutasítása sikertelen, függetlenül az elutasítást általában kiváltó körülményektől.

4.12. Minden fizetést a Felhasználó adott fuvarjának országában érvényes helyi pénznemben kell feldolgozni.

4.13. Az Ügyfél bankja további díjakat vethet ki az Ügyfél hitelkártyájának használatáért, amely nem szerepel a Viteldíjban, és ezért külön kerülhet felszámításra.

Előlegek

4.14. Miután a Felhasználó megrendelte a fuvart, a díjak automatikusan levonásra kerülnek az Ügyfél egyenlegéből az adott fuvarért fizetendő viteldíjjal megegyező összegben.

4.15. Az Ügyfél nem adhat le további megrendeléseket a Bolt alkalmazáson keresztül, ha az Ügyfél elköltötte az előre kifizetett egyenlegét. Ilyen esetben a Felhasználónak a Bolt App-ban elérhető alternatív fizetési módot kell választania. Az Ügyfél abban az esetben is felelős a fizetési kötelezettségért, ha a fuvart megelőző elutasítás sikertelen volt, függetlenül az ilyen elutasítást általában kiváltó körülményektől.

4.16. Minden fizetés, beleértve a Szolgáltatási díjat is, a Felhasználó adott fuvarjának országában érvényes helyi pénznemben történik.

Utófizetések

4.17. A Bolt saját belátása szerint hitelkeretet ajánlhat fel az Ügyfélnek.

4.18. Az Ügyfél nem adhat le további megrendelési igényeket a Bolt alkalmazáson keresztül, ha az Ügyfél elköltötte a hitelkeretet. Ilyen esetben a Felhasználónak a Bolt App-ban elérhető alternatív fizetési módot kell választania. Az Ügyfél abban az esetben is felelős a fizetési kötelezettségért, ha a fuvart elutasítása sikertelen, függetlenül az elutasítást általában kiváltó körülményektől.

4.19. Az Ügyfélnek havonta csoportos elszámolást küldünk az előző naptári hónapban a Felhasználók által az Üzleti fiók keretében végrehajtott fuvarokról (vö. Viteldíjak). Az Ügyfél rendelkezésére álló elszámolást a következő naptári hónap 14. napjáig kell elérhetővé tenni az Üzleti portálon.

4.20. Az Ügyfél köteles a számlakivonat szerinti fizetést a számlakivonat dátumától számított 15 napon belül teljesíteni. Ha a fizetés nem érkezik meg az esedékességig, a Felhasználók minden, a fuvart érintő kérelmét el kell utasítani.

4.21. Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti a számlakivonat szerinti fizetési kötelezettségét az esedékesség időpontjáig, köteles 8 éves kamatot fizetni, amelyet 365-tel osztva a késedelmes napok számával szorozva kell megfizetnie. Az Ügyfél köteles megtéríteni minden ésszerű költséget (beleértve az esetleges behajtási ügynökség által felszámított költségeket is), valamint a késedelmes fizetés behajtása során felmerülő összes adminisztratív, jogi és egyéb költséget. Az ilyen költségek minimális térítési díja 3500 Ft.

4.22. A számlakivonatot az Ügyfél elsődleges címe szerinti pénznemben kell megadni. Az alkalmazandó árfolyamot a Bolt ésszerű belátása szerint kell meghatározni a más pénznemű földrajzi területeken igénybe vett utazások során a Viteldíjak átváltására.

5. Felelősség

5.1. A Bolt nem nyújt szállítási szolgáltatásokat. A Bolt nem vállal felelősséget a flottapartnerek / sofőrök által nyújtott szállítási szolgáltatások minőségéért vagy hibamentességéért. Mivel a szállítási szolgáltatások nyújtása és rendelkezésre állása a flottapartnerektől / sofőröktől függ, a Bolt nem tudja és nem garantálja, hogy a flottapartnerek / sofőrök rendelkezésre állása megfelel a felhasználók igényeinek.

5.2. A Bolt Business "ahogy van" és "ahogy rendelkezésre áll" alapon kerül rendelkezésre bocsátásra. A Bolt nem garantálja, hogy a Bolt Businesshez való hozzáférés megszakítás- és hibamentes lesz.

