Zostałem obciążony(-a) dwukrotnie za ten sam przejazd

Twój bank mógł dokonać tymczasowej preautoryzacji karty w celu weryfikacji jej ważności i zminimalizowania ryzyka bezprawnego użycia karty i Twoich danych. Jeżeli tak się stało, na wyciągu zobaczysz blokadę określonej kwoty.

W związku z procedurą autoryzacji Twoja karta nigdy nie zostanie ostatecznie obciążona ceną za przejazd, a blokada ulega zwolnieniu natychmiast lub w ciągu 10 dni roboczych. W rzadkich przypadkach zwolnienie blokady może trwać do 30 dni, w zależności od banku.

Jeżeli blokada nie zostanie zdjęta z Twojego konta w ciągu 10 dni, prosimy o kontakt ze swoim bankiem lub instytucją finansową.

Autoryzacja może być przeprowadzona również w przypadku anulowanych przejazdów. 

Autoryzacja karty może zakończyć się niepowodzeniem z następujących przyczyn:

  • brak wystarczających środków na karcie,
  • brak zgody Twojego banku na realizację transakcji,
  • system wykryje podejrzane działanie na karcie.

Jeżeli autoryzacja nie dojdzie do skutku, zamówienie przejazdu nie będzie możliwe. W takim przypadku skontaktuj się z naszym Zespołem Wsparcia.

Zamów w kilka sekund, rusz w drogę w kilka minut

Dostępne dla urządzeń z systemem iOS i Android.
Zamów w kilka sekund, rusz w drogę w kilka minut