DAC7 i wymagane dane partnerów

Wszyscy nowi partnerzy Bolt w Unii Europejskiej, Norwegii i w Zjednoczonym Królestwie zobowiązani są podać swoje aktualne numery identyfikacji podatkowej (tj. NIP lub PESEL) z chwilą rejestracji na platformie lub w ciągu 60 dni od daty aktywacji konta, na żądanie Bolt. Jest to wymagane dla celów przekazywania tych danych organom podatkowym zgodnie z Dyrektywą DAC7.

W razie nieprzekazania nam aktualnych danych w wyżej wymienionym terminie, konto partnera może zostać zawieszone oraz/lub wypłata zarobków może zostać wstrzymana do czasu przekazania aktualnych wymaganych danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Ogólnych Warunkach.

Ważne:

Nazwa i format numeru identyfikacji podatkowej (tj. NIP lub PESEL) mogą się różnić w zależności od kraju i charakteru partnera (osoba fizyczna a osoba prawna, przedsiębiorstwo). W krajach UE, w Norwegii i w Zjednoczonym Królestwie obowiązują dane podane poniżej.
Jeżeli posiadasz numer identyfikacji podatkowej nadane w innych krajach niż te, z których prowadzisz działania, prosimy o podanie ich wszystkich.

 

Country

Numer identyfikacji podatkowej osoby fizycznej (nazwa + format)

Numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej (nazwa + format)

Austria

N/A

Steuernummer (St. Nr.), Format: 99-999/9999

Belgium

Numéros d’identification fiscale (NIF) = Numéro National (NN), Format: 99999999999

Numéros d’identification fiscale (NIF) = Belgische ondernemingsnummer, Format: 0999.999.999 

Croatia

Osobni identifikacijski broj (OIB), Format: 99999999999

Cyprus

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Format: 99999999L

Czech Republic

Daňové Identifikační Číslo (DIČ), Format: 999999/999 or 999999/9999

Estonia

Maksukohustuslasena registreerimise number = Isikukood, Format: GYYMMDDSSSC

Maksukohustuslasena registreerimise number (KMKR) = Registrikood, Format: 99999999

Finland

Verotunnistenumero =Henkilötunnusta, Format: 999999(+/-/A)999(L/9)

Verotunnistenumero=Y-Tunnus, Format: 1234567-8

France

Numéro fiscal de référence / numéro SPI, Format: 99 99 999 999 999

Numéro SIREN, Format: 999 999 999

Germany

Steuerliche Identifikationsnummer (Steuernummer) = Identifikationsnummer, Format: 99 999 999 999

Steuerliche Identifikationsnummer (Steuernummer) = Handelsregisternummer/Steuernummer, Format: HRB 10000B or 21/815/08150

Hungary

Adóazonosító jel, Format: 999999999

Adószám, Format: xxxxxxxx-y-zz

Ireland

Tax Identification Number = Personal Public Service Number (PPS No) or CHY (non-natural person), Format: 1234567T or 1497955KA or CHY 1234

Tax Identification Number = Tax Reference Numbers (TRNs), Format: 1234567T or 1497955KA

Latvia

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (NMIN) = TBC, Format: 38XXXX-XXXXX or 121212-XXXXX

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (NMIN), Format:

 • 9000xxxxxxx (issued by SRS)
 • 4000xxxxxxx or 5000xxxxxxx (issued by Register of Enterprise)

Lithuania

Mokesčių identifikavimo numeris = TBC, Format: 9999999999

Mokesčių identifikavimo numeris = Juridinio asmens kodas, Format: 999999999

Malta

Tax identification number (nationals) (TIN) = Identity card number, Format: (0000)999L till 9999999L


Or Taxpayer reference number, Format: 999999999 (non-EU nationals)

Taxpayer reference number (TRN/TIN), Format: 999999999

Netherlands

Burgerservice Nummer (BSN), Format: 999999999

BTW-nummer = VAT, Format: 999999999

Norway

Nasjonalt identitetsnummer or D-nummer, Format:99999999999

Organisasjonsnummer, Format: 999999999 or 999999999LLL (VAt-liable entity)

Poland

Numery identyfikacji podatkowej (NIP) = PESEL, Format: 99999999999

Numery identyfikacji podatkowej (NIP), Format: 9999999999

Portugal

Número de identificação fiscal (NIF), Format: 1xx xxx xxx or 2xx xxx xxx or 45x xxx xxx (non-residents)

Número de identificação fiscal (NIF), Format: 

 • 5xx xxx xxx (corps and public entities)
 • 6xx xxx xxx (state entities)
 • 70x xxx xxx or 71x xxx xxx or 72x xxx xxx (inheritances, corporations, non-residents, investment funds)
 • 90x xxx xxx or 91x xxx xxx (irregular companies and others)
 • 98x xxx xxx (corps and non-residents without permanent establishment)

Romania

Numerele de identificare fiscală (NIF-uri), Format: 9999999999999

Numerele de identificare fiscală (NIF-uri), Format: 9999999999

Slovakia

Daňové Identifikačné čísla (DIČ) = Rodné číslo, Format: 9999999999 or 999999/999(9)

Daňové Identifikačné čísla (DIČ), Format: 9999999999 or 999999/999(9)

Spain

Número de identificación fiscal (NIF), Format:

 • 99999999L  (natural persons with DNI)
 • L9999999L (non-resident without DNI)
 • X ó Y ó Z 9999999 (foreigners with NIE)
 • M9999999L (foreigners without NIE)

Número de identificación fiscal (NIF), Format: L99999999

Sweden

Skatteregisteringsnummer (TIN) = Personnummer or Samordningsnummer (not registered in Swedish public records), Format: Format: 999999–9999 or 999999+9999

Skatteregisteringsnummer (TIN), Format  

 

 

Zamów przejazd i rusz w drogę w kilka minut.

Możesz również zamówić przejazd online.

Zamów przejazd i rusz w drogę w kilka minut.