5.3. A Bolt nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely az Ügyfél vagy a Felhasználó számára a Bolt Business használata következtében keletkezik, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. Ez utóbbival kapcsolatban a Bolt pénzügyi felelőssége Ügyfelenként 500 euróra korlátozódik. A Bolt nem vállal felelősséget a Vezető tetteiért, hibáiért vagy mulasztásaiért.

5.4. A Bolt nem felel az Ügyféllel, a Felhasználóval vagy bármely más féllel szemben az Ügyfél által megadott pontatlan vagy hiányos adatok miatt okozott költségekért, veszteségekért vagy károkért.

5.5. A jelen Megállapodásban meghatározott szabályok be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül, és jogot biztosít a Bolt számára (értesítéssel vagy anélkül):

5.5.1. azonnal, ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse az Ügyfél vagy Felhasználója Üzleti fiók és adott esetben a Bolt Alkalmazás használatára vonatkozó jogát, és

5.5.2. a jelen Megállapodás és a vonatkozó jogszabályok alapján rendelkezésre álló bármely más jogorvoslati lehetőséget alkalmazni és keresni.

5.6. Az Ügyfél felel a Rendszergazdák és a Felhasználók minden tevékenységéért. Az Ügyfél felel a Felhasználó Bolt Business használatával kapcsolatos jogosulatlan, csalás vagy egyéb jogellenes tevékenység során felmerült Viteldíjakért is. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Boltot, amint ilyen jogosulatlan, csalás vagy engedély nélküli tevékenységet észlel.

5.7. Ha egy Felhasználó már nem jogosult a Bolt Business használatára, az Ügyfél kizárólagos felelőssége, hogy az adott személyt eltávolítsa az Üzleti fiókja Felhasználói listájáról. Az Ügyfél továbbra is felelős az Utas által az Üzleti fiók alatt az adott Utasnak a Felhasználók listájáról való eltávolítása előtt felmerült díjakért.

5.8. Egyik fél sem használhatja a másik fél nevét, logóját, védjegyeit vagy szolgáltatási védjegyeit sajtóközleményben vagy más módon a másik fél minden esetben adott előzetes hozzájárulása nélkül.

5.9. Bármelyik félnek a megállapodás szerinti nem teljesítése mentesül a teljesítés alól, amennyiben és ameddig a teljesítést sztrájk, tűzvész, árvíz, földrengés, kormányzati intézkedések, utasítások vagy korlátozások, a beszállítók vagy vállalkozók mulasztása, vagy bármely más ok lehetetlenné teszi, amennyiben a teljesítés elmaradása kívül esik az ésszerű ellenőrzésen, és nem a nem teljesítő fél gondatlansága okozza.

6. Határidő és felmondás

6.1. A Megállapodás az Ügyfél regisztrációs kérelmének sikeres feldolgozásának pillanatától lép hatályba, és a Megállapodás rendelkezéseinek megfelelő felmondásig marad érvényben.

6.2. Az Ügyfél bármikor és bármilyen okból felmondhatja a Megállapodást, ha erről legalább 7 nappal korábban írásban értesíti a Boltot a business.budapest@bolt.eu címen.

6.3. A Bolt bármikor és bármilyen okból felmondhatja a jelen Megállapodást, ha erről legalább 3 nappal korábban írásban értesíti az Ügyfelet.

6.4. Minden fennálló fizetési kötelezettség, valamint a jelen Megállapodás felelősségi és titoktartási rendelkezéseiből eredő kötelezettségek a jelen Megállapodás megszűnése után is fennmaradnak.

6.5. A Bolt jogosult a jelen Megállapodást felmondani és az Ügyfélnek az Üzleti portálhoz való hozzáférését előzetes értesítés nélkül letiltani minden olyan esetben, amikor az Ügyfél megszegi a jelen Megállapodást, bármely alkalmazandó törvényt vagy rendeletet, vagy árt a "Bolt" márkájának, hírnevének vagy üzletének.

6.6. A Bolt azonnal blokkolhatja az Ügyfél hozzáférését az Üzleti portálhoz a vizsgálat idejére, ha a Megállapodás megsértése vagy az Ügyfél Üzleti fiókjával kapcsolatos csalárd tevékenység gyanúja merül fel.

