Правила та умови Bolt із використання електротранспорту (дійсні з 10.03.2023 р.)

Діють з 10.03.2023 року

Ви можете завантажити офлайн-версiю цих Правил та умов для зберiгання та використання в майбутньому тут.

1. Загальні умови

1.1 Ці Умови з використання являють собою угоду (далі - Угода) між Вами ("Ви", "Користувач" або "Райдер") і ТОВ “БОЛТ ОПЕРЕЙШНЗ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 43637532 ("Болт", "Ми" або "Наше"), що стосується використання Вами (і) будь-якого засобу пересування, в тому числі того, який приводиться в рух мускульною силою або електричним приводом, доступного в Додатку, такого як електричні самокати (скутери) та електричні велосипеди (разом "Електротранспорт"); (іі) Нашого мобільного додатку для доступу і використання Електротранспорту ("Додаток"); та (ііі) інших супутніх послуг, таких як зарядка, шерінг, стягнення плати, технічне обслуговування, отримання Електротранспорту та аналогічні послуги ("Супутні послуги"), що надаються Нами ("Електротранспорт, Додаток і Супутні послуги в сукупності іменуються "Послуги"). Відповідно до Цивільного кодексу України ця Угода є публічним договором, він має юридичну силу і є рівносильним договору, підписаному сторонами, вважається укладеним з моменту, коли Користувач приймає його умови. Прийняттям умов вважається факт використання Додатку.

1.2 Наступні документи мають обов'язкову силу та включені до цієї Угоди шляхом посилання:

1.2.1 правила експлуатації Електротранспорту, викладені в додатку А до цієї Угоди ("Правила здійснення поїздки");

1.2.2 правила техніки безпеки, що стосуються використання Eлектротранспорту, викладені в Додатку, і, в залежності від випадку, в засобах забезпечення безпеки Додатку ("Правила техніки безпеки");

1.2.3 графік стягнення плати та тарифи, що зазначені в Додатку ("Тарифна сітка"), будь-яка інша інформація стосовно ціни, правил, яка відображається в Додатку, пов'язана з Базовим проїздом та Передплаченим проїздом (як визначено у розділі 4.1 Угоди), будь-які дійсні умови використання Промо-коду і будь-які інструкції, посібники (включаючи, у разі необхідності, інструкцію Користувача з експлуатації Електротранспорту), і будь-які інші вказівки та гайдлайни, відображені у Додатку; та

1.2.4 інші умови, що стосуються бізнесу і продукту, які згадані в цій Угоді, включаючи описи послуг, політики і повідомлення, в тому числі Політика Конфіденційності для Пасажирів ("Політика Конфіденційності"), яка розміщена в Додатку або за адресою: https://bolt.eu/legal/ і буде застосовуватися відповідно (mutatis mutandis) до обробки Ваших персональних даних у зв'язку з користуванням Послугами;

1.2.5 додаткові умови для конкретної країни або міста ("Зона обслуговування"), які застосовують в зоні, в якій здійснюється поїздка.

1.3 Протягом розвитку Наших Послуг, Ми можемо в будь-який час вносити зміни до цієї Угоди. Зміни набувають чинності з моменту опублікування зміненої Угоди або її додаткових умов на Нашому сайті або в Додатку. Підставою для продовження користування Послугами після такого розміщення є Ваша згода на обов'язковість Угоди з внесеними до неї змінами. Ми залишаємо за собою право повідомляти Вас про зміни через Додаток, контактну інформацію з Вашого Облікового запису, або будь-яким іншим розумним способом.

2. Використання Додатку

2.1 Послуги отримуються через Додаток. Додаток дозволяє особам, які мають потребу у пересуванні, знайти Електротранспорт шляхом обміну даними про їх місцезнаходження.

2.2 Для користування Послугами необхідно встановити Додаток та зареєструвати обліковий запис користувача ("Обліковий запис"). Під час встановлення Додатку, Ваш номер мобільного телефону буде пов'язаний з Вашим Обліковим записом і доданий в Нашу базу даних.

2.3 У разі виникнення будь-яких неполадок в роботі Додатку, Ми прагнемо виправити їх в найкоротший термін, але Ви підтверджуєте, що функціональність Додатку може бути обмежена у зв'язку із епізодичними технічними помилками, і Ми не можемо гарантувати необмежене бездоганне функціонування Додатку в будь-який час. Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки, понесені внаслідок того, що Додаток не функціонує або не може бути використаний бажаним чином.

2.4 За умови дотримання Вами умов цієї Угоди, Ми надаємо Вам обмежену, невиключну, що не підлягає субліцензуванню, відкличну, без права передачі ліцензію на право доступу і використання Додатку на Вашому персональному пристрої, дійсну виключно у зв’язку із використанням Вами Послуг.

