Standardy bezpieczeństwa w przewozach osób taksówką

18 mar 2022

Bolt-safety

Bezpieczeństwo naszych pasażerek i pasażerów stanowi nasz absolutny priorytet. Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim aktom przemocy dotykających kierowców/kierowczynie oraz pasażerów/pasażerki i deklarujemy, że podejmujemy i będziemy podejmować zdecydowane działania w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdów taksówką.  

Niniejsze Standardy bezpieczeństwa w przewozach osób taksówką, określają zasady postępowania, które obecnie wdrażamy i planujemy wdrażać w najbliższej przyszłości. Mamy nadzieję, że będą one stanowić wzorzec dla standardów realizacji usług w sektorze przewozu osób taksówką. Dokument ten obejmuje cztery obszary: 

 • Działania wobec kierowców/kierowczyń
 • Działania wobec pasażerek/pasażerów
 • Działania wewnętrzne
 • Monitoring wdrożonych rozwiązań.

Do wdrażania poniższych Standardów może dołączyć każdy uczestnik sektora przewozu osób taksówką, do czego aktywnie zachęcamy.

DZIAŁANIA WOBEC KIEROWCÓW 

 1. Wprowadzenie programu edukacyjnego, mającego na celu podnoszenie świadomości kierowców/kierowczyń w zakresie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pasażerkom i pasażerom oraz nieuchronności konsekwencji w razie popełnienia czynu niedozwolonego.
 2. Uzupełnienie regulaminów dla kierowców/kierowczyń o klauzulę, w której jasno zdefiniowane zostaną niewłaściwe zachowania wobec pasażerek i pasażerów, w ramach której kierowcy zobowiążą się do świadczenia swoich usług bez uprzedzeń rasowych, wiekowych, płciowych, szowinistycznych, ksenofobicznych czy nacjonalistycznych oraz zaświadczą, że znane są im sankcje grożące za złamanie powyższego zobowiązania.
 3. Rozwijanie rozwiązań pozwalających na weryfikację tożsamości kierowców/kierowczyń zarówno przed dodaniem ich do platformy, jak i w trakcie świadczenia przez nich usług.

DZIAŁANIA WOBEC PASAŻERÓW 

 1. Zobowiązujemy się do traktowania z należytą starannością i uwagą zgłoszeń, których bylibyśmy odbiorcami, dotyczących sytuacji przemocy, których ofiarami byliby pasażerki i pasażerowie, korzystający z usług przewozu osób taksówką oferowanych przez nasze firmy oraz do podjęcia odpowiednich działań następczych. 
 2. Zobowiązujemy się do informowania ofiar o ich prawach i oferowania im wsparcia psychologicznego i prawnego w kontaktach z policją. Wsparcie to może być zapewniane przez organizacje zewnętrzne. 
 3. Rozwijanie narzędzi bezpieczeństwa wbudowanych w aplikację takich jak:
 • przycisk bezpieczeństwa umożliwiający natychmiastowe połączenie z numerem alarmowym, 
 • bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia w aplikacji, 
 • możliwość udostępniania swojej lokalizacji, trasy przejazdu i danych dotyczących pojazdu i kierowcy, w trakcie trwania kursu w czasie rzeczywistym, 
 • przycisk bezpieczeństwa umożliwiający natychmiastowe zakończenie przejazdu,
 • rejestracja każdego przejazdu przez GPS, 
 • anonimizacja numerów telefonów pasażerek i pasażerów oraz kierowców i kierowczyń, 
 • system oceny kierowcy oraz pasażera,
 • weryfikacja zgodności numeru rejestracyjnego, marki i modelu pojazdu oraz zdjęcia kierowcy przed przejazdem.

DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE 

 1. Przeszkolenie pracowników i pracowniczek, którzy mają kontakt z ofiarami, poprzez szkolenia z przedstawicielami stowarzyszeń/organizacji walczących z przemocą seksualną i dyskryminacją. 
 2. Opracowania projektów edukacyjnych, których treść będzie konsultowana z organizacjami eksperckimi, służących do podnoszenia świadomości kierowców/kierowczyń w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i przeciwdziałaniu dyskryminacji. 
 3. Przetwarzanie zgłoszeń przez operatorów. W tym zakresie zobowiązujemy się do traktowania z należytą starannością i uwagą zgłoszeń, których bylibyśmy odbiorcami, dotyczących sytuacji przemocy, których ofiarami są pasażerki i pasażerowie, oraz do podjęcia odpowiednich działań następczych. Uczynienia systemów ostrzegania bardziej dostępnymi i skutecznymi, w szczególności poprzez umożliwienie natychmiastowego kontaktu z ofiarą po zdarzeniu oraz ułatwienie pasażerom zgłaszania zdarzeń poprzez udostępnienie funkcji łatwo dostępnej podczas podróży. 
 4. Zapewnienie lepszej koordynacji ze służbami policji i wymiaru sprawiedliwości  – poprzez dedykowane kanały do przesyłania informacji na wniosek służb, a także poprzez systematyczne kontaktowanie się z policją po zgłoszeniu w celu niezwłocznego dostarczenia im informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia dochodzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 

MONITORING WDROŻONYCH ROZWIĄZAŃ 

 1. Zostanie powołany komitet monitorujący którego zadaniem będzie monitorowanie wdrażania powyższych Standardów, wymiana informacji o praktykach stosowanych przez różne organizacje, zapewnienie ich realizacji oraz opracowywanie nowych propozycji działań.  

Komitet ten, będzie spotykał się co sześć miesięcy, pod przewodnictwem niezależnej organizacji eksperckiej – Fundacji Feminoteka

Ostatnio dodane posty