7. Záró rendelkezések

7.1. A megállapodás szerinti bármely értesítés akkor tekinthető kellően megtörténtnek, ha azt kézbesítették és kézbesítettnek tekintik:

7.1.1. ha személyesen adják át, a félnek történő átadás időpontjában;

7.1.2. ha futár által kézbesítették, a futár által megadott azon a napon, amikor az értesítést tartalmazó borítékot a félnek átadták;

7.1.3. ha ajánlott levélben adták fel, az irat postán történő átadását követő 10. napon a a fél részére történő kézbesítéshez;

7.1.4. ha az üzleti portálon keresztül tették elérhetővé, vagy ha e-mailben küldték, azon a napon, amikor az e-mail címzettje megerősíti az adott e-mail kézhezvételét, vagy az e-mail elküldését követő 2. napon, feltéve, hogy a feladó nem kapott hibaüzenetet (amely arról értesítette, hogy az e-mail nem érkezett meg a félhez).

7.2. A Szerződés bármely módosítása azt követően lép hatályba, hogy azt az Ügyfél számára az Üzleti portálon keresztül elérhetővé tették, vagy az Üzleti fiókjában rögzített elérhetőségeken értesítették. A Bolt Business folyamatos használata az így közölt módosításokat követően az Ügyfél hallgatólagos beleegyezését jelenti az ilyen módosításokhoz.

7.3. Az Ügyfél a Bolt előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a jelen Megállapodást sem részben, sem egészben nem ruházhatja át. Az Ügyfél ilyen hozzájárulás nélkül, de a Bolt értesítésével átruházhatja a Megállapodást az Ügyfél összes részvényének vagy eszközeinek egyesülésével vagy eladásával kapcsolatban. A Megállapodást a Bolt saját belátása szerint átruházhatja.

7.4. A jelen Megállapodás képezi a felek közötti teljes megállapodást a tárgyára vonatkozóan, és hatályon kívül helyez minden korábbi, a felek közötti szóbeli vagy írásbeli közlést, tervezetet, megállapodást, nyilatkozatot, garanciát, kikötést és kötelezettségvállalást, függetlenül attól, hogy az milyen jellegű.

7.5. A megállapodásra Magyarország joga irányadó, és Magyarország joga szerint kell értelmezni és végrehajtani. Ha a jelen Megállapodásból eredő vitát nem sikerült tárgyalások útján rendezni, akkor a vitát a Fővárosi Bíróság rendezi véglegesen

7.6 Jelen Általános Szerződési Feltételek teljes szövege magyar és angol nyelven íródott, mindkettő eredetinek minősül, de jogi és értelmezési célokra az angol nyelvi változat a mérvadó.

Terms and Conditions for Bolt Business for Hungary

These Terms and Conditions apply to the use of Bolt Business.

Effective from 05.10.2021.

1. Definitions

1.1. Bolt – Bolt Technology OÜ, a private limited company incorporated and registered under the laws of Estonia with registration code 12417834, registered office Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Estonia (“Bolt Technology OÜ”) and / or Bolt HTX Kft, a private limited company incorporated and registered under the laws of Hungary with registration code 01-09-285252, registered office 1112 Budapest, Talaj utca 20, operating as licensed taxi dispatcher in Hungary (“Bolt Hungary”), as appropriate.

1.2. Bolt App – a smartphone application used to access Bolt services;

1.3. Bolt Business – services directed to business customers for the management of and payment for the rides taken by Passengers authorized by the Customer;

1.4. Business Portal – gateway to use Bolt Business accessible via Bolt webpage at http://business.bolt.eu;

1.5. Business Account – Customer’s account that enables the use of Bolt Business (e.g allows the Customer to register Passengers to Business Account and to pay for the usage of Bolt Business);

1.6. Ride Booker - a special purpose Bolt Business platform which enables Customers to request transportation services for a Ride Booker Passenger;

1.7. Customer - the person identified as Customer on the sign-up page of the Business Portal and who is using the Business Account;

1.8. Fleet Partner – if applicable, the company/sole trader that provides transportation, and who has all the necessary requirements, including the appropriate taxi license(s);

1.9. Passenger – a person using Bolt App for requesting transportation services from the Fleet Partners;

1.10. Ride Booker Passenger - a person requesting transportation services without using Bolt App. Any reference in the Agreement to Passenger includes Ride Booker Passenger unless specifically stated otherwise.

1.11. User – a Passenger who is registered by the Customer under its Business Account and is thereby authorised to use Bolt Business in the limits set by the Customer and within these terms and conditions.