3. Правомірність Користувачів та їх Облікових записів

3.1 Ви маєте право користуватися Послугами, якщо:

3.1.1 У вас є Обліковий запис;

3.1.2 Ваш Обліковий запис пов'язаний із діючою кредитною або дебетовою платіжною карткою або іншим способом оплати, який підтримується Додатком ("Обраний спосіб оплати");

3.1.3 Вам не менше 18 років і Ви маєте законне право керувати Електротранспортом відповідно до Місцевих Законів, що стосуються мінімального віку для використання доступних видів Електротранспорту у Вашій Зоні обслуговування, а також відповідаєте іншим вимогам законодавства, встановленим для осіб, які керують електротранспортом. Якщо законодавством буде встановлено вимогу наявності посвідчення водія, полісу страхування відповідальності та/або інші вимоги, Ви самостійно повинні стежити за такими змінами законодавства та дотримуватись їх;

3.1.4 Ви фізично здорові і володієте необхідними навичками і знаннями для безпечного і компетентного використання, їзди і управління Електротранспортом.

3.2 При створенні та використанні свого Облікового запису, Ви:

3.2.1 погоджуєтеся використовувати тільки своє справжнє ім'я, точну персональну інформацію та інформацію про платіжну картку для створення Облікового запису і постійно оновлювати цю інформацію в разі її змін;

3.2.2 погоджуєтеся з тим, що Вас можуть попросити надати документ, що посвідчує особу в формі фотографії з Вашого посвідчення водія або іншого документа, виданого компетентним органом, що посвідчує вашу особу, для отримання або підтримки доступу до Послуг;

3.2.3 несете відповідальність за доступ, контроль і безпеку Вашого Облікового запису і несете відповідальність за: (і) ім’я користувача і пароль до Вашого Облікового запису; та (іі) всі дії, здійснювані у Вашому Обліковому записі, включаючи, але не обмежуючись цим, активацію (розблокування), використання, деактивацію (завершення Вашої поїздки) і належну парковку Електротранспорту відповідно до цієї Угоди та, в залежності від випадку, в Дозволеній зоні паркування, або нездатність зробити це, за винятком випадків, коли Ви повідомили про неправомірне використання Вашого Облікового запису відповідно до розділу 3.2.4 Угоди. Ми можемо припустити, що будь-яка особа, що використовує Ваше ім'я користувача та пароль, уповноважена на це Вами;

3.2.4 погоджуєтеся негайно повідомляти нас, якщо Вам стає відомо про будь-який несанкціонований доступ до Вашого Облікового запису або його використання, або про іншу ситуацію, яка може призвести до втрати контролю над Вашим Обліковим записом;

3.2.5 погоджуєтеся, що Ми маємо право призупинити або відключити Ваш Обліковий запис в тій мірі, в якій це потрібно для (і) забезпечення законного використання Додатку, в тому числі, без обмежень, з метою запобігання шахрайства, оцінки ризиків, проведення розслідувань та підтримки клієнтів; (іі) забезпечення дотримання Вами цієї Угоди; (ііі) дотримання чинного законодавства або постанови суду, правоохоронного чи іншого адміністративного органу або органу державної влади; або (iv) в інших випадках, зазначених в цій Угоді або на Наш власний розсуд;

3.2.6 погоджуєтеся, що Ми можемо відправляти Вам текстові (SMS), push-повідомлення та електронні повідомлення, що пов’язані з Послугами.

4. Використання Електротранспорту

4.1 Розблокувавши Електротранспорт через Додаток, Ви погоджуєтесь орендувати Електротранспорт на умовах оплати по факту поїздки ("Базовий проїзд") або через передплачений пакет ("Передплачений проїзд"), відповідно до умов цієї Угоди і відповідно до Тарифної сітки, що застосовуються протягом терміну оренди.

4.2 Кожного разу, коли Ви розблоковуєте Електротранспорт і починаєте поїздку, Ви заявляєте і гарантуєте, що Ви прочитали і зрозуміли:

4.2.1 усі застосовні правила дорожнього руху;

4.2.2 Правила здійснення поїздки, викладені в Додатку А;

4.2.3 Правила техніки безпеки;

4.2.4 положення та умови, що застосовуються в Зоні обслуговування, та

4.2.5 умови правомірності, перераховані в розділі 3.1, і підтверджуєте їх виконання.

4.3 Розблокувавши Електротранспорт, Ви погоджуєтеся та зобов’язуєтеся:

4.3.1 що Електротранспорт і будь-яке обладнання, прикріплене до нього, завжди залишається Нашою власністю, і що Ви не маєте права будь-яким чином демонтувати, змінювати, ремонтувати, нівечити або псувати Електротранспорт або будь-яке обладнання, прикріплене до нього;

4.3.2 використовувати Електротранспорт відповідно до цієї Угоди, включаючи Правила здійснення поїздки, Правила техніки безпеки, будь-які інструкції, вказівки, повідомлення, гайдлайни та рекомендації, які відображаються в Додатку, а також умови і положення для Вашої відповідної Зони обслуговування;

4.3.3 не дозволяти іншим особам використовувати Електротранспорт, розблокований Вами;

4.3.4 взяти на себе повну відповідальність за обслуговування Електротранспорту під час строку оренди і повернути Електротранспорт в тому ж стані, в якому він був орендований, на дозволену зону паркування, відповідно до Місцевих Законів, типу Електротранспорту та інструкцій з паркування, зазначених в Додатку ("Дозволена зона паркування"). Якщо Електротранспорт буде повернуто пошкодженим або в несправному стані, то з Вас буде стягнуто плату, яка дорівнює вартості ремонту, відповідно до розділу 5.6.2.

