Automobilių parkavimas Vilniaus oro uoste

Už papildomą mokestį, Jūs galite baigti “Bolt Drive” kelionę ir pastatyti automobilį Vilniaus oro uosto VNO automobilių stovėjimo aikštelėje P2 (žemėlapyje pažymėta kaip leidžiama stovėjimo zona). Oro uosto parkavimo zonos mokestis nurodytas programėlėje.

Šioje automobilių stovėjimo aikštelėje yra automatiškai atsidarantis užtvaras.

Jei užtvaras neatsidaro arba įvažiuojant į stovėjimo aikštelę ar išvažiuojant iš jos kyla kitų problemų, skambinkite ant užtvaro nurodytu telefono numeriu arba praneškite šalia užtvaro esančiam stovėjimo aikštelės darbuotojui.

Kelionė per kelias minutes.

Arba išsikvieskite automobilį internetu.

Kelionė per kelias minutes.