1.12. Administrator – an individual appointed by the Customer to administer the Business Account, i.e register and remove Users, view and edit User information, administer User groups and their rights;

1.13. Driver – person who provides transportation services (if applicable, on behalf of the Fleet Partner), possessing, among other things, all the necessary licenses, qualifications and requirements imposed by law to carry out the respective services in the relevant territory;

1.14. Agreement – this Agreement between Customer and Bolt which consists of:

1.14.1. these Terms and Conditions;

1.14.2. special terms displayed in Business Portal and/or Bolt App, e.g regarding price info or payment methods, user manuals, service descriptions; and

1.14.3. other terms referred to in this Agreement, including Bolt Terms and Conditions for Passengers (available at https://bolt.eu/legal) as applicable in the relevant territory, as may be amended from time to time, applicable promo code terms and instructions or rules for use of e-scooters or other vehicles;

1.15. Fare – the fee User is obliged to pay to the Fleet Partner / Driver for the transportation service - which may be imposed by law.

1.16. Payment Agent - Bolt Operations OÜ, agent responsible for the technical support services for the provision of payment services to facilitate payments and/or invoicing on behalf of Bolt Technology OÜ.

2. Set-up and administration of the Business Account

Set-up of Business Account

2.1. Prior to using Bolt Business, the Customer must sign up for a Business Account by providing the requested information in the Business Portal. The Customer warrants that the individual clicking to accept these Terms & Conditions is authorised to bind the Customer to this Agreement.

2.2. Business Account hereby allows the Customer to register Passengers as Users, and thereby authorises Users to make use of Bolt Business in the limits set by Customer and the terms and conditions.

2.3. The Customer acknowledges and agrees that only Passengers meeting the following criteria are eligible to use Bolt Business as Users:

2.3.1. Passenger has an active personal Bolt Account (not applicable for a Ride Booker Passenger);

2.3.2. Passenger has confirmed the mobile number provided during the registration process; and

2.3.3. Personal Bolt account of the Passenger has not been blocked, suspended or terminated due to violation of Bolt Terms and Conditions for Passengers available at https://bolt.eu/legal.

2.4. In order to register a Passenger as a User, the Customer shall upload the required Passenger information to the Business Portal.

2.5. Passengers invited to use Bolt Business shall be linked automatically with the Business Account for Customer payments, and be provided the option to settle Fares either through Passenger’s personal account or Customer’s Business Account on a ride by ride basis.

2.6. Upon successful registration the Customer is provided with a unique master-username and master-password to access its Business Account via Business Portal.

2.7. The Customer shall appoint one or more Administrator(s) who access the Business Account and Business Portal with personal administrator-username(s) and administrator-password(s).

Personal data processing

2.8. Bolt and the Customer remain separate data controllers regarding any personal data processed under this Agreement pursuant to regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of the 27th of April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (also “GDPR”). Bolt and the Customer shall thereby:

2.8.1. adhere to all the applicable data protection laws, including application of proper technical and organizational data protection measures. Bolt processes personal data as described in the applicable Bolt’s Privacy Policy for Passengers (accessible at https://bolt.eu/legal), considering the relevant law;

2.8.2. inform each other immediately about any data processing incidents or breaches related to performing this Agreement;

2.8.3. reasonably assist each other in responding to the requests of data subjects (under GDPR) and authorized public authorities.

2.9. Customer agrees to have a relevant legal basis to process personal data, and if so required by the applicable data protection laws, acquire consent from each Passenger to:

2.9.1. inform each respective Passenger that it has requested Bolt to contact such Passenger in connection with registration of the Passenger as a User, and that such registration may be followed by direct electronic marketing messages associated with the Business Account, including promo codes and bonuses (direct marketing not applicable for Ride Booker Passengers);

2.9.2. notify each respective Passenger that linking of the Passenger's personal Bolt account with Business Account shall provide Customer with the access to detailed trip information about the rides charged to Business Account;

2.9.3. receive messages and other communication from Bolt in order to provide Bolt Business.

3. Rules of use of Bolt Business

3.1. The Customer is responsible for providing only accurate and complete information, and for keeping such information updated at all times.

3.2. The Customer agrees to inform immediately of any changes relating to Customer’s elected payment method linked to Business Account that may impair the ability to charge the Customer pursuant to this Agreement.