4.4 Якщо у Електротранспорту закінчується зарядка під час оренди, Ви припиняєте поїздку відповідно до інструкцій Додатку та умов цієї Угоди та паркуєте Електротранспорт в Дозволеній зоні паркування.

4.5 Ви повинні повідомляти Нам про будь-яку дорожньо-транспортупригоду, аварію, пошкодження, шкоду, крадіжку або втрату Електротранспорту відповідно до розділу 10.1, як тільки цей інцидент станеться. Якщо інцидент пов'язаний зі персональною шкодою, пошкодженням майна або викраденням Електротранспорту, Ви повинні подати заяву до місцевого відділу поліції протягом 24 годин.

4.6 У вибраних Зонах обслуговування Ми можемо дозволити Вам ("Організатор") одночасно розблокувати кілька Електротранспортів за допомогою Вашого Облікового запису для використання іншими пасажирами ("Гості") для участі в груповій поїздці ("Групова поїздка"). Групова поїздка відображатиметься в Додатку за наявності. Організатор визнає, що знижки, рекламні акції та інші кредити чи заохочення можуть не застосовуватися. Використовуючи Групову пїздку, Організатор погоджується та зобов’язується:

4.6.1 зробити мобільний пристрій Організатора доступним для кожного Гостя для особистого ознайомлення та дотримання всіх застосовних положень цієї Угоди, Нашої Політики конфіденційності, Правил здійснення поїздки та Правил техніки безпеки.

4.6.2 переконатися, що всім Гостям є принаймні 18 років і вони відповідають умовам прийнятності, перерахованим у розділі 3.1.3 і 3.1.3 вище.

4.6.3 уповноважити Нас стягувати кошти із Обраного способу оплати, пов’язаного з Обліковим записом Організатора, всі плати та збори, пов’язані з Послугами, що надаються під час Групової поїздки.

4.6.4 брати на себе повну відповідальність за будь-які збитки, втрати та травми, спричинені винною поведінкою Гостей під час використання Послуг.

4.6.5 бере на себе повну відповідальність і сплачує всі штрафи, комісії, пені та/або будь-які інші платежі, які є результатом використання будь-якого Електротранспорту, розблокованого під час Групової поїздки, або в результаті неправильного паркування Гостем Електроранспорту (наприклад, за межами Дозволеної зони паркування) або внаслідок порушення Гостем будь-якого закону, правила, положення чи розпорядження під час використання Послуг.

5. Оплата та збори

5.1 Ви можете користуватися нашими Послугами за тарифами Базового або Передплаченого проїзду, якщо вони доступні. З Вас буде стягнуто плату за Ваше користування Електротранспортом та Послугами відповідно до Нашої Тарифної сітки та типу Електротранспорту. Кожне використання Електротранспорту починається при натисканні кнопки "Розблокувати" і припиняється, коли Ви натискаєте "Закінчити проїзд" (або еквівалентна кнопка(-и) в Додатку). Наша плата та інші збори можуть обкладатися відповідними податками та іншими зборами органів місцевого самоврядування, які можуть бути зібрані Нами.

5.2 У деяких Зонах обслуговування Ви можете мати можливість придбати Послуги за допомогою Передплаченого проїзду. Умови та принципи ціноутворення, що застосовуються до Передплаченого проїзду, відображатимуться у Додатку, які Ви повинні прочитати та прийняти перед покупкою, та міститимуть опис обмежень Передплаченого проїзду. Обмеження можуть включати щоденний ліміт часу, кількість розблокувань або щоденні обмеження на поїздки. Передплачені проїзди не можна використовувати разом з акційними пропозиціями, подарунками чи іншими знижками. Придбання Передплаченого проїзду не гарантує доступність Послуг. Терміни дії Передплачених проїздів закінчуються на дату закінчення терміну дії, зазначену на момент придбання, у відповідних положеннях та умовах вартості.

5.3 Ви маєте законодавче право відмовитися від Передплаченого проїзду протягом 14 днів з дати покупки, не пояснюючи причин. Якщо Ви хочете відмовитися від Передплаченого проїзду, Ви можете (і) скористатись типовою формою відкликання, наданою у Додатку В, або (іі) зробити будь-яку іншу однозначну заяву, яка визначає Ваше рішення відмовитися від Передплаченого проїзду, зв’язавшись з Нами відповідно до розділу 10.1.

5.4 Якщо Ви активуєте Передплачений проїзд протягом 14-денного періоду після зняття коштів після придбання Передплаченого проїзду (це означає, що Ви прямо вимагаєте, щоб Послуги почали надаватись з цієї дати і до закінчення строку відміни), тоді Ви прямо відмовляєтеся від свого права на відмову. Якщо Ви скористаєтесь своїм правом на відмову протягом 14-ти днів, відповідно до вищезазначених умов, Ви отримаєте право на відшкодування пропорційно, що залежить від обмежень придбаного Вами Передплаченого проїзду, який Ви використовували до припинення.

