นโยบายสิ่งแวดล้อมของโบลต์

จุดประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อมนี้คือเพื่อให้พนักงานและพาร์ทเนอร์ของโบลต์เข้าใจถึงความรับผิดชอบด้านกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโบลต์ และช่วยให้พนักงานปรับใช้แบบแผนการทำงานที่สร้างความยั่งยืน นโยบายนี้รากฐานสำคัญของโบลต์ที่มุ่งมั่นลดการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความรับผิดชอบของเราตามสิ่งสำคัญด้านความยั่งยืน

บทนำ

โบลต์คือผู้นำแพลตฟอร์มการเดินทางในยุโรปที่มุ่งมั่นในการสร้างการเดินทางที่มีราคาประหยัดและยั่งยืนมากขึ้นผ่านบริการขนส่ง

เมื่อบริษัทเริ่มให้บริการในปี 2556 จุดมุ่งหมายของเราคือเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง วันนี้เป้าหมายของเราคือการเพิ่มบริการที่ลดการปล่อยมลพิษให้กับผู้ใช้งานของเรา

เนื่องจากการเดินทางนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเราต้องลดมลภาวะดังกล่าวทั้งในแง่การบริการของแพลตฟอร์ม พฤติกรรมของพนักงานของเราจนถึงการตั้งเป้าหมายจัดการลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์เป็นสิ่งสำคัญ

Bolt is committed to a long-term environmental management plan. We aim to ensure a sustainable approach to all modes of mobility on the platform, with a long-term goal of operating at zero carbon cost as well as integrating responsibility among our employees and throughout our decision-making processes.

เป้าหมายและมาตราการในนโยบายของเราถูกปรับใช้กับบริการเดินทางทุกรูปแบบที่โบลต์ให้บริการ

มาตราการการจัดการสิ่งแวดล้อม

The following environmental management principles provide overarching governance for sustainability at Bolt:

  1. ความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยมลพิษของเราและค้นหาวิธีการแก้ไขอย่างยั่งยืนบนกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
  2. Compliance with the applicable regulatory framework related to environmental goals and obligations.
  3. การเลือกพาร์ทเนอร์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตนเอง
  4. ความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของเราและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม