Så jobbar vi med hållbarhet på Bolt

Vi har ett långsiktigt åtagande att minska vår klimatpåverkan så mycket som möjligt samt kompensera för de återstående utsläppen. För att göra detta ser vi till att stödja olika globala klimatprojekt, effektivisera vår verksamhet på lokal nivå, samt öka antalet eldrivna fordon på plattformen.

Våra projekt

För att kompensera för vår klimatpåverkan stödjer vi olika klimatprojekt på global nivå. I samarbete med Seedballs Kenya har vi planterat över 11 miljoner trädfrön för att återplantera nedskövlade områden i Kenya. Dessa träd bidrar till att kompensera för klimatavtryck från resor med Bolt och Bolt Food-leveranser. I Europa har vi ett samarbete med One Tree Planted för att plantera träd i Portugal och Rumänien.

I samarbete med Climate Impact Partners, finansierar vi klimatprojekt som hjälper till att neutralisera Bolt Business-resor och resterande utsläpp från tillverkning av elsparkcyklar och elcyklar.

Bolts Green Plan

Vi följer vår klimatpåverkan
Det är viktigt för oss att förstå vår påverkan på miljön och klimatet för att kunna besluta hur vi bäst ska minska den och hur vi ska kompensera på ett effektivt sätt.
Hållbara transportlösningar
Genom att erbjuda eldrivna fordon (taxi, elsparkcykel, elcykel) på vår plattform, ger vi möjligheten till kunder att välja hållbara transportsätt när de reser i städer. Dessutom uppfyller vi höga miljökrav i vår dagliga verksamhet (ISO14001).
Klimatkompensation för utsläpp
Genom att investera i återplantering av skog, markvård och andra klimatprojekt kompenserar vi för klimatavtryck som genereras från vår verksamhet globalt, samtidigt som det gör en positiv inverkan på våra samhällen.
Se Bolts miljöpolicy för mer information.
Meaning

Vad betyder detta för dig?

Vi spårar våra utsläpp och arbetar aktivt med att minska dem. Vi investerar också i återplanterings- och naturvårdsprojekt över hela världen för att kompensera för de resterande utsläppen från vår verksamhet

Genom att använda Bolts tjänster kan du med gott samvete resa till din destination, med vetskapen om att vi gör vad vi kan för att minimera miljöpåverkan av våra mobilitetstjänster.

Är du redo för att göra skillnad?

Genom att välja Bolt för dina resor hjälper du till att forma framtiden för hållbar mobilitet.

Läs mer på vår blogg