5.5 Ми можемо видавати промо-купони або коди відповідно до будь-яких додаткових умов, встановлених для відповідного промо-коду ("Промо-коди"). Ми залишаємо за собою право змінювати або скасовувати Промо-коди в будь-який час за Нашим розсудом. Ми можемо призупинити або скасувати Промо-коди та Ваше використання Додатку в будь-який час, якщо у Нас є підстави вважати, що використання Промо-коду(-ів) було помилковим, шахрайським, незаконним або порушує умови Промо-коду або цієї Угоди.

5.6 Якщо Електротранспорт розблоковано за Вашим Обліковим записом та:

5.6.1 припарковано за межами Дозволеної зони паркування, то, за Нашим розсудом, Ми можемо стягнути з Вас плату за повернення Електротранспорту у розмірі гривневого еквіваленту до 100 (сто) євро. Ця сума розрахована на підставі наших витрат на повернення та пов’язаних збитків;

5.6.2 виявляється пошкодженим більше, ніж через звичайне зношення, або є в непридатному стані, тоді, на Наш розсуд, Ми можемо стягнути з Вас плату, рівну вартості ремонту або заміни Електротранспорту та обладнання;

5.6.3 буде залишено без попереднього повідомлення, Ви несете відповідальність за всі збори до повернення Електротранспорту, у додаток до плати за пошук Електротранспорту у розмірі гривневого еквіваленту до 120 (сто двадцять) євро та максимального збору за поїздку, визначену у Додатку, залежно від часу, необхідного для повернення Електротранспорту. Ця сума розрахована на підставі наших витрат та пов’язаних збитків;

5.6.4 не знайдено та не повернуто (тобто поїздка закінчена та Електротранспорт припарковано) протягом 48 годин, то, на Наш власний розсуд, Ми можемо вважати Електротранспорт втраченим або викраденим, і в цьому випадку Ми можемо стягнути з Вас плату у розмірі гривневого еквіваленту до 500 (п’ятсот) євро за кожен Електротранспорт та подати заяву у поліцію щодо факту крадіжки, вчиненої Вами.

5.7 Під час використання Вами Наших Послуг, Ви повинні дотримуватись всіх місцевих законів, правил дорожнього руху та правил паркування. Ви відповідальні за сплату будь-яких штрафів, зборів за конфіскацію, платежів та/або будь-яких інших зборів, понесених Нами, які виникають із Вашого використання будь-якого Електротранспорту, Вашого неправильного паркування Електротранспорту (наприклад, за межами Дозволеної зони паркування) або внаслідок порушення Вами будь-якого закону, правила, положення чи постанови під час користування Послугами. Ви погоджуєтеся з тим, що Ми можемо сплачувати всі штрафи, збори за конфіскацію та пені, нараховані Нам безпосередньо або надані Нам від Вашого імені, і що Ми маємо право на відшкодування цих сум плюс розумний адміністративний збір, який не перевищуватиме гривневий еквівалент 30 (тридцяти) євро. Погоджуючись із цією Угодою, Ви погоджуєтеся з тим, що Ми можемо стягувати ці суми з Вашого Обраного способу оплати.

5.8 Усі суми та сплати, що мають бути здійснені Нам, стягуватимуться з Вашого Обраного способу оплати. Якщо не вдається здійснити стягнення через цей спосіб оплати, то можуть бути застосовані інші процедури стягнення. Ви погоджуєтесь компенсувати всі Наші витрати на стягнення, включаючи без обмежень обґрунтовані юридичні збори, у випадку несплати Вами заборгованості, належної Нам. Ми маємо право призупинити або деактивувати Ваш Обліковий запис, якщо Ви не сплатите належну Нам суму в установлений термін. Якщо у Вас виникли запитання щодо призупинення, зверніться, будь ласка, до Нашої служби підтримки. Ваш Обліковий запис буде знову відновлено, коли буде сплачено належну суму.

5.9 Ви можете оплатити Послуги за допомогою Обраного способу оплати, який вимагає попередньої активації в Додатку. Ви дозволяєте нам стягувати через Ваш Обраний спосіб оплати, пов’язаний з Вашим Обліковим записом, всі збори та платежі, понесені Вами відповідно до цієї Угоди. Такі збори та платежі можуть обкладатися діючими податками, які Ми можемо стягувати додатково.

5.10 Ми та Наші підрядники підтримуємо оплату через Додаток, надаємо допомогу та вирішуємо суперечки, пов’язані з оплатою через Додаток. Якщо Ви оскаржуєте будь-які транзакції, стягнуті Нами з Вашого Обраного способу оплати, Ви повинні зв’язатися з Нами відповідно до розділу 10.1 протягом 10 робочих днів.

