Revurdering av bytransport

Med økt bilkø, luftforurensning og redusert livskvalitet er det nå tid for byer å trappe opp mot en bedre framtid.
Vårt mål er å hjelpe byer med å finne bærekraftige transportløsninger, utvikle og dele kunnskaps- og sanntidsdata for å forbedre innbyggernes liv.
Revurdering av bytransport

Administrasjon av mikrotransport

Operating fleets of light vehicles in 200+ cities has given us a unique understanding of the importance of strong local regulations. Micromobility in cities can be handled in a couple of different ways.

Avgift for leie av mikromobilitet

Tilbyr byer ekstra inntekter – for forbedringer av infrastruktur eller andre transporttiltak.

Hindrer operatører fra å plassere for mange kjøretøy på gaten, og minimerer kostnadene.

Oppmuntrer operatørene til å gjøre tiltak som gir maksimalt kjøretøybruk.

Frigjør offentlig plass ved å redusere inaktive elektriske sparkesykler og sykler.

Autorisasjoner for private operatører

Operatørene skal levere en fil som viser sine driftsplaner og etterlever alle lokale forskrifter.

Krever at operatører jevnlig deler data slik at kommunen kan føre tilsyn med at reguleringene overholdes.

Innføre bruksmål for å styre flåtestørrelsen, og oppmuntre til regelmessig bruk av tjenesten.

Gi en by mer makt til å håndheve lokale regler.

Som den største operatør av mikrotransport i Europa er vi glade for å dele vår unike innsikt for å hjelpe deg med å få til effektive mikromobilitetsreguleringer i byen.

Kontakt oss

Verktøy for omforming av bytransport

Sparkesykler er i ferd med å omdanne urbane miljøer ved å redusere CO2-utslipp, kø og forurensning. /0>Som den største europeiske operatøren av sparkesykler, fokuserer vi på levering av sikker og bærekraftig mikrotransport. /1>

Safety as a priority

Unique safety features

Innovative safety features, like our patented tandem riding prevention system, and a cognitive reaction test help to prevent riding under the influence of alcohol or other substances and raise awareness of its dangers.

Educating riders

We encourage responsible usage of e-vehicles to ensure the safety of riders and the wider public. Our Safety Toolkit allows riders to use a Beginner Mode, learn about local rules, and read safety instructions and tips.

Parking responsibly

We educate our users to park responsibly and encourage them to report bad examples they see on the streets. Additionally, our AI technology detects parking violations and shows riders how to park their scooters safely.

Sustainability

Our Environmental Policy is part of Bolt’s on-going commitment to reduce the environmental footprint of our products.

Sustainable operations

Sustainable practices power our processes. Using electric vehicles for internal operations, and renewable energy in our warehouses and offices are just two examples. We’re committed to bringing green transport options to cities and offsetting our CO2 emissions.

The highest environmental standards

We’re proud to be ISO 14001:2015 certified. We’re committed to enhancing our environmental management system, putting in place effective procedures that minimise our environmental impact.

Popularising greener transport

We actively work to reduce the number of short car trips in cities by encouraging the use of greener methods. We also incentivise users to opt for these modes through in-app messages and promotions, resulting in a up to 200% rise in e-scooter use.

City Solutions Blog

We're here to help

As the largest micromobility operator in Europe, we’re keen to share our experiences and advise local governments on micromobility solutions.
Kontakt oss