Regulamin konkursu Prima Aprilis

30 mar 2023

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady kampanii walentynkowej organizowanej w wykorzystaniem aplikacji Bolt Food na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizatorem kampanii jest Bolt Operations OÜ (Bolt) Vana-Lõuna 15, 10134 Tallinn, Estonia
 3. Okres trwania kampanii w Polsce to od 30.03.2023 r. do 07.04.2023 r. (włącznie). Kampania obowiązuje i jest adresowana do uczestników na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
 4. Aby wziąć udział w kampanii
  1. uczestnik musi dodać na swoje Instagram story zdjęcie lub video, dodać krótki opis zawierający historię dotyczącą psikusa na Prima Aprilis związanego z jedzeniem i oznaczyć konto @boltfood_pl. Story musi być opublikowane w dniach 30.03.2023 r. – 01.04.2023 do godziny 16:00. Profil uczestnika musi być publiczny.
  2. Bolt stworzy dedykowane kody promocyjne zawierające frazy kluczowe z opublikowanych historii.
  3. Kody i historie zostaną opublikowane na profilu @boltfood_pl na Instagram Stories
  4. uczestnik może złożyć zamówienie w aplikacji Bolt Food z wykorzystaniem otrzymanego kodu promocyjnego w okresie trwania kampanii; uczestnik może udostępnić kod promocyjny otrzymany od Bolt swoim znajomym i zachęcić ich do złożenia zamówienia w aplikacji Bolt Food z wykorzystaniem tego kodu promocyjnego w celu uzyskania jak największej liczby złożonych zamówień dla danego kodu promocyjnego.
 5. Aby dane zamówienie z użyciem kodu promocyjnego zostało uwzględnione w konkursie, zamówienie musi zostać w pełni zrealizowane (tj. opłacone i dostarczone; nie może zostać anulowane itp.). 
 6. Do zamówień składanych z wykorzystaniem konkursowych kodów promocyjnych będzie zastosowana darmowa dostawa. Jeden kod promocyjny może zostać użyty do 500 razy. Maksymalna liczba zamówień złożonych z wykorzystaniem jednego kodu promocyjnego to 5 na jedno konto.
 7. Uczestnik, którego kod promocyjny zostanie użyty najwięcej razy w okresie trwania kampanii, wygrywa następującą nagrodę: dwa vouchery na wydarzenia e-bilet o wartości 500 PLN każdy, oraz zniżkę w wysokości -30% na 5 zamówień z platformy Bolt Food. 
 8. Regulamin realizacji voucherów na wydarzenia jest ustalony przez zewnętrznego dostawcę usług firmę E-bilet jest dostępny na stronie https://storage.ebilet.pl/termsandconditions/Regulamin_Vouchera_17012023_FINAL.pdf
 9. Kody zniżkowe na zamówienia na platformie Bolt Food zostaną przesłane zwycięzcy w formie wiadomości na Instagramie. Kody będą ważne 1 miesiąc od momentu otrzymania.  
 10. W razie gdyby kody promocyjne otrzymane przez dwóch lub kilku różnych uczestników zostały wykorzystane tyle samo razy, nagrodę wygrywa uczestnik, którego kod jako pierwszy osiągnął tę liczbę wykorzystań. Wartość nagrody to kwota brutto z uwzględnieniem wszelkich podatków dochodowych, opłat i innych podobnych obciążeń. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za rozliczenie i zapłatę podatku dochodowego i innych podatków, które mogą mieć zastosowanie do nagrody.
 11. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w dniu 12.04.2023 r. w kanałach społecznościowych Bolt. W razie, gdyby uczestnik wykorzystywał dane osobowe innej osoby w związku z udziałem w kampanii, uczestnik ten zobowiązany jest uzyskać wyraźną zgodę takiej osoby na wykorzystanie jej danych osobowych dla celów kampanii i poinformować ją, że jej dane osobowe będą przetwarzane przez Bolt zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności Bolt Food dostępnej na stronie: https://food.bolt.eu/legal.
 12. Ewentualne reklamacje związane z organizacją kampanii należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia wzięcia udziału w kampanii przez uczestnika w zakładce pomoc w aplikacji Bolt Food. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana uczestnikowi w aplikacji Bolt Food w ciągu 14 dni. Reklamacje związane z realizacją voucherów na wydarzenia E-bilet należy składać bezpośrednio do zewnętrznego dostawcy usług zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie https://storage.ebilet.pl/termsandconditions/Regulamin_Vouchera_17012023_FINAL.pdf 
 13. Pracownicy Bolt i spółek należących do tej samej grupy co Bolt, jak również członkowie ich rodzin, są wyłączeni z udziału w kampanii. 

Ostatnio dodane posty