Політика Bolt щодо захисту довкілля

Метою цієї екологічної політики є надання можливості всім працівникам та партнерам Bolt усвідомити свої юридичні та етичні обов'язки щодо екологічного сліду Bolt, і дати їм можливість застосовувати принципи сталості довкілля у своїй сфері діяльності. Ця політика є наріжним каменем відданості Bolt щодо зменшення нашого екологічного сліду, підвищення рівня відповідальності та укорінення пріоритетів сталості довкілля.

Вступ

Bolt – провідна європейська платформа мобільності, яка покликана зробити пересування містом більш доступним та екологічним шляхом надання своїх транспортних послуг.

Коли компанія почала свою діяльність у 2013 році, ми прагнули зменшити людську потребу в особистому автотранспорті. Сьогодні ж наша увага приділяється підвищенню рівня доступності екологічних видів транспорту серед вже існуючих та потенційних клієнтів.

Оскільки транспорт залишається основним джерелом забруднення повітря, наша відповідальність перед природою вкрай важлива – ми прагнемо звести до нуля вуглецевий слід нашої діяльності як на рівні послуг, що пропонуються у додатку Bolt, так і на рівні повсякденної роботи наших співробітників.

Bolt дотримується довгострокової стратегії щодо впровадження заходів у сфері екології. Ці заходи зачіпають усі види мобільності, доступні на нашій платформі, і націлені на перехід до нульового рівня вуглецевих викидів. Ми також заохочуємо відповідальне ставлення до природи серед наших співробітників на всіх етапах прийняття рішень.

Цілі та принципи, на які спирається наша екологічна політика, застосовуються до всіх транспортних послуг Bolt.

Принципи управління задля збереження довкіллям

В основі комплексного підходу до екологічного управління бізнесом у Bolt лежать наступні принципи:

  1. Зобов'язання щодо зниження викидів в атмосферу та усвідомленого ставлення до природи на всіх етапах діяльності компанії.
  2. Дотримання застосовних нормативних засад, що стосуються цілей і зобов'язань компанії стосовно навколишнього середовища.
  3. Надання пріоритету бізнес-партнерам, які дбають про навколишнє середовище та мають власну екологічну стратегію та відповідні орієнтири.
  4. Зобов'язання постійно вдосконалювати нашу систему екологічного управління бізнесом та поліпшення поточних показників впливу на довкілля.