A Bolt Business magyarországi Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Bolt Business használatára vonatkoznak.

Hatályos: 2021.05.10.

1. Meghatározások

1.1. Bolt - Bolt Technology OÜ, az észt jog szerint alapított és bejegyzett 12417834 nyilvántartási kódú, Vana-Lőuna tn 15, Tallinn 10134, Észtország ("Bolt Technology OÜ") és/vagy a Bolt HTX Kft, a magyar jog szerint alapított és bejegyzett 01-09-285252 nyilvántartási kódú, 1112 Budapest, Talaj utca 20 ("Bolt Hungary"), illetve a Bolt HTX Kft, a magyar jog szerint alapított és bejegyzett 01-09-285252 nyilvántartási kódú, 1112 Budapest, Talaj utca 20 ("Bolt Hungary"), engedéllyel rendelkező, minősített taxi diszpécser Magyarországon;

1.2. Bolt App - a Bolt szolgáltatások elérésére szolgáló okostelefon-alkalmazás;

1.3. Bolt Business - Üzleti ügyfeleknek szóló szolgáltatások az Ügyfél által engedélyezett Utasok által igénybe vett fuvarok kezelésére és kifizetésére;

1.4. Üzleti portál - a Bolt Business használatához szükséges átjáró, amely a Bolt weboldalán keresztül érhető el a https://business.bolt.eu címen;

1.5. Üzleti fiók - az Ügyfél fiókja, amely lehetővé teszi a Bolt Business használatát (pl. lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy utasokat regisztráljon az Üzleti fiókba és fizessen a Bolt Business használatáért);

1.6. Ride Booker - egy speciális célú Bolt Business platform, amely lehetővé teszi az Ügyfelek számára, hogy szállítási szolgáltatásokat kérjenek egy Ride Booker Utas számára;

1.7. Ügyfél - az Üzleti portál regisztrációs oldalán Ügyfélként azonosított személy, aki az Üzleti fiókot használja;

1.8. Flottapartner - adott esetben az a cég/egyéni vállalkozó, amely a szállítást végzi, és amely rendelkezik az összes szükséges követelménnyel, beleértve a megfelelő taxiengedély(eke)t;

1.9. Utas - olyan személy, aki a Bolt alkalmazást használja a Flottapartnerek szállítási szolgáltatásainak igénylésére;

1.10. Ride Booker Utas - olyan személy, aki a Bolt App használata nélkül kér szállítási szolgáltatást. A Megállapodásban az Utasra történő bármely hivatkozás magában foglalja a Ride Booker Utast is, kivéve, ha kifejezetten másképp nem rendelkezik.

1.11. Felhasználó - az az Utas, akit az Ügyfél regisztrált az Üzleti számláján, és ezáltal jogosult a Bolt Business használatára az Ügyfél által meghatározott korlátok között és a jelen feltételeken belül.

1.12. Adminisztrátor - az Ügyfél által kijelölt személy, aki az Üzleti fiókot kezeli, azaz Felhasználókat regisztrál és töröl, Felhasználói információkat tekint meg és szerkeszt, Felhasználói csoportokat és azok jogait kezeli;

1.13. Sofőr - olyan személy, aki szállítási szolgáltatásokat nyújt (adott esetben a flottapartner nevében), és többek között rendelkezik az adott területen a vonatkozó szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi, jogszabályban előírt engedéllyel, képesítéssel és követelménnyel.

1.14. Megállapodás - az Ügyfél és a Bolt közötti jelen Megállapodás, amely a következőkből áll:

1.14.1. a jelen Általános Szerződési Feltételek;

1.14.2. az Üzleti portálon és/vagy a Bolt alkalmazásban megjelenített speciális feltételek, pl. az árinformációk vagy a fizetési módok, a felhasználói kézikönyvek, a szolgáltatás leírások tekintetében; és

1.14.3. a jelen szerződésben említett egyéb feltételek, beleértve az adott területen alkalmazandó, időről időre módosított Bolt utasokra vonatkozó feltételeket (elérhető a https://bolt.eu/legal/ oldalon), az alkalmazandó promóciós kódok feltételeit és az e-scooterek vagy más járművek használatára vonatkozó utasításokat vagy szabályokat; 1.15. Viteldíj - az a díj, amelyet a Felhasználó köteles megfizetni a flottapartnernek / sofőrnek a szállítási szolgáltatásért - amelyet jogszabály írhat elő. 1.16. Fizetési megbízott - Bolt Operations OÜ, a Bolt Technology OÜ nevében a fizetések és/vagy a számlázás megkönnyítése érdekében a fizetési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos technikai támogató szolgáltatásokért felelős megbízott.

2. Az üzleti számla beállítása és kezelése

2.1. A Bolt Business használata előtt az Ügyfélnek az Üzleti portálon kért információk megadásával regisztrálnia kell egy Üzleti fiókot. Az Ügyfél szavatolja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadására kattintó személy jogosult arra, hogy az Ügyfelet a jelen Megállapodásban képviselje.

2.2. Az Üzleti fiók lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy az Utasokat Felhasználóként regisztrálja, és ezáltal felhatalmazza a Felhasználókat, hogy az Ügyfél által meghatározott korlátok között és az általános szerződési feltételeknek megfelelően használja a Bolt Business terméket.

2.3. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy csak az alábbi feltételeknek megfelelő Utasok jogosultak a Bolt Business Felhasználóként történő használatára:

2.3.1. Az Utas rendelkezik aktív személyes Bolt-fiókkal (nem vonatkozik a Ride Booker Utasokra);

2.3.2. Az utas megerősítette a regisztráció során megadott mobilszámot; és

2.3.3. Az Utas személyes Bolt-fiókját nem zárolták, függesztették fel vagy szüntették meg a https://bolt.eu/legal oldalon elérhető, az Utasokra vonatkozó Bolt Általános Szerződési Feltételek megsértése miatt.

2.4. Az Utas Felhasználóként történő regisztrációjához az Ügyfélnek fel kell töltenie a szükséges Utasadatokat az Üzleti Portálra.

2.5. A Bolt Business használatára felkért Utasok automatikusan összekapcsolódnak az Ügyfél fizetésekhez használt Üzleti számlával, és lehetőséget kapnak arra, hogy a viteldíjakat az Utas személyes számláján vagy az Ügyfél Üzleti számláján keresztül, utankénti alapon rendezzék.

2.6. A sikeres regisztrációt követően az Ügyfél egyedi mester felhasználónevet és mester jelszót kap, amellyel az Üzleti portálon keresztül hozzáférhet az Üzleti fiókjához.

2.7. Az Ügyfél kijelöl egy vagy több adminisztrátort, akik személyes adminisztrátori felhasználónévvel és adminisztrátori jelszóval férnek hozzá az Üzleti fiókhoz és az Üzleti portálhoz.

Személyes adatok feldolgozása

2.8. A Bolt és az Ügyfél a jelen Szerződés alapján kezelt személyes adatok tekintetében külön adatkezelők maradnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: "GDPR") értelmében. Bolt és az Ügyfél ezáltal:

2.8.1. betartja az összes alkalmazandó adatvédelmi törvényt, beleértve a megfelelő technikai és szervezési adatvédelmi intézkedések alkalmazását. A Bolt a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve a Bolt vonatkozó utasokra vonatkozó adatvédelmi szabályzatában (elérhető a https://bolt.eu/legal oldalon) leírtak szerint kezeli.

2.8.2. haladéktalanul tájékoztatják egymást a jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatos bármely adatkezelési incidensről vagy jogsértésről;

2.8.3. ésszerűen segítik egymást az érintettek (a GDPR szerinti) és az arra felhatalmazott hatóságok kéréseinek megválaszolásában.

2.9. Az Ügyfél vállalja, hogy rendelkezik a személyes adatok feldolgozásának megfelelő jogalapjával, és amennyiben az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok ezt megkövetelik, az egyes Utasoktól hozzájárulást szerez be:

2.9.1. tájékoztatja az egyes Utasokat arról, hogy felkérte a Boltot, hogy vegy fel a kapcsolatot a Utassal az Utas Felhasználóként történő regisztrációjával kapcsolatban, és hogy az ilyen regisztrációt az Üzleti számlához kapcsolódó közvetlen elektronikus marketing üzenetek követhetik, beleértve a promóciós kódokat és bónuszokat (a közvetlen marketing nem vonatkozik a Ride Booker Utasokra);

2.9.2. értesíti az egyes Utasokat arról, hogy az Utas személyes Bolt-fiókjának az Üzleti számlával való összekapcsolása hozzáférést biztosít az Ügyfél számára az Üzleti számlára terhelt utazások részletes útinformációihoz;

2.9.3. üzeneteket és egyéb kommunikációt fogad a Bolttól a Bolt Business biztosítása érdekében.