5.11 Для платежів за допомогою кредитної та дебетової платіжної картки Ми можемо стягувати плату за послуги за кожен платіж, який додається до кожного замовлення Послуг. Плата за обслуговування стягується за оплату послуг платіжних систем Visa/Mastercard. Розмір плати за послугу відображається в Додатку. Ваш банк може стягувати додаткові збори за використання Вашої кредитної чи дебетової картки, які не відображаються у Додатку. Зауважте, що після бронювання Електротранспорту, Ми автоматично попередньо авторизуємо суму з Вашої кредитної картки для підтвердження наявності платежу.

5.12 Ви погоджуєтесь негайно повідомити Нас про будь-які зміни, пов’язані з Вашим Обраним способом оплати, пов’язаним з Вашим Обліковим записом, які можуть погіршити Нашу здатність стягнути плату з Вас відповідно до цієї Угоди.

6. Відповідальність

6.1 Ви усвідомлюєте та погоджуєтесь, що Ви користуєтесь Послугами, Електротранспортом та відповідним обладнанням на Ваш особистий та індивідуальний ризик, і що Ми не несемо відповідальності за будь-які наслідки, претензії, вимоги, причини дій, збитки, зобов'язання, травми, збори, витрати та платежі, штрафні санкції, юридичні збори чи будь-які виплати, передбачувані чи непередбачувані, і відомі чи невідомі, що Ви або третя сторона можуть понести внаслідок використання Вами Послуг. Ви повністю розумієте такі ризики, визнаючи, що:

6.1.1 поїздка на Електротранспорті передбачає багато очевидних і неочевидних ризиків та небезпек, які можуть призвести до травм або смерті для Вас чи інших людей, а також до шкоди майна, і що такі ризики та небезпеки не завжди можуть бути прогнозованим або їх можна уникнути;

6.1.2 Електротранспорт - це виріб, який може не працювати, навіть якщо належним чином обслуговується, та у разі несправності може призвести до травм; і

6.1.3 носіння шолома, світловідбиваючого одягу в темну пору доби та іншого захисного спорядження та ретельне дотримання Правил дорожнього руху, Правил здійснення поїздки та цієї Угоди мають важливе значення для зменшення Вашого ризику отримання травм та ризику заподіяти тілесних ушкоджень оточуючим.

6.2 Якщо Вашим використанням будь-якої з Послуг спричинено будь-яку шкоду чи травму іншій особі чи майну, Ви несете відповідальність за будь-які наслідки, вимоги, причини дій, збитки, зобов’язання, травми, збори, витрати, штрафи, юридичні збори, судові рішення, позови чи виплати будь-якого виду, передбачені чи непередбачені, відомі чи невідомі. Якщо Ваша поведінка змушує Нас сплачувати вимоги третіх осіб, Ви несете повну відповідальність перед Нами та погоджуєтесь відшкодувати нам компенсацію за всі збитки, понесені Нами при виплаті цих вимог з боку третіх осіб.

6.3 Ми залишаємо за собою право запропонувати договір страхування відповідальності ("Страхове покриття"), щоб застрахувати, з урахуванням обмежень та винятків із Страхового покриття, відповідальність, яку Ви несете у зв'язку з травмуванням третьої особи або випадковим пошкодженням майна третьої особи, що випливає з Вашого використання Електротранспорту. Якщо, з будь-якої причини, Ви не відповідаєте вимогам для отримання Страхового покриття, то Ви розумієте та визнаєте, що несете відповідальність за будь-які витрати, завдані Вами третій особі, включаючи, без обмежень, витрати на транспортні послуги швидкої допомоги, перебування в лікарні та медичне лікування.

6.4 Усі Послуги, зокрема Електротранспорт та супутнє обладнання, надаються "ЯК Є" та "ЯКІ Є В НАЯВНОСТІ". У повному обсязі, дозволеному законом, Ми виключаємо і відмовляємось від будь-яких гарантій, умов будь-якого виду, незалежно від того, чи є явними, маються на увазі чи накладаються будь-яким чинним законодавством. Ми не заявляємо і не гарантуємо, що будь-які із Послуг, Електротранспорту або пов'язаного з ним обладнання буде належним чином відремонтований або в стані без несправностей, або що затримки, упущення, перебої або неточності не відбудуться стосовно будь-якої із Послуг, Електротранспорту або пов'язаного з цим обладнання. Зокрема, Ми відмовляємось від відповідальності та не надаємо жодних заяв, гарантій, схвалень чи обіцянок, явних чи побічних, щодо того чи:

6.4.1 інформація (включаючи будь-які вказівки в Додатку) щодо Послуг, точна, повна, правильна, адекватна, корисна, своєчасна чи достовірна;

6.4.2 будуть змінені чи виправлені будь-які дефекти чи помилки в Послугах;

6.4.3 Послуги будуть доступні в будь-який конкретний час або в Зоні обслуговування; і

6.4.4 законне використання Вами Послуг у будь-якій Зоні обслуговування.

6.5 Усі пов’язані умови та гарантії будь-якого типу стосовно Послуг виключені в максимально допустимому обсязі згідно із законодавством. Ніщо в цій Угоді не виключає, не обмежує та не змінює жодних гарантій, зобов’язань, термінів чи умов, прав чи засобів правового захисту, що передбачаються чи накладаються будь-яким чинним законодавством, яке не може бути законно виключене, обмежене чи змінене.

6.6 Якщо будь-яка гарантія, умова, зобов’язання чи строк передбачається чи накладається будь-яким відповідним законодавством, що застосовується, і не може бути виключена ("Положення, що не Виключається"), і Ми не в змозі обмежити Ваше право на захист від порушення Положення, що не Виключається, тоді Наша відповідальність за порушення Положення, що не Виключається, обмежується виключно (наскільки це дозволено законом) одним з варіантів нижче:

6.6.1 що стосується товарів, заміною товару або постачанням еквівалентних товарів, ремонтом товару, оплатою витрат на заміну товару або придбання еквівалентних товарів або оплатою витрат на ремонт товару; або

6.6.2 що стосується послуг, повторним наданням послуг або оплатою витрат на повторне надання послуг.

6.7 Ні в якому разі Наша сукупна відповідальність за будь-які вимоги, що випливають із цієї Угоди, включаючи вимоги, що ґрунтуються на деліктній чи іншій підставі, не перевищуватиме гривневий еквівалент 500 (п’ятсот) євро або суму платежів, сплачених Нам за період оренди, протягом якого виник інцидент, аварія чи подія, яка спричинила виникнення претензії, залежно від того, вартість якої з опцій є нижчою.

6.8 Ні Ми, ні Ви не несемо відповідальності за збитки або за затримки чи збої в роботі, що виникають внаслідок обставин, що не підлягають власному контролю сторони, що не виконує зобов’язання, включаючи, без обмеження, стихійні лиха чи діяння Бога, землетрус, пожежу, повінь, війну, тероризм, громадянське, промислове чи військове збурення, диверсію, трудовий страйк чи блокування, пандемію, епідемію, заворушення, втрату чи несправність комунальних служб чи служб зв'язку, кібератаку, постанову суду, актів цивільних чи військових органів, або державні, судові чи регуляторні дії.

6.9 У максимально допустимій мірі відповідно до чинного законодавства ні Ми, ні будь-хто з Наших афілійованих осіб, представників, директорів чи працівників не несуть відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які Ви можете зазнати в рамках виконання цієї Угоди або у зв'язку з цим, або внаслідок використання Додатку включаючи, але не обмежуючись ними:

6.9.1 будь-які прямі чи опосередковані майнові збитки або грошові втрати;

6.9.2 втрату прибутку або передбачуваних заощаджень;

6.9.3 втрату бізнесу, контрактів, контактів, правоздатності, репутації та будь-які інші збитки, які можуть виникнути внаслідок припинення діяльності бізнесу;

6.9.4 втрату або неточність даних; або

6.9.5 будь-який інший тип втрат чи шкоди.

7. Інформація Користувача

7.1 Ви підтверджуєте, що будь-який текст, зображення або інша інформація, яку Ви надаєте Нам під час користування Послугами ("Інформація Користувача"), буде відповідати Правилам допустимого використання, як зазначено нижче в розділі 8.

7.2 Ми не претендуємо на право власності на Інформацію Користувача, і право власності залишиться за Вами і будь-якою третьою особою, чию інформацію Ви включили до Інформації Користувача. Ви надаєте Нам всесвітню, невиключну, безоплатну і безстрокову ліцензію на використання, копіювання, відтворення, поширення, адаптацію, переформатування, зміну, публікацію, переклад, ліцензування, повторне ліцензування і використання Інформації Користувача в будь-якому місці і в будь-якій формі з метою надання Послуг (включаючи, де це може бути застосовано, при наданні іншим користувачам можливості перегляду Інформації Користувача).

7.3 Ви повинні гарантувати, що Ви можете надати Нам вищевказану ліцензію на будь-яку інформацію, що належить третій особі, яку Ви включаєте до Інформації Користувача.

7.4 Наше право використовувати Інформацію Користувача жодним чином не впливає на Ваші права на недоторканність приватного життя. Будь ласка, ознайомтеся з Нашою Політикою Конфіденційності для отримання інформації про те, як Ми використовуємо Вашу особисту інформацію.

7.5 Ми маємо право відстежувати будь-яку Інформацію Користувача і відхиляти, відмовляти або видаляти будь-яку Інформацію Користувача, якщо ми вважаємо, що вона порушує будь-яке з Правил допустимого використання.

8. Правила допустимого використання

8.1 На додаток до інших вимог цієї Угоди, в цьому розділі описані конкретні правила, що застосовуються до використання Вами Додатку ("Правила допустимого використання").

