Bolt för företag

Tillförlitliga taxiresor för dina anställda. Förenklad administrativ hantering för dig.

Varför Bolt för företag?

Enkla åkturer

Betala för dina arbets-åkturer med företagskreditkort och hoppa över individuell kostnadsrapportering.

Enkel budgetering

Få en tydlig översikt över företagets transportkostnader i en månadsrapport.

Tydliga policyer

Ställ in företagets åk-policy och definiera vem och när dem kan använda affärs åkturer.

Bli vår affärsklient

Ställ in ett konto för att hantera anställdas tillgång till företagsbetalningsalternativ i Bolt.