Regulamin konkursu Ur’tacos French Tacos

12 maj 2023

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady kampanii Ur’tacos French Tacos organizowanej w wykorzystaniem aplikacji Bolt Food na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizatorem kampanii jest Bolt Operations OÜ (Bolt) Vana-Lõuna 15, 10134 Tallinn, Estonia
 3. Okres trwania kampanii w Polsce to od 12.05.2023 r. do 31.05.2023 r. (włącznie). Kampania obowiązuje i jest adresowana do uczestników na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
 4. Aby wziąć udział w kampanii: uczestnik musi zamówić z restauracji Ur’tacos French Tacos lub French Tacos and More przez aplikację Bolt Food w okresie 12-31.05.2023.
 5. Aby dane zamówienie z użyciem kodu promocyjnego zostało uwzględnione w konkursie, zamówienie musi zostać w pełni zrealizowane (tj. opłacone i dostarczone; nie może zostać anulowane itp.)
 6. Bolt wyłoni 3 uczestników, którzy złożą najwięcej zamówień w okresie trwania kampanii w wybranych restauracjach. Uczestnicy, wygrywa następującą nagrodę: voucher do zrealizowania w restauracji Ur’tacos French Tacos o wartości 80-PLN każdy. 
 7. W razie gdyby więcej niż troje zwycięskich uczestników złoży taką samę liczbę zamówień, nagrodę wygrywają uczestnicy, którego pierwsi osiągneli tą liczbę zamówień.
 8. Wartość nagrody to kwota brutto z uwzględnieniem wszelkich podatków dochodowych, opłat i innych podobnych obciążeń. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za rozliczenie i zapłatę podatku dochodowego i innych podatków, które mogą mieć zastosowanie do nagrody.
 9. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w dniu 4.06.2023 r. Poprzez push w aplikacji. W razie, gdyby uczestnik wykorzystywał dane osobowe innej osoby w związku z udziałem w kampanii, uczestnik ten zobowiązany jest uzyskać wyraźną zgodę takiej osoby na wykorzystanie jej danych osobowych dla celów kampanii i poinformować ją, że jej dane osobowe będą przetwarzane przez Bolt zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności Bolt Food dostępnej na stronie: https://food.bolt.eu/legal.
 10. Ewentualne reklamacje związane z organizacją kampanii należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia wzięcia udziału w kampanii przez uczestnika w zakładce pomoc w aplikacji Bolt Food. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana uczestnikowi w aplikacji Bolt Food w ciągu 14 dni.
 11. Pracownicy Bolt i spółek należących do tej samej grupy co Bolt, jak również członkowie ich rodzin są wyłączeni z udziału w kampanii.

Ostatnio dodane posty