Bolt’s City Vision: Reduser bilreiser i Berlin med 25%

22. sep. 2022

Bolt's City Vision: Reducing car journeys in Berlin by 25%

Det er European Mobility Week, så ukens spørsmål er: Hvordan kan vi forbedre livet i byene våre?

Hos Bolt vet vi at delt mobilitet kan gjøre byene våre bedre og mer levelige, men hvor mye bedre snakker vi da egentlig om? For å forstå den virkelige innvirkningen vi kan ha på byer både kortsiktig og langsiktig, gjennomførte vi vår første City Vision-forskning – byen i fokus: Berlin.

Etter å ha intervjuet innbyggerne og gått gjennom over 800 urbane mobilitetsstudier, tilgjengelige offentlige data og våre operasjonelle data, landet vi på noen lovende resultater – med færre privatbiler på veiene, kan det å bo i byen bli bedre på nesten alle mulige måter.

7 % færre biler — litt å tape, men mye å vinne

City Vision-undersøkelsen avslørte at ved å øke offentlig transport, bildeling, delte sparkesykler og el-sykler, kan antall privatbiler reduseres med 7 % i løpet av de neste 1-3 årene.

I en by med mer enn 1,2 millioner biler høres det kanskje ikke så mye ut før du ser på den andre siden av dataene. En nedgang på 7 % av private kjøretøy i den tyske hovedstaden ville åpne byrom med 8,2 km2 – et areal som tilsvarer 3,5 Tiergarten-parker.

Noe av plassen som for tiden brukes til parkering og brede veier, kan omdannes til sykkelveier og lommer med grønt, etter parklet movement som vinner frem i flere europeiske byer.

Siden biler er en viktig kilde til luftforurensning i byer, vil det å ha færre i byen forbedre luftkvalitetsindeksen (AQI) betraktelig. Med 7 % færre biler ville Berlin redusere sine månedlige CO2-utslipp med 4,4 tonn. Det tilsvarer omtrent 1200 timers flyging i en Boeing 737.

Kanskje mest bemerkelsesverdig ville antallet ulykker gå ned med 514 per måned. Det er mer enn 6000 ulykker som unngås hvert år.

Fem års visjon: En by for biler blir en by for mennesker

Vi har sett på de kortsiktige effektene, men hvordan ville Berlin sett ut om 5 år hvis vi fortsatte å legge til våre multimodale tjenester og hjalp folk med å finne bedre måter å bevege seg rundt på?

Dataene viser at berlinerne ville trenge 396 000 færre biler (-32 %) for å komme seg rundt i byen uten noe begrensninger. Dette vil bety at 25 % av privatbilreisene må erstattes med andre transportmidler.

Hvis ikke privatbiler, hva da?

Forskningen viser at vi kan hjelpe byen med å redusere antall privatbiler med 7% i løpet av de neste 1-3 årene og 32% innen fem år, men hvordan skal folk komme seg rundt? Svaret ligger i et modalskifte: Innbyggere skifter fra ikke-bærekraftige transportformer til mer bærekraftige og effektive løsninger.

Offentlig transport, bildeling, delte sparkesykler og el-sykler – for å nevne noen.

Hjemmet til das auto ville virkelig bli folkets hjem.

Den sammensatte effekten vil også avsløre seg i det reduserte CO2-avtrykket. Med 32 % færre biler i byen, ville månedlige CO2-utslipp falle med 13,4 tonn. Det tilsvarer det årlige energiforbruket til 9000 husstander.

Dette betydelige fallet vil forbedre luftkvaliteten i byen, og Berlin vil slutte seg til slike som Barcelona og Paris, og takle luftforurensning med lavutslippsoner og bilfrie superblokker.

Når vi ser på andre europeiske byer, oppdager vi raskt at skiftet ikke trenger å være massivt for å transformere byen totalt. For eksempel er forskjellen på private bilturer i London og Amsterdam bare 15 %. Du kan gjette hvilken som er den mest traffikerte byen i verden, og hvilken som er den mest gangbare.

