Nuostatos ir sąlygos keleiviams

Šiose Bendrosiose nuostatose ir sąlygose pateikiamos nuostatos ir sąlygos, taikomos ir kuriomis reglamentuojamas „Bolt“ programėlės naudojimas – technologijos, kuria keleiviai sujungiami su vairuotojais, kad jie galėtų miestais judėti efektyviau. Sąvokos „mes“ ar „mūsų“ nurodo „Bolt“ programėlės savininką „Bolt Technology OÜ“, uždarąją akcinę bendrovę, įregistruotą Estijos Respublikoje (įmonės kodas 12417834), įmonės adresas Vana-Lõuna tn 39/1, Tallinn 10134, taip pat „Taxify“ grupės įmones ir partnerius (vietines dukterines bendroves, atstovus, filialus, agentus ir kt.). „Taxify“ grupės įmonės ir partnerius galima rasti adresu https://bolt.eu/cities/. Kad galėtumėte naudotis „Bolt“ programėle, privalote sutikti su nuostatomis ir sąlygomis, kurios pateikiamos toliau.

1. Naudojimasis „Bolt“ programėle

1.1 „Bolt“ teikia informacinės visuomenės paslaugą, bet neteikia transporto paslaugų. Transporto paslaugas teikia vairuotojai pagal sutartį (su jumis) dėl keleivių pavėžėjimo. Vairuotojai teikia transporto paslaugas nepriklausomai (asmeniškai arba per įmonę), kaip ekonominių ir profesionalių paslaugų teikėjai. Ginčai, kylantys dėl vartotojų teisių, teisinių įsipareigojimų ar įstatymų, kurie taikytini transporto paslaugų teikimui, bus sprendžiami tarp keleivių ir vairuotojų. Duomenys apie vairuotojus ir jų transporto paslaugą pateikiami „Bolt“ programėlėje, o kvitai už keliones nusiunčiami elektroninio pašto adresu, nurodytu keleivio profilyje. 1.2 Naudodamiesi „Bolt“ programėle, galite pasirinkti, ar norite mokėti vairuotojui už transporto paslaugą, ar naudotis „Bolt“ mokėjimu programėle. Mokėjimai už „Bolt“ verslo keliones tvarkomi pagal atskirą sutartį dėl verslo kelionių. Kai privaloma pagal įstatymą, į kelionės mokesčius įeina taikytini mokesčiai. Į kelionės mokesčius gali įeiti kiti taikytini mokesčiai, rinkliavos ir (arba) priemokos, įskaitant užsakymo mokestį, savivaldybių rinkliavas, oro uostų priemokas arba apdorojimo mokesčius už padalytus mokėjimus. 1.3 Įdiegiant „Bolt“ programėlę, keleivio mobiliojo telefono numeris yra susiejamas su atitinkamo „Bolt“ naudotojo paskyra ir įtraukiamas į mūsų duomenų bazę. Jeigu jūs nebesinaudojate savo mobiliuoju numeriu, privalote per 7 dienas informuoti „Bolt“, kad mes jūsų paskyros duomenis padarytume anoniminius. Jeigu neinformuojate mūsų apie numerio pasikeitimą, jūsų mobiliojo ryšio operatorius gali šį numerį priskirti kitam asmeniui, kuris naudodamasis „Bolt“ programėle galės matyti jūsų duomenis.

2. Reklaminiai kodai

2.1 „Bolt“ gali siųsti jums reklaminius kodus. Reklaminių kodų kreditai gali būti taikomi mokėjimams užbaigus kelionę ar kitoms funkcijoms ar naudai, susijusiai su paslauga ir (arba) trečiųjų šalių paslauga; kodams gali būti taikomos papildomos sąlygos, kurios nustatomos kiekvieno reklaminio kodo atveju. Reklaminių kodų galiojimo datos bus nurodomos programėlėje, kai prie savo paskyros priskirsite reklaminį kodą. 2.2 Jeigu jūsų kelionės suma viršija iškeičiamą kreditą, priskirtą jūsų kelionei, likutis bus automatiškai nuskaičiuotas pagal jūsų paskyros mokėjimo metodą. Be to, reklaminis kodas galioja tik vienam važiavimui, jo negalima perkelti kitam važiavimui / kelionei, todėl vėliau jis anuliuojamas. Kelionės metu gali būti panaudotas tik vienas reklaminis kodas. 2.3 „Bolt“ pasilieka teisę dėl bet kokios priežasties bet kuriuo metu panaikinti bet kokį reklaminį kodą. Tokie atvejai gali būti (tačiau jais neapsiribojama): „Bolt“ laiko, kad kodai naudojami neteisėtai arba sukčiaujant, kodai išduoti per klaidą, kodų galiojimo laikas baigėsi.

