Zmiana ceny

Aby dokonać jakichkolwiek zmian w menu, skontaktuj się z Zespołem Wsparcia.

Zmiany w menu mogą obejmować:

  • Dodawanie i usuwanie przedmiotów i kategorii
  • Dodawanie i usuwanie dodatków do przedmiotów
  • Zmiany cen przedmiotów
  • Zmiany nazw i opisów przedmiotów oraz nazw kategorii
  • Dodawanie, zmienianie bądź usuwanie zdjęć przedmiotów
  • Dodawanie lub zmienianie ofert lunchowych bądź innych ofert czasowych

W wiadomości do Zespołu Wsparcia opisz wszelkie zmiany, jakie chcesz wprowadzić. Upewnij się, że jeżeli dodawane są nowe przedmioty bądź informacje, w wiadomości podane są wszystkie wymagane elementy, takie jak nazwa, cena, opis i kategoria.

Jeżeli zmiany dotyczą dużej części menu, możesz przesłać nowe menu w formacie PDF, CSV lub XLSX. Upewnij się, że przesłane pliki są czytelnie sformatowane.

Przesłane zdjęcia muszą być wykonane w formacie 16:9 oraz wysokiej jakości. Aby zdjęcia dobrze komponowały się w aplikacji, upewnij się że mają one jednolite tła i układ.

Jeżeli chcesz dodać kampanię promocyjną typu 1+1 bądź zniżkę na wybrane przedmioty, opisz jakie przedmioty będą dostępne w kampanii promocyjnej i jakie będą jej dokładne warunki.

Ważne: Pamiętaj, aby o większych zmianach menu informować Zespół Wsparcia z minimum kilkudniowym wyprzedzeniem, aby umożliwić naszemu zespołowi ich wprowadzenie w odpowiednim czasie.

Zamów przejazd i rusz w drogę w kilka minut.

Możesz również zamówić przejazd online.

Zamów przejazd i rusz w drogę w kilka minut.