Jak utworzyć promocję

Restauracje mogą tworzyć i śledzić promocje w Portalu dla Restauracji. Te promocje będą widoczne dla wszystkich użytkowników i obejmują zniżki na całe menu. 

Aby utworzyć promocję:

 • Kliknij w sekcję Promocje w menu
 • Kliknij w przycisk +Nowa promocja:
  • Wybierz Rodzaj promocji (zniżka na menu, darmowa dostawa)
  • Ustaw szczegóły promocji (datę rozpoczęcia i zakończenia - maks. 30 dni
  • Sprawdź, czy wszystkie dane są poprawne i kliknij przycisk Opublikuj.

Po opublikowaniu Promocja pojawi się w widoku Promocje. W tym miejscu znajdziesz aktywne, zaplanowane i zakończone promocje, Promocje wyświetlane są w kolejności od najnowszej według dat rozpoczęcia i zakończenia.  

Nowe promocje można ustawiać co dwa tygodnie. Proszę mieć na uwadze, że jeżeli w danym okresie aktywne są dwie różne promocje, do zamówień będzie stosowana ta, dla której ustawiono wyższą zniżkę. 

Uwaga: Jeżeli funkcja ustawiania promocji jest niewidoczna w Portalu, prosimy o kontakt ze swoim opiekunem klienta. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji konieczne jest spełnienie określonych warunków.

Odrzucenie promocji

Jeżeli konieczne jest odrzucenie promocji przed ustawioną datą zakończenia:

 • Kliknij sekcję Promocje w menu
 • Wybierz określoną promocję 
 • Kliknij przycisk Odrzuć promocję
 • Wybierz opcję Odrzuć

Proszę mieć na uwadze, w przypadku odrzucenia promocji przed ustaloną datą zakończenia, nie będzie możliwości ustawienia nowych promocji.

Jak sprawdzić wyniki promocji

Dla każdej promocji można sprawdzić liczbę klientów, którzy wzięli w niej udział, liczbę zamówień i wyniki sprzedaży..

Aby to zrobić:

 • Kliknij sekcję Promocje w menu
 • Wybierz określoną promocję 

Wskaźniki są aktualizowane codziennie. 

Zamów przejazd i rusz w drogę w kilka minut.

Możesz również zamówić przejazd online.

Zamów przejazd i rusz w drogę w kilka minut.