3. Mokėjimas „Bolt“ programėle

3.1 Jūs galite sumokėti už transporto paslaugas kortele, įrašydami mokestį į mobiliojo operatoriaus sąskaitą arba kitais mokėjimo būdais (pvz., „Bolt Business“), kuriuos reikia iš anksto aktyvuoti „Bolt“ programėlėje. Teikdama mokėjimo „Bolt“ programėle paslaugą, „Bolt“ veikia kaip komercinis transporto paslaugų teikėjų agentas. Jūsų įsipareigojimas transporto paslaugos teikėjui įvykdomas, kai yra pateikiamas mokėjimo nurodymas pervesti lėšas į „Bolt“ banko sąskaitą. Kaip keleivis, jūs privalote užtikrinti, kad įvyktų mokėjimas ir kad sąskaitoje būtų pakankamai lėšų. 3.2 Atliekant mokėjimus „Bolt“ programėle, „Bolt“ gauna jūsų mokėjimus ir persiunčia pinigus vairuotojui. „Bolt“ gali paprašyti iš jūsų papildomų duomenų, kad patvirtintų mokėjimo metodą. 3.3 Atliekant mokėjimus už transporto paslaugas „Bolt“ programėle, „Bolt“ neatsako už galimus trečiųjų šalių mokesčius (pvz., mobiliojo ryšio operatorių, banko mokesčius). Šie paslaugų teikėjai, apdorodami mokėjimus, atliekamus „Bolt“ programėle, gali taikyti papildomus mokesčius. „Bolt“ neatsako už tokius mokesčius ir išsižada bet kokios su tuo susijusios atsakomybės. Jūsų mokėjimo metodui taip pat gali būti taikomos papildomos nuostatos ir sąlygos, kurias taiko trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjas; prieš pasirinkdami mokėjimo metodą, peržiūrėkite šias nuostatas ir sąlygas. 3.4 „Bolt“ atsako už mokėjimo „Bolt“ programėle funkcionavimą ir teikia pagalbą sprendžiant problemas. Ginčai, susiję su mokėjimais „Bolt“ programėle, taip pat sprendžiami įsitraukiant mums. Dėl pagalbos, susijusios su mokėjimais, susisiekite: vilnius@bolt.eu. Į užklausas, pateiktas elektroniniu paštu arba per „Bolt“ programėlę, bus atsakyta per vieną darbo dieną. „Bolt“ skundus, susijusius su mokėjimais „Bolt“ programėle, ir prašymus išspręs per dvi darbo dienas.

4. Transporto paslaugų užsakymas ir atšaukimas

4.1 Jeigu jūs užsisakėte transporto paslaugą, o vairuotojas sutiko atlikti darbą, tuomet laikoma, kad transporto paslauga užsakyta. 4.2 Kai vairuotojas patvirtina, kad įvykdys jūsų kelionę, jūs sudarysite atskirą sutartį su vairuotoju dėl kelionės teikimo tokiomis nuostatomis ir sąlygomis, dėl kurių sutariate su vairuotoju. „Bolt“ nevykdo kelionių ir nėra jūsų sutartis su atitinkamu vairuotoju šalis. 4.3 Užsakytos transporto paslaugos atšaukimas yra laikomas situacija, kai vairuotojas atsakė į jūsų užklausą, o jūs vėliau atmetate, atšaukite arba atsisakote transporto paslaugos. Kai transporto paslaugos užklausa yra atšaukiama po tam tikro laiko, jūs privalote sumokėti atšaukimo mokestį. 4.4 Jeigu jūs atšaukiate transporto paslaugos užklausą vėliau kelis kartus per 24 valandas, įspėdami mes galime laikinai užblokuoti jūsų paskyrą. Po kelių tokių įspėjimų galime suspenduoti jūsų paskyrą ilgesniam laikotarpiui (pvz., 6 mėnesiams). Po šio laikotarpio galite prašyti vėl aktyvuoti jūsų paskyrą, o jūsų prašymą peržiūrės „Bolt“. 4.5 Kai vairuotojas informuoja keleivį apie transporto priemonės atvykimą į nustatytą vietą, o keleivis ar žmonės, kuriems transportas buvo užsakytas, neatvyksta prie transporto priemonės per tam tikrą laiką, nurodytą „Bolt“ programėlėje, užklausa laikoma atšaukta. Kartais vairuotojas gali nuspręsti atšaukti jūsų užklausą; atkreipiame dėmesį, kad „Bolt“ už tokias situacijas neatsako. 4.6 Kai vairuotojas atvyksta ir atsiunčia jums pranešimą, kad atvyko, „Bolt“ programėlė gali pradėti skaičiuoti mokestį už laukimo laiką pagal įkainius, nurodytus „Bolt“ programėlėje. 4.7 Jeigu jūs užsisakote transporto paslaugą naudodamiesi „Bolt“ programėle ir padarote žalos vairuotojo transporto priemonei ar jos įrangai (be kita ko, suteršdami arba ištepdami transporto priemonę, palikdami nemalonų kvapą), vairuotojas turi teisę reikalauti jūsų sumokėti 50 eurų baudą ir reikalauti kompensacijos už žalą, kuri viršija baudą. Jeigu jūs nesumokate baudos ir (arba) kompensacijos už žalą, „Bolt“ gali pareikšti ieškinį transporto paslaugos teikėjo vardu.

