Bezpečnost na elektrických koloběžkách Bolt 2022

15. 8. 2022

Bolt safety report 2022

V tomto blogu najdete stručný přehled zprávy o bezpečnosti elektrických koloběžek Bolt v roce 2022. Chcete-li si přečíst celou zprávu, klikněte zde.

Rok 2022 je čtvrtým rokem od uvedení e-koloběžek Bolt na trh. Během tohoto období jsme rozšířili naše služby do více než 200 měst v Evropě.

Jsme hrdí na to, že nabízíme cenově dostupné, snadno přístupné a udržitelné řešení, které ocení jak cestující, tak místní obyvatelé. V naší snaze učinit z měst místa, kde se dá žít, se v nejbližší době nezastavíme.

Kromě udržitelnosti je jádrem našeho poslání také zajištění bezpečnosti. Základní hodnotou Boltu je stavět zákazníky na první místo ve všem, co děláme.

Naše schopnost přizpůsobit se neustále se měnícím bezpečnostním potřebám společnosti z nás dělá lídra v oblasti mobility.

Vize bezpečnosti Boltu

„Důležitou součástí poskytování co nejlepších zákaznických zkušeností v rámci všech našich produktů mobility – od pronájmu vozidel přes sdílení automobilů až po mikromobilitu – je zajistit, aby se všichni zákazníci mohli bezpečně dostat do svého cíle.“

Markus Villig, generální ředitel Boltu

Naše vize bezpečnosti překračuje rámec dodržování předpisů. Cílem je vytvořit nový standard bezpečnosti elektrických koloběžek. Ta nastaví nová měřítka v odvětví a může sloužit jako příklad pro ostatní.

Přesto nemůžeme dosáhnout naší vize bezpečné mikromobility sami. Pokrok na cestě k naší vizi závisí na společné spolupráci tvůrců pravidel, měst a obcí, cestujících na koloběžkách a operátorů.

Kromě zajištění bezpečnosti našich výrobků a služeb se neustále snažíme vzdělávat všechny zúčastněné strany v oblasti bezpečnosti mikromobility.

Tato zpráva je příkladem toho, jak sdílíme naše znalosti a osvědčené postupy s odvětvím, abychom pomohli zvýšit bezpečnost ve městech pro všechny.

Rok 2021 v číslech

Rok 2021 byl z hlediska používání koloběžek zatím nejrušnějším rokem. Počet jízd na e-koloběžkách Bolt se oproti předchozímu roku zvýšil o 500 %.

To však nebyl jediný pozitivní trend, který jsme zaznamenali. Podívejme se na další:

 • Ačkoli se celkový počet nehod na e-koloběžkách mezi lety 2020 a 2021 zvýšil spolu s celkovým počtem jízd, nehodovost na 10 000 jízd se snížila o 13 %.
 • Míra zranění na 10 000 jízd se snížila ještě více, a to o 26 %.

Takový pokles nehod a zranění ukazuje, že i když počet cestujících na e-koloběžkách stále roste, dosahujeme pokroku v našem trvalém úsilí o zvýšení bezpečnosti.

Zaznamenali jsme také výrazné zlepšení nehodovosti a úrazovosti na 1 milion ujetých kilometrů.

 • Nehody spojené s koloběžkami Bolt na 1 milion ujetých kilometrů se oproti roku 2020 zlepšily o 12 %.
 • Počet zranění na 1 milion ujetých kilometrů se snížil o 26 %.

(Nehody a zranění se hlásí prostřednictvím aplikace Bolt a zranění mohou zahrnovat drobné odřeniny nebo modřiny.)

Vzhledem k tomu, že tato zlepšení přicházejí v době výrazného nárůstu počtu cestujících, je zřejmé, že rozsah našich služeb se rychle a zodpovědně zvyšuje.

Ačkoli statistiky nehod elektrických koloběžek nejsou v celém odvětví jednotné, z veřejných údajů vyplývá, že naši cestující mají ve srovnání s ostatními výrazně nižší míru zranění.

Jsme na to hrdí, ale neusínáme na vavřínech. Víme, že v oblasti bezpečnosti je vždy co zlepšovat.

Neustále pracujeme na nových řešeních, aby byly naše koloběžky ještě bezpečnější – pro cestující i chodce. Pojďme se podívat na některé z věcí, na kterých jsme zapracovali.

Bezpečnostní program Boltu

Každý rok přináší nové příležitosti a výzvy v oblasti bezpečnosti. Proto máme komplexní bezpečnostní program, který se neustále vyvíjí, aby odpovídal měnícím se potřebám našich cestujících a komunit.

Náš bezpečnostní program se skládá ze tří klíčových pilířů:

 • Zabezpečení hardwaru
 • Vzdělávání cestujících
 • Bezpečnostní funkce v aplikaci

Tyto pilíře společně tvoří komplexní bezpečnostní strategii přizpůsobenou individuálním potřebám každého města, ve kterém se pohybujeme.

