Bolts miljöpolicy

Syftet med denna miljöpolicy är att göra det möjligt för alla Bolts medarbetare och samarbetspartners att förstå både sitt juridiska och etiska ansvar när det gäller Bolts klimatavtryck, samt ge dem befogenhet att tillämpa hållbarhetsprinciper inom sina respektive arbetsområden. Denna policy är hörnstenen i Bolts pågående åtagande för att minska vårt klimatavtryck, öka vårt ansvar och tydliggöra våra hållbarhetsprioriteringar.

Introduktion

Bolt är den ledande europeiska mobilitetsplattformen som fokuserar på att göra resor i städerna både prisvärda och mer hållbara genom att erbjuda tillgängliga transporttjänster.

När företaget startades 2013 var visionen att minska beroendet av privatägda bilar. Idag fokuserar vi på att erbjuda våra befintliga och potentiella kunder flera klimatsmarta transportsätt genom vår plattform för delad mobilitet.

Eftersom transport är en av de största miljöbovarna som orsakar luftföroreningar, har vi ett enormt miljöansvar att försöka minska vårt klimatavtryck och jobba mot ett klimatneutralt mål, både när det gäller våra plattformstjänster och hur våra anställda och partners förhåller sig till det.

Bolt är engagerad i en långsiktig miljöförvaltningsplan. Vi strävar efter att säkerställa en hållbar strategi för alla former av mobilitet på plattformen, med ett långsiktigt mål att arbeta mot noll klimatpåverkan samt att integrera ansvar, dels hos våra medarbetare och dels genom våra beslutsprocesser.

Målen och principerna i vår miljöpolicy tillämpas på alla mobilitetstjänster som Bolt ansvarar för.

Principer för miljöförvaltning

Följande principer för miljöförvaltning ger en övergripande hållbarhetstyrning hos Bolt:

  1. Ett åtagande att minska våra utsläpp och att hitta lösningar på hur vi kan förbli hållbara långsiktigt i vår affärsverksamhet.
  2. Efterlevnad av tillämpliga regelverk avseende miljömål och miljöåtaganden.
  3. Välja affärspartners som prioriterar miljön och har egna hållbarhetsmål.
  4. Ett åtagande att ständigt förbättra vårt miljöförvaltningssystem och förbättra vår miljöprestanda.