3.3. The Customer shall limit access to the Business Portal only to authorised Administrators who may not share or transfer their access privileges to any third person. The Customer shall be responsible for all activity that occurs under its credentials.

3.4. Subject to Customer's compliance with this Agreement, the Customer is granted a royalty free, revocable, non-exclusive, non-transferable, non-assignable license, without right to sublicense, to access and use the Business Portal in accordance with and throughout the term of this Agreement.

3.5. Upon becoming aware of the loss or theft of the mobile device of the User, Customer shall immediately deactivate the relevant phone number of such device in the Business Portal.

3.6. The Customer uses Bolt Business solely for legitimate business purposes in accordance with the Agreement and shall not use Bolt Business for unauthorized or unlawful purposes nor impair the proper operation of Bolt Business.

3.7. In the event that a User's personal account is suspended or terminated, such User's access to the Business Account shall also be suspended.

3.8. The right to add, remove and update features and functionality of Bolt Business is reserved at any time, including to offer promotional initiatives to Passengers based on their rides made.

3.9. The Customer shall not itself, and shall not authorise third persons to:

3.9.1. decompile, disassemble, reverse engineer or otherwise attempt to derive the source code or underlying technology, methodologies or algorithms related to Bolt Business;

3.9.2. misuse Business Portal by knowingly introducing viruses, Trojans, worms, logic bombs or other material which would harm the use of Bolt Business in any way;

3.9.3. circumvent, disable or otherwise interfere with any security related features of Business Portal;

3.9.4. advocate, promote or engage in any illegal or unlawful conduct or conduct that causes damage or injury to any person or property;

3.9.5. collect any data from Business Portal other than in accordance with the Agreement;

3.9.6. submit or contribute any content that contains nudity or violence or is abusive, threatening, obscene, misleading, untrue or offensive;

3.9.7. submit or contribute any content that Customer/User does not own or has no right to use or otherwise infringe the copyright, trademark or other rights of third parties;

3.9.8. use content in violation of any licensing terms specified by the owner;

3.9.9. submit or contribute any information or commentary about another person to Business Portal without that person's permission;

3.9.10. threaten, abuse or invade another's privacy, or cause annoyance, inconvenience or needless anxiety, or harass, upset, embarrass, alarm or annoy any other person; or

3.9.11. use any automated system, including without limitation 'robots', 'bots', 'spiders' or 'offline readers' to access the Business Portal in a manner that sends more request messages to the Business Portal than a human can reasonably produce in the same period of time;

3.9.12. upcharge, increase or otherwise modify or manipulate Fares;

3.9.13. impose any additional fees or charges on User, except for Ride Booker Passenger where permissible by law, related to the use of Bolt Business.

3.10. The Parties shall keep confidential any business, technical or financial information, including the terms and conditions of this Agreement, received from the other party in connection with this Agreement, unless:

3.10.1. the disclosing party permits in writing the requested disclosure of particular information;

3.10.2. such information is already public;

3.10.3. receiving party shall use confidential information solely for the purposes permitted under Agreement;

3.10.4. the receiving party receives an administrative or judicial order, or any other request for disclosure of any confidential information, if the receiving party provided disclosing party written notice of such request allowing the disclosing party to assert any available defences to disclosure.

3.11. The receiving party shall protect the disclosing party’s confidential information in the same manner as it protects the confidentiality of its own proprietary and confidential information, but in no event using less than a reasonable standard of care.

4. Payments & refunds

General

4.1. The Customer shall select a method of payment for its Business Account from the list of available payment methods provided in the Business Portal, which may include e.g., direct, prepaid and postpaid payments.

4.2. Bolt reserves the right to remove or amend the available payment methods at its sole discretion.

4.3. The Customer shall be liable for the payment of all Fares incurred by Users under the Business Account option, regardless of whether the User had the authorisation of the Customer to incur such cost, as it is the Customer’s sole responsibility to provide such an advance authorization to the User.

4.4. The Customer agrees to pay any fines, fees, penalties, and any other charges and costs, that result from the User cancelling a ride, the User’s use of any vehicle, User’s parking any vehicle improperly, or as a result of User violating any other law, rule, regulation, or ordinance while using Bolt Business. The Customer authorises the deduction of such amounts from the Customer’s credit card automatically (if providing credit card is required for the respective payment method) or charge/invoice the Customer respectively in case of other payment options.