8.2 При використанні Додатку Ви не повинні:

8.2.1 обходити, відключати або іншим чином втручатися в роботу будь-яких функцій, пов'язаних з безпекою застосування Додатку;

8.2.2 дозволяти іншій особі використати Додаток від Вашого імені;

8.2.3 використовувати Додаток, якщо Ми призупинили або заборонили Вам його використання;

8.2.4 адвокатувати, пропагувати або брати участь в будь-якому незаконному або протиправному діянні або вчинку, які завдають шкоди або шкодять будь якій особі або її майну;

8.2.5 змінювати, втручатися, перехоплювати, порушувати роботу або зламувати Додаток;

8.2.6 зловживати Додатком, навмисно впроваджуючи віруси, трояни, черв'яки, логічні бомби або інші матеріали, які можуть завдати шкоди Додатку або будь-якому користувачеві Додатку;

8.2.7 збирати будь-які дані з Додатку, крім тих, що зазначені відповідно до цієї Угоди;

8.2.8 надавати або передавати будь-яку Інформацію Користувача, яка містить оголеність або містить насильство або є образливою, загрозливою, непристойною, такою, що вводить в оману, неправдивою або принижуючою;

8.2.9 надавати або вносити будь-яку Інформацію Користувача, яка не належить Вам чи не має права бути використана Вами або яка іншим чином порушує авторські права, товарні знаки або інші права третіх осіб;

8.2.10 використовувати Інформацію Користувача з порушенням будь-яких ліцензійних умов, зазначених власником;

8.2.11 надавати або передавати будь-яку інформацію або коментарі щодо іншої особи без дозволу цієї особи;

8.2.12 загрожувати, зловживати або втручатися в особисте життя третіх осіб, викликати роздратування, незручність або зайве занепокоєння або турбувати, засмучувати, бентежити або дратувати будь-яку особу;

8.2.13 використовувати будь-яку автоматизовану систему, в тому числі, без обмеження, "роботів", "павуків" або "автономних зчитувачів" для доступу до Додатку таким чином, щоб посилати більше повідомлень із запитами до Додатку, ніж людина може логічно здійснити протягом рівнозначного періоду часу; або

8.2.14 інші дії, які вважаються недоцільними для використання Додатку.

8.3 Недотримання Правил допустимого використання, Правил здійснення поїздки або Правил техніки безпеки є істотним порушенням цієї Угоди і може привести до:

8.3.1 негайної тимчасової або постійної скасування Вашого права користування Додатком та/або будь-яким іншим додатком або послугою Болт;

8.3.2 негайного тимчасового або постійного видалення будь-якої Інформації Користувача;

8.3.3 попередження;

8.3.4 судового позову проти Вас, в тому числі позову про відшкодування всіх витрат (включаючи, але не обмежуючись розумними адміністративними та юридичними витратами), що виникли в результаті порушення; і

8.3.5 розкриття такої інформації правоохоронним органам, яку Ми обґрунтовано вважаємо необхідною.

9. Регулювання спорів

9.1 Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України.

9.2 Ваші зобов'язання можуть регулюватися законами України, в тому числі, Цивільним кодексом України, Законом України “Про дорожній рух”, Постановою Кабінету Міністрів України “Про Правила дорожнього руху”, іншими законами та підзаконними актами та актами органів місцевого самоврядування, які застосовуються в Зоні обслуговування, з усіма змінами, які можуть вноситись до таких законів та актів час від часу ("Місцеві закони"), і Ви погоджуєтеся дотримуватися будь-яких таких Місцевих законів.

9.3 І Ми, і Ви беззастережно і безумовно підкоряємося юрисдикції судів України та будь-яких судів, які мають юрисдикцію розглядати апеляції в будь-якому з цих судів, і відмовляємося від будь-якого права заперечувати проти порушення будь-яких судових розглядів в цих судах.

9.4 Ви також можете мати право подати заяву до Вашого місцевого органу із захисту прав споживачів.

10. Заключні положення

10.1 Відомості та будь-які інші повідомлення у зв'язку з цією Угодою або Послугами повинні надаватися через Додаток, направлятися електронною поштою за адресою info@bolt.eu або повідомлятися через канали клієнтської підтримки, доступні у Нашому Додатку або на Нашому сайті.

10.2 Ви погоджуєтеся, що ця Угода і всі включені в неї угоди можуть бути автоматично відступлені Нами на Наш особистий і абсолютний розсуд.

10.3 У разі конфлікту або суперечності між Загальними умовами обслуговування і положеннями та умовами, що застосовуються для Вашої Зони обслуговування, положення і умови Зони обслуговування мають переважну силу.

ДОДАТОК А Правила здійснення поїздки - Електротранспорт

1 Перевірка безпеки

1.1 Ви несете відповідальність за ретельну перевірку безпеки перед використанням Електротранспорту, яка включає в себе, без обмежень, наступне:

(A) хороший стан рами;

(Б) хороший стан коліс (тобто колеса не є пласкими і не засмічені сміттям або брудом);

(В) безпечна робота гальм;

(Г) достатнє живлення від акумулятора;

(Ґ) сигнал (дзвінок) Електротранспорту працює;

(Д) вогні і відбивачі знаходяться в хорошому робочому стані, якщо Ви збираєтеся їздити на Електротранспорті в темний час доби;

(Е) Електротранспорт не має ніяких ознак пошкодження, незвичайного або надмірного зносу, або інших механічних проблем або необхідності технічного обслуговування; і

(Є) дотримання інструкцій, зокрема, Правил техніки безпеки, які надаються Вам в Додатку під час бронювання Електротранспорту.

