Vi tänker om transport i städerna

Vi tänker om transport i städerna

Vårt mål är att hjälpa städer att hitta hållbara transportlösningar, utveckla och dela kunskap och realtidsdata för att förbättra invånarnas livskvalitet.

Mikromobilitet i städer

Operating fleets of light vehicles in 200+ cities has given us a unique understanding of the importance of strong local regulations. Micromobility in cities can be handled in a couple of different ways.

Gatuavgifter för mikromobilitet

Hjälper staden att finansiera förbättringar av infrastruktur och andra transportalternativ.

Begränsar antalet fordon på gatorna eftersom operatörer vill minimera kostnader.

Får operatörer att vidta åtgärder som leder till maximal fordonsanvändning.

Frigör det offentliga stadsutrymmet genom att begränsa antalet scootrar och elcyklar.

Tillstånd för privata operatörer

Operatörer måste kunna uppvisa sina verksamhetsplaner samt följa lokala bestämmelser.

Kräver att operatörer regelbundet delar data så att kommunen kan kontrollera att regler följs.

Får operatörer att sätta upp mål för utnyttjandegrad av flottan för att uppmuntra till regelbunden användning av tjänsten.

Ger städer mer makt att verkställa lokala regler.

Som Europas största mikromobilitetsoperatör delar vi gärna med oss av våra unika insikter för att hjälpa till att utarbeta en effektiv mikromobilitetsreglering i städer.

Kontakta oss

Verktyg för att omforma stadstrafiken

Användning av scootrar omvandlar stadsmiljöer genom att minska koldioxidutsläppen, biltrafik och föroreningar.

Som Europas största mikromobilitetsoperatör fokuserar vi på att leverera en säker och hållbar tjänst.

Scootrar kompletterar kollektivtrafiken och hjälper människor att ta sig runt på ett hållbart sätt.

I många större europeiska städer börjar och slutar mer än 30 % av Bolts scooterturer inom 100 meter från en hållplats för kollektivtrafik.

Säkerhet är vår prioritet

Unika säkerhetsfunktioner

Innovativa säkerhetsfunktioner för att förebygga samt göra användare uppmärksamma på faror, som exempelvis vårt patenterade system som varnar vid samåkning samt ett kognitivt reaktionstest för att förebygga körning under påverkan av alkohol eller andra substanser.

Utbilda användare

Vi uppmanar användare att köra elfordonen ansvarsfullt och ta hänsyn till säkerheten för dem själva och medtrafikanter. Vårt säkerhetsverktyg ger användare möjlighet att växla till nybörjarläge, lära sig mer om regler samt få säkerhetsinstruktioner och tips.

Parkera ansvarsfullt

Vi utbildar våra användare att parkera ansvarsfullt och uppmuntrar dem att rapportera om de uppmärksammar felparkering eller oansvarigt beteende. Dessutom upptäcker vår AI-teknik parkeringsöverträdelser och visar användare hur man parkerar på ett säkert och korrekt sätt.

Hållbarhet

Vår miljöpolicy är en del av Bolts pågående åtagande att minska våra produkters klimatpåverkan.

Hållbar verksamhet

Vi använder oss av hållbara metoder för att driva våra processer inom verksamheten, exempelvis använder vi elfordon för intern verksamhet samt förnybar energi i våra lager och kontor. Vi vill kunna erbjuda hållbara transportsätt för människor i städer samtidigt som vi kompenserar för våra klimatavtryck.

De högsta miljökraven

Vi är stolta över att vara ISO 14001:2015 certifierade. Vi arbetar för att förbättra vårt miljöledningssystem genom att införa effektiva rutiner som minimerar vår klimatpåverkan.

Vi uppmuntrar till hållbara transportalternativ

Vi arbetar aktivt för att minska antalet korta bilresor i städerna genom att uppmuntra kunder att använda smarta och hållbara alternativ via meddelanden och kampanjer i appen. Detta resulterar i en ökning med upp till 200 % i användningen av mikromobilitetsfordon som scootrar och elcyklar.

Stadslösningar – blogginlägg

Vi finns här

Som Europas största mikromobilitetsoperatör vill vi gärna dela med oss av våra erfarenheter och ge råd till lokala myndigheter om mikromobilitetslösningar.
Kontakta oss