Zabezpečení hardwaru

Bezpečný produkt je prvním pilířem naší strategie, a to z dobrého důvodu – bezpečný produkt je základem bezpečné služby.

Bolt byl plně zodpovědný za návrh a výrobu koloběžky Bolt 4, která je nasazována na většině našich trhů s koloběžkami.

Díky tomuto přístupu máme plnou kontrolu nad kvalitou, bezpečnostními testy a dalšími faktory, které zajišťují, že naše e-koloběžky jsou pro cestující bezpečné.

Naším nejnovějším skútrem je Bolt 5 – nejbezpečnější a nejpokročilejší elektrický skútr v naší flotile. Koloběžka Bolt 5 je zatím dostupná pouze na některých trzích.

„Náš špičkový model e-koloběžky jsme vytvořili na základě zpětné vazby od měst a našich zákazníků. Naše poslání se dokonale shoduje s tím, co je dobré pro města – společně hledáme nejlepší způsoby integrace mikrobility do infrastruktury veřejné dopravy městských komunit. 

Bezpečná, udržitelná a odolná koloběžka Bolt 5 je nejnovějším krokem tímto směrem. Nabízí lidem podnět k tomu, aby se vzdali vlastnictví soukromého automobilu a využívali výhod sdílené mobility.“

Dmitrij Pivovarov, viceprezident Bolt Rentals

Bolt 5 má řadu bezpečnostních prvků, které zvyšují již tak vysoké bezpečnostní standardy našich předchozích modelů, jako například:

 • Větší kola – 12-palcové přední kolo pro lepší stabilitu, ovladatelnost a kontrolu.
 • Hydraulické odpružení – lepší tlumení nárazů a další tlumiče pro zvýšení jízdního komfortu na většině silnic a stezek.
 • Kontrolovaná brzdná síla – přední elektromagnetická brzda a zadní válečková brzda pomáhají cestujícím účinně kontrolovat rychlost a zastavit koloběžku bez ztráty rovnováhy.
 • Přední a zadní směrová světla – lepší viditelnost pro zvýšení bezpečnosti jízdy i za zhoršených světelných podmínek.

Vzdělávání cestujících

Samotný výrobek k zajištění bezpečnosti našich cestujících nestačí. Neustále komunikujeme s našimi uživateli prostřednictvím různých kanálů, abychom je poučili o tom, jak bezpečně řídit.

Může se jednat o cokoli od zpráv v aplikaci a oznámení push až po příspěvky na blogu, obsah na sociálních sítích nebo dokonce reálné akce, na kterých se uživatelé učí bezpečně jezdit.

Vzdělávání uživatelů

V zájmu maximální bezpečnosti jsme do naší aplikace přidali bezpečnostní nástroje, které jsou k dispozici všem uživatelům. Pomocí bezpečnostních nástrojů mohou jezdci využívat následující funkce:

 • Režim pro začátečníky – omezení maximální rychlosti a učení se jízdě na e-koloběžce.
 • Výukové programy jak jezdit – série výukových programů, které uživatelům krok za krokem ukazují, jak jezdit bezpečně.
 • Bezpečnostní tipy – upozornění na zodpovědnou a bezpečnou jízdu.
 • Místní pravidla – seznam místních pravidel a předpisů, které musí cestující znát a dodržovat.

Kromě toho v naší aplikaci a na sociálních sítích pořádáme soutěže o přilby a další dárky, abychom uživatele povzbudili k nošení přileb při jízdě na našich koloběžkách.

Podporujeme zodpovědné parkování

Zodpovědné parkování koloběžek není jen zdvořilost, ale také základní bezpečnostní požadavek. Koloběžky musí fungovat pro všechny členy komunity (nejen pro cestující) a zejména pro zranitelné skupiny, jako jsou osoby se zhoršeným viděním.

Za tímto účelem jsme se zúčastnili semináře pořádaného Národní radou pro nevidomé v Irsku (NCBI) a úzce spolupracujeme s místními úřady na podpoře odpovědného parkování.

Součástí toho je i přenášení našich sdělení z aplikace přímo do ulic formou fyzických kampaní zaměřených na konkrétní oblasti, kde se vyskytly problémy s parkováním.

Příkladem je naše kampaň v litevském Vilniusu, kde jsme ve spolupráci s místními úřady zahájili kampaň “Nedėk skerso” (v překladu “Neblokuj chodník koloběžkou”).

Kampaň vyzvala uživatele Boltu, aby byli při ukončení jízdy ohleduplní k ostatním.

Kromě toho na našich koloběžkách pilotujeme funkci rozpoznávání parkování pomocí umělé inteligence, která detekuje porušení pravidel parkování a upozorňuje jezdce na bezpečné zaparkování koloběžky.

Podobné kampaně plánujeme spustit i v dalších evropských městech a pokračovat tak ve vzdělávání cestujících o zodpovědném a bezpečném parkování.

Bezpečnostní funkce v aplikaci

Vzdělávání je nezbytné, ale zároveň podnikáme aktivní kroky, abychom zabránili nebezpečnému chování a zajistili bezpečnost cestujících, chodců a ostatních účastníků silničního provozu.