3. A Bolt Business használatának szabályai

3.1. Az Ügyfél felelős azért, hogy csak pontos és teljes körű információkat adjon meg, és ezeket az információkat mindig naprakészen tartja.

3.2. Az Ügyfél vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfél által választott, az Üzleti számlához kapcsolódó fizetési móddal kapcsolatos minden olyan változásról, amely veszélyeztetheti az Ügyfélnek a jelen Szerződés szerinti terhelhetőségét.

3.3. Az Ügyfél az Üzleti portálhoz való hozzáférést csak az arra felhatalmazott Rendszergazdákra korlátozza, akik nem oszthatják meg és nem ruházhatják át hozzáférési jogosultságaikat harmadik személyre. Az Ügyfél felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő hitelesítő adatai alapján történik.

3.4. Az Ügyfél jelen Megállapodásnak való megfelelésétől függően az Ügyfélnek jogdíjmentes, visszavonható, nem kizárólagos, nem átruházható, nem engedményezhető, al-licencbe adás joga nélküli licencet adunk az Üzleti portálhoz való hozzáférésre és annak használatára a jelen Megállapodással összhangban és annak teljes időtartama alatt.

3.5. A Felhasználó mobilkészülékének elvesztéséről vagy ellopásáról való tudomásszerzést követően az Ügyfél köteles haladéktalanul deaktiválni az adott készülék megfelelő telefonszámát az Üzleti portálon.

3.6. Az Ügyfél a Bolt Business-t kizárólag a Szerződéssel összhangban lévő jogszerű üzleti célokra használja, és nem használhatja a Bolt Business-t jogosulatlan vagy jogellenes célokra, és nem károsíthatja a Bolt Business megfelelő működését.

3.7. Abban az esetben, ha a Felhasználó személyes fiókját felfüggesztik vagy megszüntetik, ennek a Felhasználónak hozzáférése az Üzleti fiókhoz is felfüggesztésre kerül.

3.8. A Bolt Business funkcióinak és funkcióinak hozzáadására, eltávolítására és frissítésére vonatkozó jog bármikor fenntartva van, beleértve az Utasoknak a megtett utazások alapján nyújtott promóciós kezdeményezéseket is.

3.9. Az Ügyfél maga nem, és nem hatalmazza fel harmadik személyeket arra, hogy:

3.9.1. dekompilálni, szétszerelni, visszafejteni vagy más módon megkísérelni a Bolt Üzletághoz kapcsolódó forráskód vagy a mögöttes technológia, módszertanok vagy algoritmusok levezetését;

3.9.2. visszaélni az Üzleti Portállal azáltal, hogy tudatosan vírusokat, trójaiakat, férgeket, logikai bombákat vagy más olyan anyagokat juttat be, amelyek bármilyen módon károsítanák a Bolt Business használatát;

3.9.3. az Üzleti portál bármely biztonsági funkciójának megkerülése, letiltása vagy más módon történő megzavarása;

3.9.4. támogatni, népszerűsíteni vagy részt venni bármilyen illegális vagy törvénytelen magatartásban, vagy olyan magatartásban, amely kárt vagy sérülést okoz bármely személynek vagy vagyontárgynak;

3.9.5. az Üzleti portálról a Megállapodásban foglaltaktól eltérő adatokat gyűjteni;

3.9.6. olyan tartalmat küldjön be vagy járuljon hozzá, amely meztelenséget vagy erőszakot tartalmaz, vagy sértő, fenyegető, obszcén, félrevezető, valótlan vagy sértő;

3.9.7. olyan tartalmat nyújt be vagy járul hozzá, amely nem az Ügyfél/felhasználó tulajdonában van, vagy amelynek használatára nincs joga, vagy amely más módon sérti harmadik felek szerzői jogait, védjegyeit vagy egyéb jogait;

3.9.8. a tulajdonos által meghatározott licencfeltételek megsértésével használja a tartalmat;

3.9.9. más személyre vonatkozó információkat vagy kommentárokat nyújt be vagy tesz hozzá az Üzleti Portálhoz az adott személy engedélye nélkül;

