Bolts miljöpolicy

Bolts miljöpolicy

This policy is the cornerstone of Bolt’s on-going commitment to reduce our environmental footprint, enhance our responsibility and clarify our sustainability priorities.
The purpose of this Environmental Policy is to enable all Bolt employees and partners to understand both their legal and ethical responsibilities concerning Bolt’s environmental footprint, and empower them to apply principles of sustainability in their respective line of work.
Introduktion

Introduktion

Bolt är den ledande europeiska mobilitetsplattformen som fokuserar på att göra resor i städerna både prisvärda och mer hållbara genom att erbjuda tillgängliga transporttjänster.

När företaget startades 2013 var visionen att minska beroendet av privatägda bilar. Idag fokuserar vi på att erbjuda våra befintliga och potentiella kunder flera klimatsmarta transportsätt genom vår plattform för delad mobilitet.
Introduktion
Eftersom transport är en av de största miljöbovarna som orsakar luftföroreningar, har vi ett enormt miljöansvar att försöka minska vårt klimatavtryck och jobba mot ett klimatneutralt mål, både när det gäller våra plattformstjänster och hur våra anställda och partners förhåller sig till det.
Introduktion
Bolt är engagerad i en långsiktig miljöförvaltningsplan. Vi strävar efter att säkerställa en hållbar strategi för alla former av mobilitet på plattformen, med ett långsiktigt mål att arbeta mot noll klimatpåverkan samt att integrera ansvar, dels hos våra medarbetare och dels genom våra beslutsprocesser.

Målen och principerna i vår miljöpolicy tillämpas på alla mobilitetstjänster som Bolt ansvarar för.
Principer för miljöförvaltning

Principer för miljöförvaltning

Följande principer för miljöförvaltning ger en övergripande hållbarhetstyrning hos Bolt:
 • Green circle
  Ett åtagande att minska våra utsläpp och att hitta lösningar på hur vi kan förbli hållbara långsiktigt i vår affärsverksamhet.
 • Green circle
  Efterlevnad av tillämpliga regelverk avseende miljömål och miljöåtaganden.
 • Green circle
  Välja affärspartners som prioriterar miljön och har egna hållbarhetsmål.
 • Green circle
  Ett åtagande att ständigt förbättra vårt miljöförvaltningssystem och förbättra vår miljöprestanda.
Bolt logo

Beställ en Bolt-taxi

Beställ mat

Beställ en resa online