5. Leidimas naudotis „Bolt“ programėle

5.1 Kol jūs laikotės šių Bendrųjų nuostatų ir sąlygų, mes sutinkame suteikti jums nemokamą, atšaukiamą, neišskirtinę teisę pasiekti „Bolt“ programėlę ir naudotis ja pagal šias Bendrąsias nuostatas ir sąlygas, Privatumo pranešimą ir taikytinas programėlių parduotuvės sąlygas. Jūs negalite perduoti arba sublicencijuoti šios teisės naudotis „Bolt“ programėle. Tuo atveju, jeigu jūsų teisė naudotis „Bolt“ programėle bus panaikinta, atitinkama neišskirtinė licencija taip pat bus panaikinta.

6. Atsakomybė

6.1 Kadangi „Bolt“ programėlė yra informacinės visuomenės paslauga (ryšio priemonė) tarp keleivių ir vairuotojų, mes negalime garantuoti ar prisiimti atsakomybės už kokybę ar defektų nebuvimą teikiant transporto paslaugas. Kadangi naudojimasis „Bolt“ programėle užsakant transporto paslaugas priklauso nuo vairuotojų elgesio, „Bolt“ negarantuoja, kad jūs visuomet gausite pasiūlymų dėl transporto paslaugų teikimo. 6.2 „Bolt“ programėlė nesiūlo ir netarpininkauja dėl transporto paslaugų keleiviams. Tai taip pat nėra transporto agentūros tarnyba, skirta surasti keleivių transporto paslaugų teikėjams. „Bolt“ programėlė yra naudojama kaip priemonė organizuoti transporto paslaugų teikimą. 6.1 „Bolt“ programėlės užsakymams netaikoma vartotojo teisė į pinigų grąžinimą. Prašydami pinigų grąžinimo už transporto paslaugą, jūs neatsiribojate nuo sutarties, pagal kurią buvo užsakytas transporto paslaugos teikimas. 6.4 „Bolt“ programėlė yra pateikiama „tokia, kokia yra“ ir „kaip pasiekiama“. „Bolt“ netvirtina ir negarantuoja, kad „Bolt“ programėlės pasiekiamumas bus nepertraukiamas ar be klaidų. Įvykus programinės įrangos gedimams, mes stengsimės ištaisyti juos kaip įmanoma greičiau, tačiau turėkite galvoje, kad programėlės veikimas gali būti apribotas dėl atsitiktinių techninių klaidų ir mes negalime garantuoti, kad programėlė veiks visuomet, pavyzdžiui, paslauga gali nutrūkti ekstremalios situacijos atveju. 6.1 „Bolt“, jos atstovai, direktoriai ir darbuotojai nėra atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą, kurios galite patirti naudodamiesi „Bolt“ programėle arba pasikliaudami kelione, dėl kurios sutarta per „Bolt“ programėlę, įskaitant, bet neapsiribojant: tiesioginiais ar netiesioginiais nuosavybės nuostoliais ar piniginiais nuostoliais, pelno praradimu, verslo praradimu, sutarčių, kontaktų, prestižo, reputacijos ir kitais nuostoliais, atsirandančiais dėl veiklos pertraukimo, duomenų praradimo ar netikslumo; taip pat kitokiais nuostoliais ar žala. 6.6 „Bolt“ finansinė atsakomybė, susijusi su sutarties pažeidimu, siekia ne daugiau nei 500 eurų. Jūs turite teisę pareikšti pretenzijų dėl nuostolių tik tuomet, jeigu „Bolt“ tyčia pažeidžia sutartį. „Bolt“ neatsako už vairuotojo veiksmus ar neveiklumą, taip pat neatsako už nuostolius, kurių vairuotojas sukelia keleiviams. 6.7 Jūs sutinkate visiškai atlyginti nuostolius „Bolt“, jos dukterinėms bendrovėms, atstovams, darbuotojams ir direktoriams (įskaitant įsipareigojimus, žalą, bet kokio pobūdžio išlaidas ir sąnaudas), kurių jie patiria dėl to, kad naudojatės „Bolt“ programėle (įskaitant keliones, kurias užsisakote naudodamiesi „Bolt“ programėle). 6.8 „Bolt“ gali iš karto nutraukti jūsų naudojimąsi „Bolt“ programėle, jeigu jūs pažeisite šias Bendrąsias nuostatas ir sąlygas arba mes manysime, kad tai būtina siekiant apsaugoti „Bolt“ vientisumą arba vairuotojų saugumą.

