Mano užsakymas buvo paimtas

Susisiekite su restoranu, jei neatsiėmėte užsakymo, bet gauvote pranešimą, kad jis buvo paimtas.

Jei su restoranu susisiekti nepavyko, parašykite klientų aptarnavimo komandai per programėlę.

Kelionė per kelias minutes.

Arba išsikvieskite automobilį internetu.

Kelionė per kelias minutes.