3.9.10. fenyegetni, visszaélni vagy behatolni más személy magánéletébe, vagy bosszúságot, kellemetlenséget vagy szükségtelen aggodalmat okozni, vagy zaklatni, felzaklatni, zavarba hozni, riasztani vagy bosszantani bármely más személyt; vagy

3.9.11. bármilyen automatizált rendszert, beleértve korlátozás nélkül a "robotokat", "botokat", "pókokat" vagy "offline olvasókat", használni az Üzleti portálhoz való hozzáféréshez oly módon, hogy több kérőüzenetet küldjön az Üzleti portálnak, mint amennyit egy ember ésszerűen képes ugyanabban az időszakban produkálni;

3.9.12. a viteldíjak felemelése, emelése vagy más módon történő módosítása vagy manipulálása.

3.9.13. a Ride Booker Utas kivételével a Bolt Business használatához kapcsolódóan bármilyen további díjat vagy költséget kivetni a Felhasználóra.

3.10. A felek bizalmasan kezelik a másik féltől a jelen megállapodással kapcsolatban kapott üzleti, műszaki vagy pénzügyi információkat, beleértve a jelen megállapodás feltételeit is, kivéve, ha:

3.10.1. a közlő fél írásban engedélyezi az egyes információk kért nyilvánosságra hozatalát;

3.10.2. az ilyen információ már nyilvános;

3.10.3. az átvevő fél a bizalmas információkat kizárólag a Megállapodásban engedélyezett célokra használja fel;

3.10.4. az átvevő fél közigazgatási vagy bírósági végzést vagy bármely más, bizalmas információ nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kérést kap, amennyiben az átvevő fél írásban értesítette az átadó felet az ilyen kérésről, lehetővé téve az átadó fél számára, hogy a nyilvánosságra hozatal ellen minden rendelkezésre álló védekezést érvényesítsen.

3.11. Az átvevő fél a nyilvánosságra hozó fél bizalmas információit ugyanolyan módon védi, mint ahogyan saját tulajdonában lévő és bizalmas információinak bizalmas jellegét védi, de semmiképpen sem az ésszerű gondossági szintnél kevesebbet alkalmazva.

4. Kifizetések és visszatérítések

Általános

4.1. Az Ügyfélnek az Üzleti számlájához a fizetési módot az Üzleti portálon rendelkezésre álló fizetési módok listájából kell kiválasztania, amely magában foglalhatja például a közvetlen, előre fizetett és utólagos fizetést.

4.2. A Bolt fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint eltávolítsa vagy módosítsa az elérhető fizetési módokat.

4.3. Az Ügyfél felel az összes Viteldíj megfizetéséért, amely a Felhasználóknál az Üzleti számla opció keretében merül fel, függetlenül attól, hogy a Felhasználó rendelkezett-e az Ügyfél felhatalmazásával az ilyen költségek felmerülésére, mivel az Ügyfél kizárólagos felelőssége, hogy ilyen előzetes felhatalmazást adjon a Felhasználónak.

4.4. Az Ügyfél vállalja, hogy megfizeti azokat a bírságokat, díjakat, büntetéseket és egyéb díjakat és költségeket, amelyek abból erednek, hogy a Felhasználó lemondja a fuvart, a Felhasználó bármilyen járművet használ, a Felhasználó bármilyen járművet szabálytalanul parkol, vagy azért, mert a Felhasználó bármilyen más törvényt, szabályt, rendeletet vagy rendeletet megszegett a Bolt Business használata során. Az Ügyfél engedélyezi az ilyen összegek automatikus levonását az Ügyfél hitelkártyájáról (ha az adott fizetési módhoz hitelkártya megadása szükséges), vagy más fizetési módok esetén az Ügyfél terhelését/számlázását.

4.5. Ha az Ügyfél vitatja az Ügyfél által választott fizetési módot terhelő tranzakciókat, az Ügyfélnek az említett tranzakció dátumától számított 10 munkanapon belül kapcsolatba kell lépnie a Bolt-tal a business.budapest@bolt.eu email címen, ezt követően az ilyen vitatás nem tekinthető érvényesnek.