1.2 Протягом усієї поїздки Ви повинні постійно стежити за тим, щоб Електротранспорт та його експлуатація відповідали зазначеним вище вимогам безпеки. Якщо в будь-який час під час поїздки Ви виявите порушення вимог безпеки або помітите будь-який інший потенційно небезпечний дефект, стан або загрозу, Ви повинні негайно припинити поїздку на Електротранспорті, коли це безпечно, і повідомити Нас про це відповідно до розділу 10.1 Договору.

2 Безпека дорожнього руху

2.1 Ви повинні завжди їздити на Електротранспорті безпечно і керувати ним безпечно і лише у дозволених для цього ділянках вулично-шляхової мережі. При використанні, їзді або управлінні Електротранспортом Ви повинні:

(A) дотримуватися всіх чинних законів і правил дорожнього руху;

(Б) дотримуватися інструкції Правил техніки безпеки;

(В) використовувати захисне спорядження відповідно до рекомендацій та вимог вищевказаних законів, правил та інструкцій, а також коли це обґрунтовано необхідно для зниження ризику отримання травми (наприклад, шолом, захисні подушки і належне взуття);

(Г) не їздити на Електротранспорті під впливом алкоголю, наркотиків, ліків або інших речовин, які можуть порушити Вашу здатність безпечно керувати Електротранспортом;

(Ґ) дотримуватися обмежень швидкості і адаптувати швидкість відповідно до ситуації, беручи до уваги свій досвід водіння, дорожні умови, стан дороги та Електротранспорту, погодні умови, щільність руху і інші умови руху, щоб Ви могли зупинити Електротранспорт без зіткнення з будь-якою перешкодою, яка знаходиться або може перебувати на дорозі та в тому числі не завдати шкоди життю і здоров’ю інших учасників дорожнього руху.

(Д) не використовувати мобільні телефони, планшети, ноутбуки, пристрої для відправки текстових повідомлень, музичні програвачі або інші пристрої, які можуть відвернути Вашу увагу від безпечної їзди на Електротранспорті;

(Е) не їздити на Електротранспорті по ґрунтовій дорозі, по воді (за межами звичайної міської їзди), або в будь-якому місці, коли це заборонено, є незаконним або створює незручності для інших;

(Є) не використовувати Електротранспорт для перегонів, гірської їзди, фокусів або трюків;

(Ж) не їздити на Електротранспорті на швидкісних автомагістралях і дорогах з обмеженим рухом;

(З) не їздити на Електротранспорті проти напряму руху;

(І) не їздити на Електротранспорті на ділянках вулиць, які призначені виключно для пішоходів;

(Й) не виїжджати за межі дозволеної для їзди зони, зазначеної в Додатку;

(К) не їздити в поганих або небезпечних погодних або дорожніх умовах, включаючи сніг, град, лід, снігопад, крижаний дощ або електричні бурі, які можуть зробити їзду на Електротранспорті небезпечною;

(Л) не перевищувати максимально допустиму вагу (210 фунтів або 95.5 кг), встановлену для здійснення поїздки на Електротранспорті;

(М) не возити з собою додаткову особу (осіб);

(Н) не перевозити будь-які об'єкти (наприклад, портфелі, рюкзаки, сумки та/або інші предмети), якщо вони можуть перешкодити Вам безпечно керувати Електротранспортом; та

(О) керувати електротранспортом у світлому одязі, щоб інші учасники дорожнього руху могли легко Вас помітити.

3 Паркування

3.1 Ви повинні:

(А) не паркувати Електротранспорт таким чином, який може суперечити будь-яким місцевим законам;

(Б) не загороджувати дорогу, не перешкоджати руху або надмірно загороджувати тротуари;

(В) паркувати Електротранспорт у видимому положенні та стоячи, щоб інші користувачі могли також безперешкодно користуватися Електротранспортом;

(Г) дотримуватись інструкцій щодо паркування, що відображаються в Додатку, і, якщо це можливо, паркувати Електротранспорт у визначеній Дозволеній зоні паркування;

(Ґ) повідомити про будь-який Електротранспорт, що не є припаркованим у Дозволеній зоні паркування під час користування Послугами, повідомивши Нас відповідно до розділу 10.1 або використовуючи відповідну функцію в Додатку.

ДОДАТОК В Типова форма відкликання

До ТОВ “БОЛТ ОПЕРЕЙШНЗ УКРАЇНА" (Україна, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 79А/11, info@bolt.eu):

Повідомляю, що я відмовляюся від свого договору про надання наступної послуги: придбання Передплаченого проїзду для користування Послугами.

Замовлено: [заповнюється користувачем]

Ім’я користувача(-ів): [заповнюється користувачем]

Адреса користувача(-ів): [заповнюється користувачем]

Підпис користувача(-ів): [тільки при наданні паперової форми]

Дата: [заповнюється користувачем]