4.5. If the Customer disputes any transactions charged to the Customer’s elected payment method, Customer must contact Bolt at business.budapest@bolt.eu within 10 business days from the date of the said transaction, following which such a dispute shall not be deemed valid.

4.6. Customer agrees that the due payments under this Agreement may be facilitated by the Payment Agent which has been appointed herein to respond to any complaints and settle any disputes in relation to payments made. The Customer agrees to discuss any complaints with the Payment Agent directly.

4.7. All payments are non-refundable except as may be expressly provided otherwise herein or imposed by applicable law. Refunds shall be made to Business Account as credit which can be used for the payment for future rides.

4.8. An account statement showing rides per country shall be made available to the Customer. Invoices are available for the Customer to view and download in the Business Portal.

Direct payments

4.9. During the term of this Agreement, the Customer shall provide and maintain one or more valid credit card(s) linked with Business Account to allow Bolt to charge any payments associated with the use of Bolt Business as set forth in this Agreement.

4.10. After the User has requested a ride, the Customer’s credit card is automatically charged an amount which equals the Fare due for the User’s respective ride.

4.11. If automatic charge from the credit card fails, the request for the ride shall be rejected and User will be required to choose an alternative payment method available in the Bolt App. The Customer remains liable for the payment obligation also in the event where the rejection of the ride failed regardless of the circumstances that normally trigger such rejection.

4.12. All payments shall be processed in the local currency applicable in the country of the User's given ride.

4.13. Customer’s bank may impose additional charges for the Customer’s use of the credit card which is neither included in the Fare and may hence be charged separately.

Prepayments

4.14. After the User has requested a ride, charges will automatically be deducted from the Customer’s balance in an amount which equals to the Fare due for the User’s respective ride.

4.15. The Customer will be precluded from making further order requests through the Bolt App if the Customer has spent the prepaid balance. In such cases, the User is required to choose an alternative payment method available in Bolt App. Customer remains liable for the payment obligation also in the event where the preclusion of the ride failed regardless of the circumstances that normally trigger such a preclusion.

4.16. All payments will be processed in the local currency applicable in the country of the User's given ride.

Postpayments

4.17. Bolt may, in its sole discretion, offer a credit limit to the Customer.

4.18. The Customer will be precluded from making further order requests through the Bolt App if the Customer has spent the credit limit. In such cases, the User shall be required to choose an alternative payment method available in Bolt App. The Customer remains liable for the payment obligation also in the event where rejection of the ride failed regardless of the circumstances that normally trigger such rejection.

4.19. A monthly account statement is submitted to the Customer for the rides made by Users under the Business Account during the previous calendar month (cf. Fares). The account statement available to the Customer shall be made available by the 14th day of the following calendar month in the Business Portal.

4.20. The Customer shall make the payment according to the account statement within 15 days from the date of the account statement. If the payment has not been received by the due date all requests for rides of Users shall be rejected.

4.21. In case the Customer fails to make any payment by due date according to the account statement, it shall be liable to pay 8% annual interest divided by 365 and multiplied by the total amount of days that is overdue. The Customer is liable to compensate all reasonable expenses (including those charged by any debt collection agency) together with all administrative, legal and other costs incurred in the collection of any overdue payment. The minimum compensation charge for such costs is HUF 3500.

4.22. The account statement shall be provided in the currency applicable to Customer’s primary address. The applicable exchange rate shall be determined for converting Fares for rides taken in geographies with other currencies at Bolt’s reasonable discretion.

5. Liability

5.1. Bolt does not offer transport services. Bolt shall not take any responsibility for the quality or the absence of defects in the provision of transport services by the Fleet Partners / Drivers. As the provision and availability of transport services depends on Fleet Partners / Drivers, Bolt cannot and does not guarantee that the availability of Fleet Partners / Drivers meets the needs of the Users.

5.2. Bolt Business is provided on an "as is" and “as available” basis. Bolt does not guarantee that access to Bolt Business shall be uninterrupted or error free.

5.3. Bolt is not liable for any loss or damage that Customer or User may incur as a result of using Bolt Business, unless provided otherwise by law. The financial liability of Bolt in connection with the latter shall be limited to 500 euros per Customer. Bolt shall not be liable for the actions, errors or omissions of Driver.

5.4. Bolt shall not be liable towards the Customer or the User or any other party for any costs, losses or damages caused due to inaccurate or incomplete data provided by the Customer.

