For commuting.<0/>For leisure.<1/>For the planet.

For commuting.
For leisure.
For the planet.

Choose Bolt electric bikes for a reliable, safe, and low-cost ride to your destination.

How to rent an e-bike

How to rent an e-bike
 1. Najít koloběžku

  Find an e-bike on the street or locate one using the map in the Bolt app.

 2. Odemknout pomocí aplikace

  Use the Bolt app to unlock an e-bike and start your ride.

 3. Následujte bezpečnostní pokyny

  Follow the traffic rules, use bike lanes, and wear a helmet for your safety.

 4. Opatrně zaparkujte

  Park your e-bike away from public pathways — your community will appreciate it.

E-bike rules to follow

Safety’s our priority, so we've set some guiding rules to keep you and other commuters safe.

Noste přilbu
Wear your own helmet or win one in our regular giveaways.
Dodržujte dopravní předpisy
Ride in bike lanes and respect your fellow commuters.
Parkujte zodpovědně
Park at bike racks and avoid blocking the pavement.

Nejčastější dotazy

An e-bike, also known as an electric bike, is a bicycle that's powered by an electric motor and battery. It provides assistance to riders, making it easier to travel greater distances with less effort.

Zodpovědný partner pro města

Spolupracujeme s městy na tom, aby byla doprava ve městě dostupnější, ulice méně přetížené a vzduch čistší.

Příběhy z Bolt blogu