4.6. A fogyasztó beleegyezik abba, hogy a jelen szerződés szerinti esedékes kifizetéseket a jelen szerződésben kijelölt Fizetési megbízott segítheti elő, aki az esetleges panaszok megválaszolására és a kifizetésekkel kapcsolatos vitás kérdések rendezésére hivatott. Az Ügyfél beleegyezik, hogy minden panaszt közvetlenül a Fizetési megbízottal vitat meg.

4.7. Minden kifizetés nem visszatéríthető, kivéve, ha a jelen szerződés kifejezetten másként rendelkezik, vagy ha az alkalmazandó jogszabályok másként rendelkeznek. A visszatérítéseket az Üzleti számlán jóváírásként kell jóváírni, amely a jövőbeni utazások kifizetésére használható fel.

4.8. Az Ügyfél rendelkezésére kell bocsátani az országonkénti fuvardíjakat tartalmazó számlakivonatot. A számlák az Ügyfél számára megtekinthetők és letölthetők az Üzleti portálon.

Közvetlen kifizetések

4.9. A jelen Szerződés időtartama alatt az Ügyfél köteles egy vagy több érvényes hitelkártyát biztosítani és fenntartani, amely(ek) az Üzleti számlához kapcsolódik(nak), hogy a Bolt a Bolt Business használatával kapcsolatos, a jelen Szerződésben meghatározott fizetéseket megterhelje.

4.10. Miután a Felhasználó fuvart igényelt, az Ügyfél hitelkártyáját automatikusan megterheljük egy olyan összeggel, amely megegyezik a Felhasználó adott fuvaráért fizetendő Viteldíjjal.

4.11. Ha a hitelkártyáról történő automatikus terhelés sikertelen, a fuvarkérés elutasításra kerül, és a Felhasználónak a Bolt alkalmazásban elérhető alternatív fizetési módot kell választania. Az Ügyfél abban az esetben is felelős a fizetési kötelezettségért, ha a fuvart elutasítása sikertelen, függetlenül az elutasítást általában kiváltó körülményektől.

4.12. Minden fizetést a Felhasználó adott fuvarjának országában érvényes helyi pénznemben kell feldolgozni.

4.13. Az Ügyfél bankja további díjakat vethet ki az Ügyfél hitelkártyájának használatáért, amely nem szerepel a Viteldíjban, és ezért külön kerülhet felszámításra.

Előlegek

4.14. Miután a Felhasználó megrendelte a fuvart, a díjak automatikusan levonásra kerülnek az Ügyfél egyenlegéből az adott fuvarért fizetendő viteldíjjal megegyező összegben.

4.15. Az Ügyfél nem adhat le további megrendeléseket a Bolt alkalmazáson keresztül, ha az Ügyfél elköltötte az előre kifizetett egyenlegét. Ilyen esetben a Felhasználónak a Bolt App-ban elérhető alternatív fizetési módot kell választania. Az Ügyfél abban az esetben is felelős a fizetési kötelezettségért, ha a fuvart megelőző elutasítás sikertelen volt, függetlenül az ilyen elutasítást általában kiváltó körülményektől.

4.16. Minden fizetés, beleértve a Szolgáltatási díjat is, a Felhasználó adott fuvarjának országában érvényes helyi pénznemben történik.

Utófizetések

4.17. A Bolt saját belátása szerint hitelkeretet ajánlhat fel az Ügyfélnek.

4.18. Az Ügyfél nem adhat le további megrendelési igényeket a Bolt alkalmazáson keresztül, ha az Ügyfél elköltötte a hitelkeretet. Ilyen esetben a Felhasználónak a Bolt App-ban elérhető alternatív fizetési módot kell választania. Az Ügyfél abban az esetben is felelős a fizetési kötelezettségért, ha a fuvart elutasítása sikertelen, függetlenül az elutasítást általában kiváltó körülményektől.

4.19. Az Ügyfélnek havonta csoportos elszámolást küldünk az előző naptári hónapban a Felhasználók által az Üzleti fiók keretében végrehajtott fuvarokról (vö. Viteldíjak). Az Ügyfél rendelkezésére álló elszámolást a következő naptári hónap 14. napjáig kell elérhetővé tenni az Üzleti portálon.

4.20. Az Ügyfél köteles a számlakivonat szerinti fizetést a számlakivonat dátumától számított 15 napon belül teljesíteni. Ha a fizetés nem érkezik meg az esedékességig, a Felhasználók minden, a fuvart érintő kérelmét el kell utasítani.