7. Geroji praktika naudojantis „Bolt“ programėle

7.1 Kadangi „Bolt“ nėra transporto paslaugų teikėjas ar brokeris, visos problemos dėl transporto paslaugų defektų ar kokybės bus sprendžiamos pagal transporto paslaugų teikėjo ar atitinkamos valdžios institucijos taisykles ir reglamentus. 7.2 Prašome jūsų užpildyti atsiliepimų formą „Bolt“ programėlėje. Tai leidžia mums teikti pasiūlymus vairuotojams, kad jie galėtų tobulinti savo paslaugų kokybę. 7.3 Tikimės, kad naudositės „Bolt“ programėle sąžiningai ir gerbsite vairuotojus, kurie savo paslaugas siūlo per „Bolt“ programėlę. „Bolt“ pasilieka teisę uždaryti jūsų paskyrą, jeigu pažeisite sąlygas, pateikiamas šiose bendrosiose nuostatose ir sąlygose arba jeigu jūsų veikla bus piktavališka, t. y. sulaikysite mokėjimą už transporto paslaugų teikimą, sukčiausite, negerbsite vairuotojų ir kt. Tokiais atvejais jūsų „Bolt“ programėlės paskyra gali būti panaikinama be išankstinio įspėjimo. 7.4 „Bolt“ imsis visų pastangų, kad užtikrintų, jog „Bolt“ programėle naudotųsi tik vairuotojai, kurie yra sąžiningi ir gerbia savo profesiją bei keleivius. Vis dėlto, mes negalime garantuoti, kad kiekvienas transporto paslaugų teikėjas, kuris naudojasi „Bolt“ programėle, visuomet atitiks pirmiau nurodytus kriterijus. Jeigu jūs gaunate nemalonią transporto paslaugą, informuokite už paslaugą atsakingą įmonę, priežiūros instituciją arba mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

8. Bendrųjų nuostatų ir sąlygų pakeitimai

8.1 Atlikus bet kokius svarbius bendrųjų nuostatų ir sąlygų pakeitimus, jūs būsite informuoti elektroniniu paštu arba „Bolt“ programėlės pranešimais. Jei toliau naudositės „Bolt“ programėle, tai reikš, kad sutinkate su pakeitimais.

9. Baigiamosios nuostatos

Bendrosios nuostatos ir sąlygos bus reglamentuojamos ir aiškinamos bei vykdomos pagal Estijos Respublikos įstatymus. Jeigu atitinkamo ginčo dėl Bendrųjų nuostatų ir sąlygų negalima išspręsti derybomis, tuomet ginčas bus galutinai sprendžiamas Harju apylinkės teisme Taline, Estijoje. Jeigu laikoma, kad bet kuri Bendrųjų sąlygų nuostata yra neįgyvendinama, šalys pakeis atitinkamą nuostatą įgyvendinama, kuri bus apytikriai panaši į paveiktos nuostatos tikslą ir ekonominį poveikį.

Įsigaliojimo data: 2019-03-21.