5.5. Failure to comply with the rules stipulated in this Agreement constitutes a serious breach, and provides Bolt with the right (with or without notice):

5.5.1. to immediately, temporarily, or permanently terminate Customer’s or its User’s right to use Business Account and, where relevant, Bolt App, and

5.5.2. to apply and seek any other remedies available pursuant to this Agreement and applicable law.

5.6. Customer is liable for all the activities of Administrators and Users. The Customer shall be responsible also for Fares incurred in the course of unauthorised, fraudulent or other unlawful activity connected to the User's use of Bolt Business. The Customer shall notify Bolt promptly upon discovery of any such unauthorised, fraudulent or unpermitted activity.

5.7. If a User no longer qualifies for the use of Bolt Business, it is the sole responsibility of the Customer to remove that individual from the list of Users under its Business Account. Customer remains liable for any fees incurred by the Passenger under Business Account before the moment of removal of such Passenger from the list of Users.

5.8. Neither party may use or reference the other party's name, logo, trademarks or service marks in a press release or otherwise without the prior consent of such other party in each instance.

5.9. Non-performance of either party under the Agreement shall be excused to the extent and during the period that performance is rendered impossible by strike, fire, flood, earthquakes, governmental acts or orders or restrictions, failure of suppliers, or contractors, or any other reason where failure to perform is beyond the reasonable control and not caused by the negligence of the non-performing party.

6. Term and termination

6.1. The Agreement becomes effective from the moment of successful processing of Customer's signup application and remains in effect until terminated in accordance with the provisions of the Agreement.

6.2. The Customer may terminate Agreement at any time and for any reason by notifying Bolt in writing to business.budapest@bolt.eu at least 7 days in advance.

6.3. Bolt may terminate this Agreement at any time and for any reason by notifying Customer at least 3 days in advance.

6.4. All outstanding payment obligations, as well as obligations arising out of liability and confidentiality provisions of this Agreement shall survive the termination of this Agreement.

6.5. Bolt is entitled to terminate this Agreement and block the Customer’s access to Business Portal without prior notice in all those cases where the Customer breaches this Agreement, any applicable laws or regulations, or harms “Bolt” brand, reputation or business.

6.6. Bolt may also immediately block the Customer’s access to the Business Portal for a period of investigation, if an infringement of Agreement or fraudulent activity associated with the Customer’s Business Account is suspected.

7. Final provisions

7.1. Any notice under the Agreement shall be sufficiently given if delivered and deemed to have been received:

7.1.1. if delivered personally, at the time of delivery to the party;

7.1.2. if delivered by courier, on the date stated by the courier as being the date on which the envelope containing the notice was delivered to the party;

7.1.3. if sent by registered mail, on the 10th day after handing the document over to the post office for delivery to the party;

7.1.4. if made available via the Business Portal, or if sent by email, on the day the party receiving the email confirms receiving the respective e-mail or on the 2nd day following the dispatch of the email provided that the sender has not received an error notice (notifying that the email was not delivered to the party).

7.2. Any changes to the Agreement shall enter into force after they have been made available to the Customer via Business Portal or notified to contact details recorded under its Business Account. Continued use of Bolt Business after changes so notified shall constitute implied Customer’s consent to such changes.

7.3. This Agreement may not be assigned by the Customer, in whole or in part, without the prior written consent of Bolt. The Customer may assign Agreement without such consent, but with notice to Bolt, in connection with a merger or a sale of all of the equity or assets of Customer. The Agreement may be assigned by Bolt in Bolt’s sole discretion.

7.4. This Agreement constitutes the entire agreement between the parties relating to its subject matter and supersedes all prior communications, drafts, agreements, representations, warranties, stipulations and undertakings of whatsoever nature, whether oral or written between the parties.

7.5. The Agreement shall be governed by and construed and enforced in accordance with the laws of Hungary. If a dispute resulting from this Agreement could not be settled by the negotiations, then the dispute shall be finally settled by the Court of Budapest.

7.6. The whole text of the present Terms, has been written in Hungarian and English, both versions being deemed authentic, but for legal and interpretative purposes the text in English shall prevail.

Szkennelés és letöltés

Majdnem ott!

Az app letöltéséhez kérjük szkenneld be a QR-kódot telefonod kamerájával.