4.21. Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti a számlakivonat szerinti fizetési kötelezettségét az esedékesség időpontjáig, köteles 8 éves kamatot fizetni, amelyet 365-tel osztva a késedelmes napok számával szorozva kell megfizetnie. Az Ügyfél köteles megtéríteni minden ésszerű költséget (beleértve az esetleges behajtási ügynökség által felszámított költségeket is), valamint a késedelmes fizetés behajtása során felmerülő összes adminisztratív, jogi és egyéb költséget. Az ilyen költségek minimális térítési díja 3500 Ft.

4.22. A számlakivonatot az Ügyfél elsődleges címe szerinti pénznemben kell megadni. Az alkalmazandó árfolyamot a Bolt ésszerű belátása szerint kell meghatározni a más pénznemű földrajzi területeken igénybe vett utazások során a Viteldíjak átváltására.

5. Felelősség

5.1. A Bolt nem nyújt szállítási szolgáltatásokat. A Bolt nem vállal felelősséget a flottapartnerek / sofőrök által nyújtott szállítási szolgáltatások minőségéért vagy hibamentességéért. Mivel a szállítási szolgáltatások nyújtása és rendelkezésre állása a flottapartnerektől / sofőröktől függ, a Bolt nem tudja és nem garantálja, hogy a flottapartnerek / sofőrök rendelkezésre állása megfelel a felhasználók igényeinek.

5.2. A Bolt Business "ahogy van" és "ahogy rendelkezésre áll" alapon kerül rendelkezésre bocsátásra. A Bolt nem garantálja, hogy a Bolt Businesshez való hozzáférés megszakítás- és hibamentes lesz.

5.3. A Bolt nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely az Ügyfél vagy a Felhasználó számára a Bolt Business használata következtében keletkezik, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. Ez utóbbival kapcsolatban a Bolt pénzügyi felelőssége Ügyfelenként 500 euróra korlátozódik. A Bolt nem vállal felelősséget a Vezető tetteiért, hibáiért vagy mulasztásaiért.

5.4. A Bolt nem felel az Ügyféllel, a Felhasználóval vagy bármely más féllel szemben az Ügyfél által megadott pontatlan vagy hiányos adatok miatt okozott költségekért, veszteségekért vagy károkért.

5.5. A jelen Megállapodásban meghatározott szabályok be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül, és jogot biztosít a Bolt számára (értesítéssel vagy anélkül):

5.5.1. azonnal, ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse az Ügyfél vagy Felhasználója Üzleti fiók és adott esetben a Bolt Alkalmazás használatára vonatkozó jogát, és

5.5.2. a jelen Megállapodás és a vonatkozó jogszabályok alapján rendelkezésre álló bármely más jogorvoslati lehetőséget alkalmazni és keresni.

5.6. Az Ügyfél felel a Rendszergazdák és a Felhasználók minden tevékenységéért. Az Ügyfél felel a Felhasználó Bolt Business használatával kapcsolatos jogosulatlan, csalás vagy egyéb jogellenes tevékenység során felmerült Viteldíjakért is. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Boltot, amint ilyen jogosulatlan, csalás vagy engedély nélküli tevékenységet észlel.

5.7. Ha egy Felhasználó már nem jogosult a Bolt Business használatára, az Ügyfél kizárólagos felelőssége, hogy az adott személyt eltávolítsa az Üzleti fiókja Felhasználói listájáról. Az Ügyfél továbbra is felelős az Utas által az Üzleti fiók alatt az adott Utasnak a Felhasználók listájáról való eltávolítása előtt felmerült díjakért.

5.8. Egyik fél sem használhatja a másik fél nevét, logóját, védjegyeit vagy szolgáltatási védjegyeit sajtóközleményben vagy más módon a másik fél minden esetben adott előzetes hozzájárulása nélkül.

5.9. Bármelyik félnek a megállapodás szerinti nem teljesítése mentesül a teljesítés alól, amennyiben és ameddig a teljesítést sztrájk, tűzvész, árvíz, földrengés, kormányzati intézkedések, utasítások vagy korlátozások, a beszállítók vagy vállalkozók mulasztása, vagy bármely más ok lehetetlenné teszi, amennyiben a teljesítés elmaradása kívül esik az ésszerű ellenőrzésen, és nem a nem teljesítő fél gondatlansága okozza.

