For commuting.<0/>For leisure.<1/>For the planet.

For commuting.
For leisure.
For the planet.

Choose Bolt electric bikes for a reliable, safe, and low-cost ride to your destination.

How to rent an e-bike

How to rent an e-bike
 1. Znajdź hulajnogę

  Find an e-bike on the street or locate one using the map in the Bolt app.

 2. Odblokuj w aplikacji

  Use the Bolt app to unlock an e-bike and start your ride.

 3. Postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa

  Follow the traffic rules, use bike lanes, and wear a helmet for your safety.

 4. Parkuj uważnie

  Park your e-bike away from public pathways — your community will appreciate it.

E-bike rules to follow

Safety’s our priority, so we've set some guiding rules to keep you and other commuters safe.

Załóż kask
Wear your own helmet or win one in our regular giveaways.
Przestrzegaj zasad ruchu drogowego
Ride in bike lanes and respect your fellow commuters.
Parkuj odpowiedzialnie
Park at bike racks and avoid blocking the pavement.

Baza wiedzy

An e-bike, also known as an electric bike, is a bicycle that's powered by an electric motor and battery. It provides assistance to riders, making it easier to travel greater distances with less effort.

Odpowiedzialny partner dla miasta

Współpracujemy z miastami, aby ulice były mniej zatłoczone, powietrze czystsze, a miasta bardziej dostępne dla wszystkich.

Przeczytaj więcej na blogu Bolt