Toho dosahujeme využitím bezpečnostních funkcí, které v aplikaci rozpoznají nebezpečné jízdy a v případě potřeby přijmou příslušná opatření. Zde jsou některá z opatření, která jsme zavedli:

Prevence jízdy v tandemu

Jedním z nejnebezpečnějších způsobů zneužití e-koloběžek je jízda v tandemu, což znamená, že na jedné koloběžce jedou dvě nebo více osob současně. To představuje riziko nejen pro cestující, ale také pro chodce a ostatní účastníky dopravního provozu.

Aby jsme tomu zabránili, vyvinuli naši inženýři patentovanou funkci prevence tandemové jízdy, která má zabránit tomu, aby na jedné e-koloběžce jely dvě osoby současně.

Funkce dokáže rozpoznat náhlé změny hmotnosti a automaticky odešle upozornění do aplikace Bolt, aby uživatele varovala před nebezpečím jízdy v tandemu.

Prevence jízdy pod vlivem alkoholu

Řízení pod vlivem alkoholu je nejen nebezpečné, ale v mnoha městech i nezákonné. Alkohol a jiné návykové látky zhoršují úsudek a reakční dobu uživatelů, což vede k nehodám.

Abychom pomohli předcházet řízení pod vlivem alkoholu, implementovali jsme do aplikace test kognitivních reakcí.

S ohledem na vyšší podíl nehod způsobených řízením pod vlivem alkoholu naše aplikace vyzve uživatele, aby si před zahájením jízdy udělali krátký test reakce.

Pokud uživatelé v testu neuspějí, platforma jim nabídne, aby se do požadovaného cíle dopravili autem Bolt.

Rozpoznání smyku

Driftování může představovat zvláštní nebezpečí pro jezdce na e-koloběžkách a chodce. Obvykle k němu dochází při jízdě vysokou rychlostí, při prudkém brzdění nebo v ostrých zatáčkách.

V současnosti zavádíme funkci rozpoznávání smyku. Funkce rozpozná zablokování zadního kola koloběžky v důsledku prudkého brzdění a upozorní uživatele v aplikaci.

Zajištěná bezpečnost, pojištěni cestující

Přestože se snažíme, aby byly elektrické koloběžky Bolt co nejbezpečnější, může i tak dojít k nehodě.

Abychom toto riziko zvládli, navázali jsme spolupráci s Allianz, jednou z předních světových pojišťoven, a zajistili bezpečnost uživatelů našich e-koloběžek v rušném městském prostředí.

Téměř všichni řidiči elektrických koloběžek Bolt jsou nyní po zahájení jízdy pojištěni dvěma druhy pojištění. Díky spolupráci s dalšími partnery jsou pokryti cestující v Německu, Francii, na Maltě a v Polsku. Jediný poplatek za pronájem zahrnuje všechny služby bez jakýchkoli skrytých poplatků. 

Prvním typem pojištění je úrazové pojištění pro případy potenciálně vážných úrazů, které poskytuje finanční podporu až do úplného zotavení cestujícího.

Druhým základem je obecná odpovědnost cestujících, která se vztahuje na škody způsobené třetím stranám během jízdy na e-koloběžkách Bolt (za předpokladu, že cestující neporušil smluvní podmínky Boltu nebo dopravní předpisy).

Bezpečnost není cílem. Je to cesta.

V oblasti bezpečnosti neexistuje cílová rovinka. Je to nepřetržitý maraton, na jehož cestě je třeba překonávat různé překážky, které vyžadují neustálé úsilí a ostražitost.

Uvědomujeme si, že každé město je jiné – s vlastními jedinečnými problémy a dynamikou. Pouze přizpůsobením našeho individuálního nastavení každému konkrétnímu prostředí můžeme zajistit, že našim cestujícím a komunitě nabídneme co nejbezpečnější služby.

Náš závazek se odráží nejen v počtu bezpečnostních prvků, které jsme vyvinuli, ale také ve formálním uznání, které jsme obdrželi od nejlepších světových bezpečnostních certifikačních orgánů.

Jsme hrdí na to, že Bolt získal v roce 2021 certifikaci ISO 45001 pro systémy řízení bezpečnosti.

Toto byl jen letmý pohled na mnoho bezpečnostních iniciativ, na kterých ve společnosti Bolt pracujeme. Máme připravený fascinující plán s novými funkcemi, partnerstvími a dalšími iniciativami, které budou nadále zlepšovat bezpečnost našich produktů a rozvíjet širší pohled na bezpečnost v odvětví mikromobility.

Doufáme, že vám tento příspěvek na blogu pomohl lépe porozumět bezpečnostním prvkům elektrických koloběžek Bolt. Podrobnější informace o výše uvedených tématech naleznete ve výroční zprávě o bezpečnosti elektronických koloběžek Bolt za rok 2022.

Jako vždy se těšíme, že vás s Boltem dopravíme do cíle bezpečně a udržitelně. Přejeme vám příjemnou jízdu!

Poslední příspěvky