6. Határidő és felmondás

6.1. A Megállapodás az Ügyfél regisztrációs kérelmének sikeres feldolgozásának pillanatától lép hatályba, és a Megállapodás rendelkezéseinek megfelelő felmondásig marad érvényben.

6.2. Az Ügyfél bármikor és bármilyen okból felmondhatja a Megállapodást, ha erről legalább 7 nappal korábban írásban értesíti a Boltot a business.budapest@bolt.eu címen.

6.3. A Bolt bármikor és bármilyen okból felmondhatja a jelen Megállapodást, ha erről legalább 3 nappal korábban írásban értesíti az Ügyfelet.

6.4. Minden fennálló fizetési kötelezettség, valamint a jelen Megállapodás felelősségi és titoktartási rendelkezéseiből eredő kötelezettségek a jelen Megállapodás megszűnése után is fennmaradnak.

6.5. A Bolt jogosult a jelen Megállapodást felmondani és az Ügyfélnek az Üzleti portálhoz való hozzáférését előzetes értesítés nélkül letiltani minden olyan esetben, amikor az Ügyfél megszegi a jelen Megállapodást, bármely alkalmazandó törvényt vagy rendeletet, vagy árt a "Bolt" márkájának, hírnevének vagy üzletének.

6.6. A Bolt azonnal blokkolhatja az Ügyfél hozzáférését az Üzleti portálhoz a vizsgálat idejére, ha a Megállapodás megsértése vagy az Ügyfél Üzleti fiókjával kapcsolatos csalárd tevékenység gyanúja merül fel.

7. Záró rendelkezések

7.1. A megállapodás szerinti bármely értesítés akkor tekinthető kellően megtörténtnek, ha azt kézbesítették és kézbesítettnek tekintik:

7.1.1. ha személyesen adják át, a félnek történő átadás időpontjában;

7.1.2. ha futár által kézbesítették, a futár által megadott azon a napon, amikor az értesítést tartalmazó borítékot a félnek átadták;

7.1.3. ha ajánlott levélben adták fel, az irat postán történő átadását követő 10. napon a a fél részére történő kézbesítéshez;

7.1.4. ha az üzleti portálon keresztül tették elérhetővé, vagy ha e-mailben küldték, azon a napon, amikor az e-mail címzettje megerősíti az adott e-mail kézhezvételét, vagy az e-mail elküldését követő 2. napon, feltéve, hogy a feladó nem kapott hibaüzenetet (amely arról értesítette, hogy az e-mail nem érkezett meg a félhez).

7.2. A Szerződés bármely módosítása azt követően lép hatályba, hogy azt az Ügyfél számára az Üzleti portálon keresztül elérhetővé tették, vagy az Üzleti fiókjában rögzített elérhetőségeken értesítették. A Bolt Business folyamatos használata az így közölt módosításokat követően az Ügyfél hallgatólagos beleegyezését jelenti az ilyen módosításokhoz.

7.3. Az Ügyfél a Bolt előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a jelen Megállapodást sem részben, sem egészben nem ruházhatja át. Az Ügyfél ilyen hozzájárulás nélkül, de a Bolt értesítésével átruházhatja a Megállapodást az Ügyfél összes részvényének vagy eszközeinek egyesülésével vagy eladásával kapcsolatban. A Megállapodást a Bolt saját belátása szerint átruházhatja.

7.4. A jelen Megállapodás képezi a felek közötti teljes megállapodást a tárgyára vonatkozóan, és hatályon kívül helyez minden korábbi, a felek közötti szóbeli vagy írásbeli közlést, tervezetet, megállapodást, nyilatkozatot, garanciát, kikötést és kötelezettségvállalást, függetlenül attól, hogy az milyen jellegű.

7.5. A megállapodásra Magyarország joga irányadó, és Magyarország joga szerint kell értelmezni és végrehajtani. Ha a jelen Megállapodásból eredő vitát nem sikerült tárgyalások útján rendezni, akkor a vitát a Fővárosi Bíróság rendezi véglegesen

7.6 Jelen Általános Szerződési Feltételek teljes szövege magyar és angol nyelven íródott, mindkettő eredetinek minősül, de jogi és értelmezési célokra az angol nyelvi változat a mérvadó.