Bolts säkerhetslabb

Bolts säkerhetslabb

Säkerheten i centrum för mikromobilitet.

Transparens om säkerhet och samarbeten med städer

Eftersom säkerhetsrelaterad forskning om mikromobilitet fortfarande är begränsad är transparens kring operatörsdata avgörande för att hjälpa städer att fatta välgrundade beslut om framtiden för sina transportsystem.

Bolt har åtagit sig att samarbeta med städer för att implementera säker mikromobilitet genom öppen dialog om kritiska säkerhetsproblem och hur de kan lösas.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra data, vår forskning och våra samarbeten med städer.

<0>Markus Villig</0>,<1/> Bolts grundare & VD
Data och forskning är avgörande för att utveckla nya verktyg som ökar säkerheten för samtliga trafikanter så mycket som möjligt. I vårt säkerhetskit har vi infört flertalet funktioner, från berusningstest till upptäckt av samåkning på samma fordon.

Genom Bolts säkerhetslabb kan vi dela med oss av våra insikter till städer och stödja deras utveckling av säkra och hållbara mikromobilitetslösningar.
Markus Villig,
Bolts grundare & VD
Säkerhetslöfte för Bolts scooter

Säkerhetslöfte för Bolts scooter

Som en samarbetspartner till städer åtar vi oss att införliva följande principer i Bolts globala scooterverksamhet. Vårt mål är att stödja städernas ansträngningar för att uppnå nollvisionen – att eliminera alla dödsfall och allvarliga skador i trafiken.

2022 Bolt säkerhetsrapport för scootrar

Mellan 2020-2021 minskade Bolts olycksfrekvens med 12 % per 1 miljon km scooterresor, medan skadefrekvensen per 1 miljon km minskade med 26 %.

Läs hela rapporten för att ta reda på mer om viktiga utvecklingar inom scootersäkerhet och håll utkik efter nästa upplaga av denna årsrapport.
2022 Bolt säkerhetsrapport för scootrar
Olyckor per 1 miljon kilometer

2020-2021

2022 Bolt säkerhetsrapport för scootrar
Skador per 1 miljon kilometer

2020-2021

Höjdpunkter för forskning

Bolt logo

Beställ en Bolt-taxi

Beställ mat

Beställ en resa online