For å forstå hvilke transportformer som har best mulighet til å løse problemene i Berlin, beregnet vi hver påvirkning. Flere faktorer ble vurdert — fra tilgjengelighet (per 1 million innbyggere) og bærekraft (gram CO2 per passasjer per km) til rimelighet (kostnad per passasjer per km), bekvemmelighet (gjennomsnittlig ankomsttid) og mer.

City Vision-undersøkelsen avdekket at offentlig transport, felles sparkesykler og digital samkjøring har den mest betydelige positive innvirkningen på en by. Dette viser at vår nåværende biltunge modale splittelse må endres, og mobilitet må utvikles for å skape byer for mennesker.

Folk ønsker forandring, og det viser seg

Innovasjon er ikke bra nok, dersom folk faktisk ikke bruker det. Så det er bra at alle bevis viser til at folk som bor i Europas største byer er klare til å gå bort fra privatbiler.

I undersøkelser utført av Transportøkonomisk Institutt, TØI, foreslo vi til Bolt-kunder i ti Europeiske byer å ta en sparkesykkel, i stedet for å ta taxi på byturer på opptil 3 kilometer.

Denne studien viste at oppmuntring i appen førte til at opptil 60 % av brukerne gikk fra taxi til sparkesykler for kortere turer, noe som betyr færre biler på veien og lavere CO2-utslipp.

City Vision-forskningen utforsket folks reisevaner og deres vilje til å endre seg, og alle bevis pekte i samme retning – folk er klare til å bytte ut bilene sine for et bedre liv i byen.

Gernot Lobenberg, leder av Berlin Agency of Electromobility eMO hos Berlin Partner, uttalte: “Teknologien, infrastrukturen og mobilitetsvanene i Berlin og Tyskland har endret seg enormt. Mye av dette har vært mulig på grunn av å omfavne eksperimentering og et åpent sinn.»

Han fortsatte, “Disse funnene – og den potensielle belønningen til miljøet vårt, urbane omgivelser, sikkerhet og bankbalanser – viser at dette bør fortsette og til og med akselerere. Det er fascinerende og givende å være en del av ny mobilitet.»

Mer om forskningen

City Vision-forskningen er en metodikk som analyserer reisevanene til befolkningen i Berlin og bruker offentlig tilgjengelige data for å gi et klart bilde av dagens transportsystem og trender i hovedstaden.

Forskningen hadde som mål å evaluere effekten og evnen til Bolt multimodal app og offentlig transport for å erstatte privatbiler i byen.

Vår første City Vision-forskning kom fra en gjennomgang av over 800 individuelle byutviklings- og transportstudier. For å beregne virkningen av delt mobilitet, kombinerte vi flere datakilder, alt fra helt objektive, offentlig tilgjengelige data – for eksempel generelle data om offentlig transport og urbane økonomiske budsjetter i Berlin – til våre driftsdata. For å ta forskningen dypere og bedre forstå brukertrender og modal splittelse, bestilte vi en tredjepartsundersøkelse fra forskningsinstituttet GfK og inkorporerte resultatene i studien.

Metodikken vår tok for seg seks transportmåter: privatbiler, offentlig transport, taxi, sparkesykler, bildeling og delt sykkel. Den tar også hensyn til antall kjøretøy per en million innbyggere og antall daglige turer per kjøretøy.

Deretter ser den på effekten disse modusene produserer, spesielt:

  • Arealforbruk;
  • Bærekraft;
  • Sikkerhet
  • Kapitalutgifter;
  • Rimelighet
  • Bekvemmelighet.

Denne evalueringen lar oss se helhetlig på transport og finne hull i kollektivtransportinfrastrukturen som kan fylles med delte og «last mile»-løsninger.

Den første Bolt City Vision-forskningen ble utført i Berlin, men flere byer kommer snart.

Siste innlegg